Ocenenia SChemS

Zoznam udelených ocenení od r. 1980, kedy boli odovzdané prvé Zlaté medaily SChemS. V priebehu rokov
sa aktualizovali kritériá pre udeľovanie ocenení, niektoré ocenenia zanikli, iné boli prijaté.

Ocenenia zoradené podľa rokov nájdete na podstránke Zoznam ocenení od roku 1980 a zoznam všetkých ocenených v abecednom poradí na podstránke Zoznam ocenených.

Medaila Daniela Belluša

Medaila Daniela Belluša je cenou SChemS nazvanou po tomto významnom slovenskom chemikovi udeľovanou za výnimočné zásluhy o rozvoj chémie a SChemS.

Milan Karvaš (2007), Jozef Tomko (2007), Eberhard Borsig (2009), Ľubor Fišera (2009), Karol Flórián (2009), Juraj Tolgyessy (2009), Štefan Toma (2009), Michal Uher (2009), Jozef Čižmárik (2011), Dalma Gyepesová (2011), Pavol Šajgalík (2012), Viktor Milata (2014), Peter Šimon (2014), Mária Omastová (2015), Miroslav Koóš (2017), Vladimír Kellő (2018), Ján Labuda (2019), Marián Valko (2019), Dušan Velič (2021), Milan Drábik (2023), Renáta Oriňaková (2023)

Medaila Jána Gaža

Cena Jána Gaža je udeľovaná slovenským chemikom pri významných životných jubileách za celoživotnú prácu v odbore anorganickej, koordinačnej a bioanorganickej chémie, ktorej medzinárodný ohlas dosiahol špičkovú úroveň.

Gregor Ondrejovič (2017), Milan Melník (2019), Roman Boča (2022), Juraj Černák (2023), Marian Koman (2023)

Medaila Dobroslava Prístavku

Cena Dobroslava Prístavku je cenou SChemS nazvanou po tomto významnom slovenskom analytickom chemikovi udeľovanou pri: významných životných jubileách za celoživotnú prácu v odbore analytická chémia a pre SChemS, významných pracovných úspechoch slovenským chemikom a spoločnostiam, ktorých medzinárodný ohlas vedeckovýskumnej práce dosiahol špičkovú úroveň a/alebo výsledky ich práce významne prispeli k rozvoju analytickej chémie a chemickoanalytického skúšobníctva na Slovensku.

Ján Garaj (2022), Karol Flórián (2023), Ladislav Soják (2023)

Plaketa SChemS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship

Bola udeľovaná prednášateľom v rámci prednášok cyklu H-I-N Lectureship a in memoriam prevzala plaketu manželka profesora Ilkoviča p. Lenka Ilkovičová v r . 2007.

Frank-Michael Matysik (2011), Lothar Dunsch (2012), Wolfgang Schuhmann (2014), Fred Lisdat (2019), Christine Kranz (2022)

Čestný predseda SChemS

Titul Čestný predseda SChemS udeľuje SChemS na návrh Predsedníctva či Výboru SChemS.

Jozef Tomko (1988), Viktor Milata (2019)

Čestný člen SChemS

Titul Čestný člen SChemS udeľuje SChemS na návrh Odbornej skupiny SChemS alebo Predsedníctva či Výboru SChemS po schválení Výborom SChemS

Karol Daučík (1981), Fridrich Görner (1981), Miloš Marko (1981), Ladislav Molnár (1981), Vlastimi Herout (1986), Jozef Tamchyna (1988), Magda Šaršúnová (1990), Manfred Rätzsch (AT) (1993), Ferenc Tüdös (HU) (1993), Otto Vogl (USA) (1993), Fritz Sauter (AT) (1994), Kamil Antoš (1995), Pavol Hrnčiar (1995), Jaroslav Janák (1995), Mikuláš Matherny (1995), Alexander Szokolay (1995), Ľudovít Treindl (1995), Paul von Raqué Schleyer (DE) (1995), Otto Wichterle (CZ) (1995), Karol Babor (1997), Milan Karvaš (1997), Michal Maťas (1997), Anna Sopková (1997), Štefan Toma (1997), Ľudmila Žúrková (1997), Daniel Belluš (CH) (1998), Viktor Romančík (1998), Vojtech Kellö (1999), Jozef Polonský (1999), Hiroshima Inagaki (JP) (2000), Miroslav Zikmund (2001), Eberhard Borsig (2002), Heindirk tom Dieck (DE) (2002), Michal Uher (2002), Dušan Berek (2003), Gregor Ondrejovič (2003), Pavol Hrdlovič (2004), Pavol Kristián (2005), Štefan Truchlik (2005), Pawel Kafarski (PL) (2007), Jozef Čižmárik (2008), Mária Reháková (2008), Vilím Šimánek (CZ) (2008), Jozef Čársky (2009), Dalma Gyepesová (2009), Marta Sališová (2009), Ladislav Soják (2009), Pavel Drašar (CZ) (2010), Ivan Hnát (2010), Dušan Bakoš (2011), Bogusław Buszewski (PL) (2011), Milan Drábik (2013), Karol Flórián (2013), Fedor Macášek (2013), Viktor Milata (2013), Ladislav Petruš (2013), Dušan Velič (2013), Miriam Gálová (2014), Ján Garaj (2014), Zuzana Hloušková (2014), Ján Labuda (2014), Klára Tkáčová (2014), Jitka Ulrichová (CZ) (2014), Ľubor Fišera (2015), Pavol Rajec (2017), Jiří Barek (2019), Mária Omastová (2022), Peter Šimon (2023)

Zaslúžilý člen SChemS

Pavol Kristián (1980), František Puffler (1980), Alexander Szokolay (1980), Milan Karvaš (1982), Miloslav Číha (1984), Ján Garaj (1984), Milan Hammerstein (1984), Augustín Kniebügl (1984), Kazimír Linek (1984), Elena Markušovská (1984), Rudolf Medvecky (1984), Jozef Mocák (1984), Mária Pálfyová (1984), Ladislav Tomeček (1984), Tibor Ulbrich (1984), Anna Kocková (1985), Tibor Lipthay (1985), Július Sorel (1985), Emil Vizváry (1985), Ján Čaplovič (1986), Michal Dunaj-Jurčo (1986), Rudolf Melicher (1986), Ivo Proks (1986), Július Studnický (1986), Jaroslav Bartoň (1987), Jozef Kováč (1987), Gregor Ondrejovič (1988), Ladislav Smik (1988), Juraj Krätsmár-Šmogrovič (1991), Jozef Polonský (1991), Michal Uher (1991), Fedor Macášek (1992), František Hanic (1993), Ondrej Kyseľ (1997)

Zlatá medaila SChemS

Zlatú medailu udeľuje SChemS na návrh Odbornej skupiny SChemS alebo Predsedníctva či Výboru SChemS po schválení Predsedníctvom alebo Výborom SChemS. Môže byť udelená za zásluhy o rozvoj chémie a SChemS, pri pamätnej príležitosti, pri významnom životnom jubileu, či inej výnimočnej udalosti.  (do roku 2004 bola udeľovaná v postupnosti)

Kamil Antoš (1980), Anton Blažej (1980), Michal Bröska (1980), František Čůta (1980), Ján Gregor (1980), Vlastimi Herout (1980), Alojz Kasalík (1980), Vojtech Kellö (1980), Ján Matis (1980), Walter Poethke (NDR) (1980), Samuel Stankoviansky (1980), František Šantavý (1980), Jozef Tamchyna (1980), SPŠCH v Banskej Štiavnici (1981), Jozef Tomko (1981), Ladislav Bobiš (1982), Jiří Pick (1982), ÚOCHB ČSAV v Prahe (1982), Ján Farkaš (1983), Gustáv Fukas (1983), Clark H. Hamilton (USA) (1983), Milan Mandák (1984), MsNV v Banskej Štiavnici (1984), Katedra analytickej chémie PriF UK (1985), Katedra organickej chémie PriF UK (1985), Magda Šaršúnová (1985), Katedra anorganickej chémie PriF UK (1986), Miroslav Zikmund (1986), Štefan Toma (1987), Wlodzimierz Surewicz (PL) (1989), Otto Exner (1990), Pavol Hrnčiar (1990), Chemicko-technologická fakulta SVŠT (1990), Mikuláš Matherny (1990), Anna Sopková (1992), Karol Babor (1993), Daniel Belluš (CH) (1993), Camil Ganter (CH) (1993), Viktor Romančík (1993), Otto Tomeček (1994), Milan Karvaš (1995), Ľudmila Žúrková (1995), Eberhard Borsig (1996), Miloš Marko (1996), Jozef Polonský (1996), Michal Uher (1996), Fedor Macášek (1997), Gregor Ondrejovič (1998), Dušan Berek (1999), Vojtech Bílik (1999), Dietrich Braun (DE) (1999), Ján Garaj (1999), Pavol Hrdlovič (1999), Jozef Kollár (1999), John Malin (USA) (1999), Poľská chemická spoločnosť (1999), Vilím Šimánek (CZ) (1999), Heindirk tom Dieck (DE) (1999), Rudolf Zahradník (CZ) (1999), Jozef Čársky (2000), Frans Everaerts (NL) (2000), Tibor Liptaj (2000), Peter Schwendt (2000), Ladislav Soják (2000), Americká chemická spoločnosť (2001), Miloslav Ferles (CZ) (2001), Dalma Gyepesová (2001), Juraj Krätsmár-Šmogrovič (2001), Ladislav Molnár (2001), Nemecká chemická spoločnosť (2001), Slovinská chemická spoločnosť (2001), František Hanic (2002), Kristína Izáková (2002), Martin Jambrich (2002), Wolfram Koch (DE) (2002), Oskar Markovič (2002), Viktor Sutoris (NL) (2002), Piet Th. Van Duijnen (NL) (2002), Jozef Bencko (2003), Pavel Drašar (CZ) (2003), Ján Krupčík (2003), Andrej Staško (2003), Bogusław Buszewski (PL) (2004), Magdaléna Dzurillová (2004), Miriam Gálová (2004), Miloš Revús (2004), Klára Tkáčová (2004), Ahmed Zewail (USA) (2005), Marta Sališová (2006), Gerhard Ertl (DE) (2007), Jozef Čižmárik (2013), Sumio Iijima (JP) (2013), Ada E. Yonath (IL) (2013), Jean-Marie Lehn (2015), Česká společnost chemická (2016), Bernard Lucas Feringa (NL) (2017), Viktor Milata (2017), Karol Flórián (2019), Pavol Čekan (2021), Peter Šimon (2022), Philipp Kukura (2023), Slovenská akadémia vied (2023)

Strieborná medaila SChemS

Strieborná medaila SChemS sa udeľovala do roku 2004 pri podobných príležitostiach ako Zlatá medaila a Medaila SChemS.

Ján Garaj (1980), Vendelín Macho (1980), Štefan Toma (1980), Jozef Tomko (1980), Miroslav Zikmund (1980), Ján Mašek (1981), Alexander Szokolay (1981), Ľudmila Žúrková (1981), Juraj Krätsmár-Šmogrovič (1985), Gregor Ondrejovič (1985), Jozef Heger (1986), Jozef Polonský (1986), Michal Uher (1986), Eberhard Borsig (1987), František Hanic (1987), Fedor Macášek (1987), Viktor Romančík (1988), Pavol Kristián (1990), Anton Sirota (1990), Peter Schwendt (1994), Jozef Čársky (1995), Miriam Gálová (1995), Ladislav Soják (1995), Dušan Berek (1996), Dalma Gyepesová (1996), Aladár Valent (1996), Dušan Bustin (1997), Oskar Markovič (1997), Jozef Bencko (1998), Ján Krupčík (1998), Andrej Staško (1998), Magdaléna Dzurillová (1999), Ivan Hnát (1999), Jaroslav Kalvoda (1999), Mária Kohútová (1999), Alžbeta Krutošíková (1999), Vlasta Madajová (1999), Klára Tkáčová (1999), Oľga Hritzová (2000), Jaroslav Leška (2000), Natália Pliešovská (2000), Jaroslav Zemanovič (2000), Juraj Kizlink (2001), Ivo Proks (2001), Marta Sališová (2001), Oľga Hritzová (2002), Pavel Krkoška (2002), Lyda Rychlá (2002), Jozef Čižmárik (2003), Karol Flórián (2003), Vladislav Holba (2003), Jozef Chomič (2003), Ivan Ružička (2004)

Bronzová medaila SChemS

Bronzová medaila SChemS sa udeľovala do roku 2004 pri podobných príležitostiach ako Zlatá medaila a Medaila SChemS.

Eberhard Borsig (1980), Milan Karvaš (1980), Jaroslav Leška (1980), Jozef Polonský (1981), Ivo Proks (1981), Karol Babor (1983), Ján Hrivňák (1984), Otakar Liška (1984), Otakar Mlejnek (1984), Viktor Romančík (1984), Ján Beluský (1985), Jozef Bukovčan (1985), Pavol Elečko (1985), Eduard Gyepes (1985), Ján Jarkovský (1985), Eugen Jóna (1985), Rudolf Kemka (1985), Mária Kohútová (1985), Otakar Koráb (1985), Marta Mitrová (1985), František Puffler (1985), Anton Sirota (1985), Ladislav Soják (1985), Milan Šimkovič (1985), Tibor Šramko (1985), Ľudmila Ulická (1985)

Medaila SChemS

Medailu udeľuje SChemS na návrh Odbornej skupiny SChemS alebo Predsedníctva či Výboru SChemS po schválení Predsedníctvom alebo Výborom SChemS. Medaila SChemS sa udeľuje za zásluhy o rozvoj chémie a SChemS, pri pamätnej príležitosti, pri významnom životnom jubileu, či inej významnej udalosti

Dalma Gyepesová (1986), Dušan Bustin (1987), Anna Ninčáková (1987), Jozef Bencko (1988), Dušan Berek (1988), Ján Mocák (1990), Ivana Kóšiová (1991), Peter Schwendt (1991), Klára Šinková (1991), Aladár Valent (1991), Emanuel Beška (1992), Miriam Gálová (1992), Peter Lazor (1992), Katarína Špirková (1992), Ján Krupčík (1993), Gabriel Čík (1994), Jana Doháňošová (1994), Karol Flórián (1994), Ivan Hnát (1994), Pavol Hrdlovič (1994), Kristína Klenovicsová (1994), Dušan Krnáč (1994), Klára Tkáčová (1994), Ľubor Fišera (1995), Peter Kasák (1995), Natália Pliešovská (1995), Miloš Revús (1995), Július Durmis (2002), Pavel Hodul (2002), Peter Bartoš (2003), Markéta Bláhová (2003), Alena Ďurindová (2003), Daniel Grančai (2003), Zuzana Haláková (2003), Ivan Herčko (2003), Ján Híveš (2003), Vladimír Kováčik (2003), Ladislav Lux (2003), Hanka Macková (2003), Milan Melník (2003), Ľubomír Pikna (2003), Mária Reháková (2003), Štefan Stankovský (2003), Peter Šebej (2003), Peter Ševčík (2003), Imrich Zelenský (2003), Monika Ádámová (2005), Anna Bučková (2005), Slavomil Ďurovič (2005), Jana Gáliková (2005), Ján Hirsch (2005), Eugen Jóna (2005), Kveta Markušová (2005), Milan Melník (2005), Gregor Ondrejovič (2005), Mária Reháková (2005), Peter Siroka (2005), Peter Šebej (2005), Miroslav Zikmund (2005), Dušan Bakoš (2006), Ľubor Fišera (2006), Dušan Kaniansky (2006), Peter Kasák (2006), Štefan Országh (2006), Natália Pliešovská (2006), Zuzana Hloušková (2007), Ondrej Kyseľ (2007), Milan Lazár (2007), Ján Garaj (2009), Ján Krupčík (2009), Ján Labuda (2009), Viktor Milata (2009), Marta Mitrová (2009), Ladislav Petruš (2009), Štefan Schmidt (2009), Ľudovít Treindl (2009), Dušan Velič (2009), Anton Gáplovský (2010), Vasil Koprda (2010), Peter Maienfisch (2010), Emil Adamkovič (2011), Vladimír Fajnor (2011), Jiří Barek (2012), Milan Drábik (2012), Miroslav Koóš (2012), Mária Omastová (2012), Jitka Ulrichová (CZ) (2012), Martin Bajus (2013), Gábor Náray-Szabó (2013), Eva E. Wile (2013), Monika Jerigová (2014), Milan Hutta (2015), Eduard Plško (2015), Mária Porubská (2015), Pavol Šajgalík (2015), Roger Hall (2016), Vlasta Brezová (2017), Angelika De Rossi (2017), Jan John (2017), Stanislav Kedžuch (2017), Vladimír Mastihuba (2017), Renáta Oriňaková (2017), Ján Reguli (2017), Jozef Tatiersky (2017), Alain De Mesmaeker (2019), Petr Holzhauser (2019), Jana Chrappová (2019), Elena Kulichová (2019), Petra Ménová (2019), Dana Poláchová (2019), Martin Putala (2019), Henrieta Stankovičová (2019), SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici (2021), Igor Lacík (2022), Michal Procházka (2023), Miroslav Kozák (2024)

Pamätná medaila SChemS

Mária Fišerová (1996), Milan Hrabovec (1996), Dušan Kaniansky (1996), Juraj Kizlink (1996), Pavel Krkoška (1996), Oľga Hritzová (1997), Agáta Fargašová (1998), Ladislav Smik (1998), František Bauernfeind (1999), Emil Demeter (1999), Eva Krčahová (1999), Nadežda Kvetňanská (1999), Mária Malaníková (1999), Ivan Ružička (1999), Marta Sališová (1999), Rudolf Sokolík (1999), Klára Šinková (1999), Zuzana Hloušková (2000), Ladislav Petruš (2000), Marta Brúderová (2004), Miroslav Kozák (2004), Eva Krčahová (2004), Nadežda Kvetňanská (2004), Mária Linkešová (2004), Marta Mitrová (2004), Anton Sirota (2005), Aladár Valent (2007), Jaromír Pastorek (2009), Jeane Nicole Moreau (2011), Mesto Banská Štiavnica (2012)