Vitajte na stránkach Slovenskej chemickej spoločnosti

SChemS podporuje úlohy, ktoré si chémia a chemici stavajú do popredia. Súčasný život je nevyhnutne spojený s úspechmi v chémii. Vďaka chémii mnoho ľudí má dnes dostatok potravín, dostatočné množstvo účinných liečiv a veľa odborov širokú paletu materiálov, ktoré nám spríjemňujú náš každodenný život. Chemici sa však stretávajú aj s aktuálnymi problémami, ako je rast nárokov na životný štýl, životné prostredie, resp. boj s chorobami, ktoré sa dodnes nedarí uspokojivo liečiť. Chemici si uvedomujú, že pri hľadaní nových metód, účinných prostriedkov a materiálov majú zodpovednosť za budúce generácie, životné prostredie ako aj za neustále sa zvyšujúci životný štandard.

Na týchto stránkach nájdete vždy aktuálne informácie o tom čo sa deje v oblasti chémie a jej príbuzných odborov na Slovensku ale aj v zahraničí.

2 % z daní

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení návštevníci týchto stránok, chceli by sme Vás požiadať o podporu SChemS cestou asignácie 2 % Vašich daní.

Ako na to si môžete pozrieť tu:

Aktuality

Ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu na Prif Uk
Rôzne

Ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu na Prif Uk

Milá chemická verejnosť, s odovzdávaním cien pokračujeme aj počas letných prázdnin. Na pôde Univerzita Komenského v Bratislave bola odovzdaná cena Slovenskej chemickej spoločnosti za najlepšiu diplomovú prácu v odbore chémia v akademickom roku 2023/24. Víťazkou sa stala Mgr. Martina Bugriová z Katedry jadrovej chémie Prírodovedecká fakulta UK so záverečnou prácou “Inovatívne separačné postupy a […]

7. medzinárodná konferencia “Chémia v kultúrnom dedičstve”
Konferencie

7. medzinárodná konferencia “Chémia v kultúrnom dedičstve”

Vážené chemičky a chemici, v dňoch 2.-5. júla 2024 sa v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu uskutočnila 7. medzinárodná konferencia „Chemistry for Cultural Heritage“. Hlavnými organizátormi tohto podujatia bola FCHPT – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU a Slovenské národné múzeum – Historické múzeum pod záštitou Slovenská komisia pre UNESCO. […]

Ocenenie za najlepšiu prácu na FPV UMB
Fórum mladých SChemS | Rôzne

Ocenenie za najlepšiu prácu na FPV UMB

Milá chemická verejnosť, Slovenská chemická spoločnosť v rámci každoročného oceňovania študentov vybrala najlepšiu prácu spomedzi nominovaných záverečných prác na Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2023/24. Víťazkou sa stala Bc. Kristína Kušíková s prácou „Komplexná štúdia adsorpcie toxických iónov na prírodné nanomateriály“, ktorú vypracovala pod vedením […]

Udelenie Medaily Jána Gaža a Čestného členstva našej spoločnosti
Rôzne

Udelenie Medaily Jána Gaža a Čestného členstva našej spoločnosti

Vážené chemičky a chemici, v dňoch 2.-7. júna 2024 sa na Smolenickom zámku uskutočnila Medzinárodná konferencia pre koordinačnú a bioanorganickú chémiu – ICCBIC (XXIX. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, iccbic.sk). Organizátorom tejto konferencie bolo už tradične Oddelenie anorganickej chémie STU a hlavným partnerom Slovenská chemická spoločnosť. Je nám […]

76. ZJAZD CHEMIKOV V OSTRAVE – UZÁVIERKA NA REGISTRÁCIU PREDĹŽENÁ DO 30. 6. 2024!
Konferencie

76. ZJAZD CHEMIKOV V OSTRAVE – UZÁVIERKA NA REGISTRÁCIU PREDĹŽENÁ DO 30. 6. 2024!

Milí priatelia, v súvislosti so 76. Zjazdom chemikov (26.-29. 8. 2024, kampus Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava) Vás chceme informovať o termíne uzávierky na registráciu, ktorý bol predĺžený do 30. 6. 2024. Neváhajte sa čím skôr registrovať a navštívte koncom augusta najväčšiu akciu chemikov v roku 2024, ktorú […]

Naša spoločnosť novým členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
Rôzne

Naša spoločnosť novým členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Milí naši členovia, sme veľmi radi, že sa s Vami môžeme podeliť o novinku. Na základe našej žiadosti a následného rozhodnutia Rady Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), bola Slovenská chemická spoločnosť prijatá za nového člena ZSVTS. Krátka správa o prijatí bola aktuálne zverejnená v najnovšom čísle elektronického časopisu zväzu – […]

76. ZJAZD CHEMIKOV V OSTRAVE – BLÍŽIACI SA TERMÍN UZÁVIERKY NA REGISTRÁCIU
Konferencie

76. ZJAZD CHEMIKOV V OSTRAVE – BLÍŽIACI SA TERMÍN UZÁVIERKY NA REGISTRÁCIU

Vážené chemičky a chemici, na našich platformách sme Vás pred časom informovali o 76. Zjazde chemikov, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-29. 8. 2024 v kampuse Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Chceme Vám pripomenúť blížiaci sa termín uzávierky na registráciu a zaslanie abstraktov, ktorý bol stanovený na 15. 6. 2024. […]

Metal ions affecting antibiotic action
Chemické horizonty

Metal ions affecting antibiotic action

Béla Gyurcsik1 1 Department of Molecular and Analytical Chemistry, University of Szeged, Dóm tér 7-8, H-6720 Szeged, Hungary gyurcsik@chem.u-szeged.hu streda 12. júna 2024 14:00 knižnica Oddelenia anorganickej chémie, č.d. 358 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU BA Radlinského 9 81237 Bratislava Online prednáška cez MS Teams Záznam prednášky si môžete […]

Smutná správa
Rôzne

Smutná správa

So smútkom sme prijali vo štvrtok 9. mája ráno správu, že nás opustila naša kolegyňa Ing. Mária Omastová, DrSc. Maja bola poprednou slovenskou odborníčkou vo fyzikálnej chémii polymérnych zlúčenín ako aj popularizácii chémie. Popri práci na Ústave polymérov SAV sa venovala aj organizácii vedeckého života svojich kolegov v odbornej skupine Polyméry […]

Stretnutie mladých vedcov vo Weinheime v rámci Chemistry Europe
Chemistry Europe | Fórum mladých SChemS | Nadnárodné spoločnosti | Rôzne

Stretnutie mladých vedcov vo Weinheime v rámci Chemistry Europe

V dňoch 18.-20. 4. 2024 sa vo vydavateľstve Wiley-VCH vo Weinheime (Nemecko) uskutočnilo 3. stretnutie mladých vedcov (3rd Early Career Researchers Meeting) organizované spoločnosťou Chemistry Europe, ktorá vydáva skupinu vysokokvalitných vedeckých časopisov o chémii.