Vitajte na stránkach Slovenskej chemickej spoločnosti

SChemS podporuje úlohy, ktoré si chémia a chemici stavajú do popredia. Súčasný život je nevyhnutne spojený s úspechmi v chémii. Vďaka chémii mnoho ľudí má dnes dostatok potravín, dostatočné množstvo účinných liečiv a veľa odborov širokú paletu materiálov, ktoré nám spríjemňujú náš každodenný život. Chemici sa však stretávajú aj s aktuálnymi problémami, ako je rast nárokov na životný štýl, životné prostredie, resp. boj s chorobami, ktoré sa dodnes nedarí uspokojivo liečiť. Chemici si uvedomujú, že pri hľadaní nových metód, účinných prostriedkov a materiálov majú zodpovednosť za budúce generácie, životné prostredie ako aj za neustále sa zvyšujúci životný štandard.

Na týchto stránkach nájdete vždy aktuálne informácie o tom čo sa deje v oblasti chémie a jej príbuzných odborov na Slovensku ale aj v zahraničí.

2 % z daní

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení návštevníci týchto stránok, chceli by sme Vás požiadať o podporu SChemS cestou asignácie 2 % Vašich daní.

Ako na to si môžete pozrieť tu:

Aktuality

76. ZJAZD CHEMIKOV V OSTRAVE – BLÍŽIACI SA TERMÍN UZÁVIERKY NA REGISTRÁCIU
Konferencie

76. ZJAZD CHEMIKOV V OSTRAVE – BLÍŽIACI SA TERMÍN UZÁVIERKY NA REGISTRÁCIU

Vážené chemičky a chemici, na našich platformách sme Vás pred časom informovali o 76. Zjazde chemikov, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-29. 8. 2024 v kampuse Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Chceme Vám pripomenúť blížiaci sa termín uzávierky na registráciu a zaslanie abstraktov, ktorý bol stanovený na 15. 6. 2024. Príďte na najväčšiu akciu chemikov v tomto roku, ktorú organizuje Česká společnost chemická v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou. Všetky informácie o zjazde nájdete na stránke https://76sjezdchemiku.cz/.

Metal ions affecting antibiotic action
Chemické horizonty

Metal ions affecting antibiotic action

Béla Gyurcsik1 1 Department of Molecular and Analytical Chemistry, University of Szeged, Dóm tér 7-8, H-6720 Szeged, Hungary gyurcsik@chem.u-szeged.hu streda 12. júna 2024 14:00 knižnica Oddelenia anorganickej chémie, č.d. 358 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU BA Radlinského 9 81237 Bratislava Online prednáška cez MS Teams Záznam prednášky si môžete pozrieť na YouTube kanáli Chemické horizonty https://youtu.be/LURrtR9F9PQ

Smutná správa
Články SChemS

Smutná správa

So smútkom sme prijali vo štvrtok 9. mája ráno správu, že nás opustila naša kolegyňa Ing. Mária Omastová, DrSc. Maja bola poprednou slovenskou odborníčkou vo fyzikálnej chémii polymérnych zlúčenín ako aj popularizácii chémie. Popri práci na Ústave polymérov SAV sa venovala aj organizácii vedeckého života svojich kolegov v odbornej skupine Polyméry v Slovenskej chemickej spoločnosti. Jej vzormi boli kolegovia, ktorí boli predsedovia Slovenskej chemickej spoločnosti ako napr. prof. Eberhard Borsig alebo doc. Berek a možmo aj preto prijala výzvu pracovať v Predsedníctve SChemS a v rokoch 2013-2014 aj na poste najvyššom. Počas jej predsedníctva sa presťahovali zjazdy chemikov z Tatranských Matliarov do hotela Bellevue v Starom Smokovci a veľmi […]

Stretnutie mladých vedcov vo Weinheime v rámci Chemistry Europe
Chemistry Europe | Články SChemS | Fórum mladých SChemS | Nadnárodné spoločnosti

Stretnutie mladých vedcov vo Weinheime v rámci Chemistry Europe

V dňoch 18.-20. 4. 2024 sa vo vydavateľstve Wiley-VCH vo Weinheime (Nemecko) uskutočnilo 3. stretnutie mladých vedcov (3rd Early Career Researchers Meeting) organizované spoločnosťou Chemistry Europe, ktorá vydáva skupinu vysokokvalitných vedeckých časopisov o chémii.

Články SChemS | Fórum mladých SChemS

Podpora mladým chemikom v roku 2024 – vybraní uchádzači

Milí študenti chémie, doktorandi a mladí chemici, jednou z kľúčových agend Slovenskej chemickej spoločnosti je dlhodobá podpora šikovných a talentovaných študentov chémie a mladých chemikov v ich cieľavedomej práci. Robíme to viacerými spôsobmi a jednou z nich je podpora aktívnej účasti vybraných študentov a mladých chemikov na vedeckých konferenciách. V tomto roku naša spoločnosť podporuje účasť 4 študentov na 76. Zjazde chemikov v Ostrave (26.-29.8.2024) a 2 študentov na 66. Zjazde Poľskej chemickej spoločnosti v Poznani (16.-20.9.2024). Zoznam vybraných uchádzačov:

Chemické horizonty

Nucleoside Chemistry at the IOCB – Looking Back on History

Marcela Krečmerová1 1 Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences, Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic marcela.krecmerova@uochb.cas.cz Záznam prednášky si môžete pozrieť na YouTube kanáli Chemické horizonty (youtu.be/pjLLSt9ixRk) Online prednáška cez MS Teamsstreda 24. apríla 2024 14:00 Nucleoside/nucleotide analogues originated from IOCB – compounds that reached clinical use: 5-aza-2´deoxycytidine (1), 5-azacytidine (2), 9-(S)-[(2,3-dihydroxypropyl)]adenine (3), cidofovir (4), adefovir (5), tenofovir (6).   

Chemistry Europe | Nadnárodné spoločnosti

Virtual Symposium: 2023 EurJOC-Society Award Winners April 10th, 2 – 5 pm CEST

Vážení členovia SCHS, v rámci virtuálnych konferencií pravidelne organizovaných Chemistry Europe Vám dávame do pozornosti ďalší on-line seminár, ktorý sa uskutoční 10.04. 2024 o 14:00. Oficiálnu pozvánku uvádzame nižšie. Virtual Symposium: 2023 EurJOC-Society Award WinnersApril 10th, 2 – 5 pm CESTEurJOC is proud to host a Virtual Symposium presenting the 2023 EurJOC-Society Award Winners on April 10th, 2024, at 2:00 pm CEST. The Division of Organic Chemistry of each of EurJOC’s owner societies nominated the best paper published in 2022 by an early career researcher from their respective country. The selected researchers are now presenting their work and published EurJOC paper […]

Chemická olympiáda – jubilejný 60. ročník celoštátneho kola
Články SChemS | Pedagogika

Chemická olympiáda – jubilejný 60. ročník celoštátneho kola

Vážené chemičky a chemici,
jednou z hlavných úloh našej spoločnosti je podpora a oceňovanie šikovných a talentovaných študentov chémie a nádejných mladých chemikov. Zároveň si hlboko vážime učiteľov chémie, ktorí sa systematicky venujú práci so stredoškolskými študentmi. V dňoch 6.-9.3.2024 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil 60. ročník celoštátneho kola Chemickej olympiády, na ktorej sa zúčastnilo 50 študentov z 28 škôl.