V nadväznosti na chemickú tradíciu na Slovensku, je aj navrhovaný názov nového časopisu odvodený od tohto pôvodného názvu Chemické Zvesti a to ChemZi, ako žurnál slovenskej chémie vydávaný Edičnou radou tvorenou predstaviteľmi chemického a farmaceutického priemyslu v súčinnosti so SCHS, SAV a ASCHFS.

 

2013

Chem Zi 9/1 2013

Chem Zi 9/2 2013

2012

Chem Zi 8/1 2012

Chem Zi 8/2 2012

2011

Chem Zi 7/1 2011

Chem Zi 7/2 2011

2010

Chem Zi 6/1 2010

Chem Zi 6/2 2010

2009

Chem Zi 5/1 2009

Chem Zi 5/2 2009

2008

Chem Zi 4/1 2008

Chem Zi 4/2 2008

2007

Chem Zi 3/1 2007

Chem Zi 3/2 2007

2006

Chem Zi 2/1 2006

Chem Zi 2/2 2006

2005

Chem Zi 1/1 2005

Prof. Ahmed Zewail,
Kalifornský inštitút technológie, USA

 • V novom miléniu Slovnaft medzi európskou elitou
 • Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
 • Život molekúl v ich femtočase
 • Prof. Ahmed Zewail, Kalifornský inštitút technológie, USA
 • Bellušov - Claisenov prešmyk
 • Nové predsedníctvo a výbor SCHS
 • Jubilejná 20. medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
 • 40 rokov výučby a výskumu v oblasti anorganickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
 • Worshop NanoPol04
 • Svetový rok fyziky 2005
 • História katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Cena Synkoly za roky 2003 a 2004
 • Prvý celoeurópsky chemický kongres
 • 58. sjezd chemických společností
 • Profesor Ing. Kamil Antoš, CSc. jubiluje
 • Životné jubileum Prof. RNDr. Pavla Hrnčiara, DrSc.
 • Významné životné jubileum
 • Doc. RNDr. Jaroslava Lešku, DrSc.
 • Prof. Ing. Mikuláš Furdík a jeho prínos k rozvoju
 • Katedry organickej chémie PRIF UK

Chem Zi 1/2 2005

ChemZi ako nové Chemické Zvesti

 • Směrem k úsporám
 • Najmodernejšia metóda korekcie pozadia v atómovej absorpčnej spektrometrii
 • Organická syntéza vo fluórovanej fáze
 • Nové predsedníctvo a výbor SCHS
 • 57. ZCHS - dodatok
 • Séria prednášok SCHS
 • Sofia 2005
 • FCHPT
 • Chemický seminár na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine
 • Chémia a príprava chemikov v 21. storočí
 • Legislatíva
 • Nové knihy, Jozef Heger, Jozef Kolář, Vladimír Špringer: Názvy liečiv a liekov a ich informačný potenciál