Ocenenia SChemS

Zoznam udelených ocenení od r. 1980, kedy boli odovzdané prvé Zlaté medaily SCHS. V priebehu rokov
sa aktualizovali kritériá pre udeľovanie ocenení, niektoré ocenenia zanikli, iné boli prijaté.

Ocenenia zoradené podľa rokov nájdete na podstránke Zoznam ocenení od roku 1980.

Medaila Daniela Belluša

Medaila Daniela Belluša je cenou SCHS nazvanou po tomto významnom slovenskom chemikovi udeľovanou za výnimočné zásluhy o rozvoj chémie a SCHS.

Milan Karvaš (2007), Jozef Tomko (2007), Eberhard Borsig (2009), Ľubor Fišera (2009), Karol Flórián (2009), Juraj Tolgyessy (2009), Štefan Toma (2009), Michal Uher (2009), Jozef Čižmárik (2011), Dalma Gyepesová (2011), Pavol Šajgalík (2012), Viktor Milata (2014), Peter Šimon (2014), Mária Omastová (2015), Miroslav Koóš (2017), Vladimír Kellő (2018), Ján Labuda (2019), Marián Valko (2019), Dušan Velič (2021)

Medaila Jána Gaža

Cena Jána Gaža je udeľovaná slovenským chemikom pri významných životných jubileách za celoživotnú prácu v odbore anorganickej, koordinačnej a bioanorganickej chémie, ktorej medzinárodný ohlas dosiahol špičkovú úroveň.

Gregor Ondrejovič (2017), Milan Melník (2019), Miroslav Boča (2022)

Medaila Dobroslava Prístavku

Cena Dobroslava Prístavku je cenou SCHS nazvanou po tomto významnom slovenskom analytickom chemikovi udeľovanou pri: významných životných jubileách za celoživotnú prácu v odbore analytická chémia a pre SCHS, významných pracovných úspechoch slovenským chemikom a spoločnostiam, ktorých medzinárodný ohlas vedeckovýskumnej práce dosiahol špičkovú úroveň a/alebo výsledky ich práce významne prispeli k rozvoju analytickej chémie a chemickoanalytického skúšobníctva na Slovensku.

Ján Garaj (2022)

Plaketa SCHS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship

Bola udeľovaná prednášateľom v rámci prednášok cyklu H-I-N Lectureship a in memoriam prevzala plaketu manželka profesora Ilkoviča p. Lenka Ilkovičová v r . 2007.

Frank-Michael Matysik (2011), Lothar Dunsch (2012), Wolfgang Schuhmann (2014), Fred Lisdat (2019), Christine Kranz (2022)

Čestný predseda SCHS

Titul Čestný predseda SCHS udeľuje SCHS na návrh Predsedníctva či Výboru SCHS.

Viktor Milata (2019)

Čestný člen SCHS

Titul Čestný člen SCHS udeľuje SCHS na návrh Odbornej skupiny SCHS alebo Predsedníctva či Výboru SCHS po schválení Výborom SCHS

Kamil Antoš (1995), Alexander Szokolay (1995), Ľudovít Treindl (1995), Karol Babor (1997), Milan Karvaš (1997), Štefan Toma (1997), Ľudmila Žúrková (1997), Daniel Belluš (1998), Viktor Romančík (1998), Jozef Polonský (1999), Miroslav Zikmund (2001), Eberhard Borsig (2002), Michal Uher (2002), Dušan Berek (2003), Gregor Ondrejovič (2003), Pavol Hrdlovič (2004), Pavol Kristián (2005), Tomáš Truchlik (2005), Jozef Čižmárik (2008), Mária Reháková (2008), Jozef Čársky (2009), Dalma Gyepesová (2009), Marta Sališová (2009), Ladislav Soják (2009), Ivan Hnát (2010), Dušan Bakoš (2011), Bogusław Buszewski (2011), Milan Drábik (2013), Karol Flórián (2013), Fedor Macášek (2013), Viktor Milata (2013), Ladislav Petruš (2013), Dušan Velič (2013), Miriam Gálová (2014), Zuzana Hloušková (2014), Ľubor Fišera (2015), Pavol Rajec (2017), Jiří Barek (2019), Mária Omastová (2022)

Zaslúžilý člen SCHS

Pavol Kristián (1980), František Puffler (1980), Alexander Szokolay (1980), Milan Karvaš (1982), Miloslav Číha (1984), Ján Garaj (1984), Milan Hammerstein (1984), Augustín Kniebügl (1984), Kazimír Linek (1984), Rudolf Medvecky (1984), Jozef Mocák (1984), Mária Pálfyová (1984), Ladislav Tomeček (1984), Tibor Ulbrich (1984), Anna Kocková (1985), Tibor Lipthay (1985), Július Sorel (1985), Emil Vizváry (1985), Ján Čaplovič (1986), Michal Dunaj-Jurčo (1986), Rudolf Melicher (1986), Ivo Proks (1986), Július Studnický (1986), Jaroslav Bartoň (1987), Jozef Kováč (1987), Gregor Ondrejovič (1988), Ladislav Smik (1988), Juraj Krätsmár-Šmogrovič (1991), Jozef Polonský (1991), Michal Uher (1991), Fedor Macášek (1992), František Hanic (1993), Ondrej Kyseľ (1997)

Zlatá medaila SCHS

Zlatú medailu udeľuje SCHS na návrh Odbornej skupiny SCHS alebo Predsedníctva či Výboru SCHS po schválení Predsedníctvom alebo Výborom SCHS. Môže byť udelená za zásluhy o rozvoj chémie a SCHS, pri pamätnej príležitosti, pri významnom životnom jubileu, či inej výnimočnej udalosti.  (do roku 2004 bola udeľovaná v postupnosti)

Jozef Tomko (1981), Magda Šaršúnová (1985), Miroslav Zikmund (1986), Štefan Toma (1987), Karol Babor (1993), Viktor Romančík (1993), Milan Karvaš (1995), Ľudmila Žúrková (1995), Jozef Polonský (1996), Michal Uher (1996), Eberhard Borsig (1998), Gregor Ondrejovič (1998), Dušan Berek (1999), Ján Garaj (1999), Pavol Hrdlovič (1999), Jozef Čársky (2000), Peter Schwendt (2000), Ladislav Soják (2000), Dalma Gyepesová (2001), Juraj Krätsmár-Šmogrovič (2001), František Hanic (2002), Martin Jambrich (2002), Oskar Markovič (2002), Jozef Bencko (2003), Ján Krupčík (2003), Andrej Staško (2003), Magdaléna Dzurillová (2004), Miriam Gálová (2004), Miloš Revús (2004), Klára Tkáčová (2004), Marta Sališová (2006), Jozef Čižmárik (2013), Jean-Marie Lehn (2015), Česká společnost chemická (2016), Bernard Lucas Feringa (2017), Viktor Milata (2017), Karol Flórián (2019), Pavol Čekan (2021), Peter Šimon (2022)

Strieborná medaila SCHS

Strieborná medaila SCHS sa udeľovala do roku 2004 pri podobných príležitostiach ako Zlatá medaila a Medaila SCHS.

Ján Garaj (1980), Štefan Toma (1980), Jozef Tomko (1980), Miroslav Zikmund (1980), Ján Mašek (1981), Alexander Szokolay (1981), Ľudmila Žúrková (1981), Juraj Krätsmár-Šmogrovič (1985), Gregor Ondrejovič (1985), Jozef Heger (1986), Jozef Polonský (1986), Michal Uher (1986), Eberhard Borsig (1987), František Hanic (1987), Fedor Macášek (1987), Viktor Romančík (1988), Pavol Kristián (1990), Anton Sirota (1990), Peter Schwendt (1994), Jozef Čársky (1995), Miriam Gálová (1995), Ladislav Soják (1995), Dušan Berek (1996), Dalma Gyepesová (1996), Aladár Valent (1996), Dušan Bustin (1997), Oskar Markovič (1997), Jozef Bencko (1998), Ján Krupčík (1998), Andrej Staško (1998), Magdaléna Dzurillová (1999), Ivan Hnát (1999), Jaroslav Kalvoda (1999), Mária Kohútová (1999), Alžbeta Krutošíková (1999), Vlasta Madajová (1999), Klára Tkáčová (1999), Oľga Hritzová (2000), Jaroslav Leška (2000), Natália Pliešovská (2000), Jaroslav Zemanovič (2000), Juraj Kizlink (2001), Ivo Proks (2001), Marta Sališová (2001), Oľga Hritzová (2002), Pavel Krkoška (2002), Lyda Rychlá (2002), Jozef Čižmárik (2003), Karol Flórián (2003), Vladislav Holba (2003), Jozef Chomič (2003), Ivan Ružička (2004)

Bronzová medaila SCHS

Bronzová medaila SCHS sa udeľovala do roku 2004 pri podobných príležitostiach ako Zlatá medaila a Medaila SCHS.

Eberhard Borsig (1980), Milan Karvaš (1980), Jaroslav Leška (1980), Jozef Polonský (1981), Ivo Proks (1981), Karol Babor (1983), Ján Hrivňák (1984), Otakar Liška (1984), Otakar Mlejnek (1984), Viktor Romančík (1984), Ján Beluský (1985), Jozef Bukovčan (1985), Pavol Elečko (1985), Eduard Gyepes (1985), Ján Jarkovský (1985), Eugen Jóna (1985), Rudolf Kemka (1985), Mária Kohútová (1985), Otakar Koráb (1985), Marta Mitrová (1985), František Puffler (1985), Anton Sirota (1985), Ladislav Soják (1985), Milan Šimkovič (1985), Tibor Šramko (1985), Ľudmila Ulická (1985)

Medaila SCHS

Medailu udeľuje SCHS na návrh Odbornej skupiny SCHS alebo Predsedníctva či Výboru SCHS po schválení Predsedníctvom alebo Výborom SCHS. Medaila SCHS sa udeľuje za zásluhy o rozvoj chémie a SCHS, pri pamätnej príležitosti, pri významnom životnom jubileu, či inej významnej udalosti

Dalma Gyepesová (1986), Dušan Bustin (1987), Anna Ninčáková (1987), Jozef Bencko (1988), Dušan Berek (1988), Ján Mocák (1990), Ivana Kóšiová (1991), Peter Schwendt (1991), Klára Šinková (1991), Aladár Valent (1991), Emanuel Beška (1992), Miriam Gálová (1992), Peter Lazor (1992), Katarína Špirková (1992), Ján Krupčík (1993), Jana Doháňošová (1994), Karol Flórián (1994), Ivan Hnát (1994), Pavol Hrdlovič (1994), Dušan Krnáč (1994), Klára Tkáčová (1994), Ľubor Fišera (1995), Peter Kasák (1995), Natália Pliešovská (1995), Miloš Revús (1995), Július Durmis (2002), Pavel Hodul (2002), Markéta Bláhová (2003), Ivan Herčko (2003), Ján Híveš (2003), Vladimír Kováčik (2003), Ladislav Lux (2003), Milan Melník (2003), Mária Reháková (2003), Štefan Stankovský (2003), Peter Šebej (2003), Peter Ševčík (2003), Imrich Zelenský (2003), Monika Ádámová (2005), Anna Bučková (2005), Slavomil Ďurovič (2005), Jana Gáliková (2005), Ján Hirsch (2005), Eugen Jóna (2005), Kveta Markušová (2005), Milan Melník (2005), Gregor Ondrejovič (2005), Mária Reháková (2005), Peter Siroka (2005), Peter Šebej (2005), Miroslav Zikmund (2005), Dušan Bakoš (2006), Ľubor Fišera (2006), Dušan Kaniansky (2006), Peter Kasák (2006), Štefan Országh (2006), Natália Pliešovská (2006), Zuzana Hloušková (2007), Ondrej Kyseľ (2007), Milan Lazár (2007), Ján Garaj (2009), Ján Krupčík (2009), Ján Labuda (2009), Viktor Milata (2009), Marta Mitrová (2009), Ladislav Petruš (2009), Štefan Schmidt (2009), Ľudovít Treindl (2009), Dušan Velič (2009), Anton Gáplovský (2010), Vasil Koprda (2010), Peter Maienfisch (2010), Emil Adamkovič (2011), Vladimír Fajnor (2011), Jiří Barek (2012), Milan Drábik (2012), Miroslav Koóš (2012), Mária Omastová (2012), Jitka Ulrichová (2012), Martin Bajus (2013), Sumio Iijima (2013), Gábor Náray-Szabó (2013), Eva E. Wile (2013), Ada E. Yonath (2013), Monika Jerigová (2014), Milan Hutta (2015), Eduard Plško (2015), Mária Porubská (2015), Pavol Šajgalík (2015), Roger Hall (2016), Vlasta Brezová (2017), Angelika De Rossi (2017), Jan John (2017), Stanislav Kedžuch (2017), Vladimír Mastihuba (2017), Renáta Oriňáková (2017), Ján Reguli (2017), Jozef Tatiersky (2017), Alain De Mesmaeker (2019), Petr Holzhauser (2019), Jana Chrappová (2019), Elena Kulichová (2019), Petra Ménová (2019), Dana Poláchová (2019), Martin Putala (2019), Henrieta Stankovičová (2019), SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici (2021), Igor Lacík (2022)

Pamätná medaila SCHS

Mária Fišerová (1996), Milan Hrabovec (1996), Dušan Kaniansky (1996), Juraj Kizlink (1996), Pavel Krkoška (1996), Oľga Hritzová (1997), Agáta Fargašová (1998), Ladislav Smik (1998), František Bauernfeind (1999), Emil Demeter (1999), Eva Krčahová (1999), Nadežda Kvetňanská (1999), Mária Malaníková (1999), Ivan Ružička (1999), Marta Sališová (1999), Rudolf Sokolík (1999), Klára Šinková (1999), Zuzana Hloušková (2000), Ladislav Petruš (2000), Marta Brúderová (2004), Miroslav Kozák (2004), Eva Krčahová (2004), Nadežda Kvetňanská (2004), Mária Linkešová (2004), Marta Mitrová (2004), Anton Sirota (2005), Aladár Valent (2007), Jaromír Pastorek (2009), Jeane Nicole Moreau (2011), Mesto Banská Štiavnica (2012)