V nadväznosti na chemickú tradíciu na Slovensku, je aj navrhovaný názov nového časopisu odvodený od tohto pôvodného názvu Chemické Zvesti a to ChemZi, ako žurnál slovenskej chémie vydávaný Edičnou radou tvorenou predstaviteľmi chemického a farmaceutického priemyslu v súčinnosti so SCHS, SAV a ASCHFS.

 

2017 ChemZi 13/1 2017
Obsah
6 Bílikova reakcia
7 Cesty zabezpečenia správnosti chemických meraní
10 Vedkyňa roka 2016 a aj Mladá osobnosť vedy sú chemici
12 Na vlnách histórie: Pocta akademikovi Ottovi Wichterlemu
14 Aktuality SCHS
16 Predsedníctvo SAV v období 2017 až 2021 povedie Pavol Šajgalík
18 Zo života Ústavu polymérov SAV
20 Nájdi v sebe vedca - Ústav pre výskum
21 7. ročník medzinárodnej konferencie BYPoS pre mladých polymérnych vedcov
22 Medzinárodná konferencia "Polymeric Materials in Automotive PMA 2017 & Slovak Rubber Conference SRC 2017"
23 Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
24 Cena Jána Gaža
26 Ďakujeme a blahoželáme Elenke Kulichovej
27 IUPAC
28 Vzdelávacie aktivity pre stredoškolských učiteľov a ich žiakov na FCHPT STU v Bratislave
29 Veselo o pedagógoch aj vedcoch
31 Laureáti Nobelových cen za chemii v letech 1951-1965 (1. časť)
34 Spomienka
36 Jubilanti
39 69. zjazd chemikov - zborník
     
2016 ChemZi 12/1 2016
Obsah
4 Štyri nové chemické prvky, ich objavy a návrhy názvov a značiek
6 Biomimetizácia a „CleanTech“ pre udržateľné životné prostredie?
7 Blýska sa na lepšie časy slovenskej vedy
9 Beatlemania, hudba a chémia
10 Aktuality SCHS
12 Chemici a fyzici o solárnych článkoch - Konferencia New trends in solar cells 2016
14 IX. Slovensko - Česká konferencia POLYMERY 2016
16 XIV. ročník konferencie ACP
17 IUPAC
23 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave po komplexnej akreditácii
24 Dotyky Krištáľového krídla
26 Slávnostný seminár k 25. výročiu založenia firmy SYNKOLA, s.r.o
28 Úspešný VIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2016 opäť s podporou spoločnosti BASF
31 25 rokov Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR
32 Nové knihy
33 Veselo o známych pedagógoch, ale aj o významných vedcoch
35 Denník A. Žemličku
36 Stretnutie po rokoch
37 Jubilanti
38 Spomienka
40 Prečo sa stať členom Slovenskej chemickej spoločnosti
ChemZi 12/2 2016
Obsah
6 doc. RNDr. Marta Sališová, CSc.
8 Systematizácia zdomácňovania názvov nových chemických prvkov
10 Štyri nové chemické prvky, ich objavy a návrhy názvov a zna čiek, ChemZi 12/1 (2016), str. 4-5
11 Chemické horizonty 2016
12 Funkcionalizácia povrchov inšpirovaná bionikou
13 Symbióza chémie a umenia
14 Publikuj, alebo zahyň!
16 Databázy naše a iné
16 Predátorské časopisy?
18 Aktuality SCHS
22 Sloboda dovolí robiť kvalitné veci
26 68. Zjazd chemikov v Prahe
28 50 rokov Katedry organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (1955-2016)
29 EuCheMS
31 Nové knihy
32 Medaily SAV v roku 2016
35 Medzinárodné aktivity a zahraničné štúdium na FCHPT STU v Bratislave
36 List Dr. Zikmunda predsedovi SCHS
37 Akademická stanovačka v Toulouse a iné
38 Jubilanti
41 Spomienka
     
2015 ChemZi 11/1 2015
Obsah
3 Editorial
4 Priemyselný profil
Prestížne ocenenie pre Terichem zaväzuje
6 Aktuality SCHS
Prechádzame zmenami …
7 Kráľovstvo za ... fotku prvého predsedu SCHS Bohuslava Nejedlého
Predsedom ZSVTS do ďalšieho obdobia D. Petráš
Pri príležitosti odovzdávania ocenení
8 IUPAC Poster Prize
Jubilanti SCHS v roku 2016
Noví členovia SCHS
9 Profil osobnosti
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
10 Konferencie
20th International Conference ANALYTICAL METHODS AND HUMAN HEALTH supported by the International Visegrad Fund
11 17th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry
12 Konferencia EUPOC 2015 – Vodivé polymérne materiály v Taliansku
14 Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
16 6th International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 22nd Slovak Rubber Conference
17 Spomíname… Čas - ten tak rýchlo letí
18 UPJŠ
50. výročie výučby a výskumu na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19 FCHPT STU
Vedeckovýskumná činnosť na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
22 SAV
Pocta pre slovenskú biochémiu
Stredoškoláci na Ústave polymérov SAV
23 EuCheMS
Chemists Against Chemical Weapons
25 História
Anton Ruprecht a dubnícky drahý opál – – najcennejší klenot Slovenska
29 Pedagogika
Úloha informatiky v chemickom výskume
30 Súčasné problémy vo vyučovaní chémie
31 Jubilanti
Životné jubileum RNDr. Petra Komadela, DrSc.
32 prof. Ing. Eduard Plško, DrSc. - 85 ročný
33 Profesorka Mgr. Mária Greksová sa dožila životného jubilea
34 Spomienka
Odišiel doc. RNDr. Eduard Gyepes, CSc. In Memoriam (1935 – 2015)
35 Prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. 3.7.1930 – – 22.6.2015
37 67. Zjazd chemikov
ChemZi 11/2 2015
     
2014 ChemZi 10/1 2014
(momentálne nedostupné)
ChemZi 10/2 2014
     
2013

Chem Zi 9/1 2013

Chem Zi 9/2 2013

2012

Chem Zi 8/1 2012

Chem Zi 8/2 2012

2011

Chem Zi 7/1 2011

Chem Zi 7/2 2011

2010

Chem Zi 6/1 2010

Chem Zi 6/2 2010

2009

Chem Zi 5/1 2009

Chem Zi 5/2 2009

2008

Chem Zi 4/1 2008

Chem Zi 4/2 2008

2007

Chem Zi 3/1 2007

Chem Zi 3/2 2007

2006

Chem Zi 2/1 2006

Chem Zi 2/2 2006

2005

Chem Zi 1/1 2005

Chem Zi 1/2 2005