Chemické horizonty

Cyklus prednášok Chemické horizonty predstavuje akciu organizovanú Slovenskou chemickou spoločnosťou, ktorej cieľom je zviditeľnenie úspešných slovenských chemikov a prezentácia ich oblasti pôsobenia. Vybraní rečníci budú z časti popularizačne ale aj z časti odborne prezentovať najdôležitejšie vlastné výsledky ako aj všeobecné míľniky dosiahnuté v ich oblasti chémie. Týmto spôsobom sa budú snažiť rozšíriť chemické horizonty nás všetkých. Prednášky sú v slovenskom jazyku a organizujú sa šesťkrát do roka počas letných a zimných semestrov. Záznamy z online prednášok budú uverejňované aj na youtube kanáli Chemické horizonty.

Nucleoside Chemistry at the IOCB – Looking Back on History

Marcela Krečmerová1

1 Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences, Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic

marcela.krecmerova@uochb.cas.cz

Záznam prednášky si môžete pozrieť na YouTube kanáli Chemické horizonty (youtu.be/pjLLSt9ixRk)

Online prednáška cez MS Teams
streda 24. apríla 2024 14:00

Nucleoside/nucleotide analogues originated from IOCB – compounds that reached clinical use: 5-aza-2´deoxycytidine (1), 5-azacytidine (2), 9-(S)-[(2,3-dihydroxypropyl)]adenine (3), cidofovir (4), adefovir (5), tenofovir (6).   

(viac…)

Čítať viacNucleoside Chemistry at the IOCB – Looking Back on History

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA A SÚVISIACE VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE MLADÝCH CHEMIKOV

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.,a Mgr. Jela Nociarová, PhD.b

aKatedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,

e-mail: martin.putala@uniba.sk

bKatedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

e-mail: jela.nociarova@umb.sk

online prednáška cez MS Teams
streda 7. februára 2024 14:00

Záznam prednášky je uverejnený na youtube kanále Chemických horizontov

(viac…)

Čítať viacCHEMICKÁ OLYMPIÁDA A SÚVISIACE VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE MLADÝCH CHEMIKOV

VOLTAMPÉROMETRICKÉ METODOLÓGIE A APLIKÁCIE V ANALYTICKEJ CHÉMII ALEBO POLAROGRAFIA PO SKORO STO ROKOCH

prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta, 034 01 Ružomberok
e-mail: peter.tomcik@ku.sk

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

online prednáška cez MS Teams
streda 8. novembra 2023 14:00

(viac…)

Čítať viacVOLTAMPÉROMETRICKÉ METODOLÓGIE A APLIKÁCIE V ANALYTICKEJ CHÉMII ALEBO POLAROGRAFIA PO SKORO STO ROKOCH

CARBOHYDRATE SYNTHESIS FOR SOLVING BIOLOGICAL PROBLEMS

Dr. Rita Ventura

ITQB NOVA – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier,
Universidade Nova de Lisboa,
Av da República, 2780-157 Oeiras, Portugal
e-mail:rventura@itqb.unl.pt

utorok 17. októbra 2023 14:00

prezenčná prednáška na Chemickom ústave SAV
online prenos cez platformu ZOOM
Meeting ID: 899 9519 0947
Passcode: 443368

(viac…)

Čítať viacCARBOHYDRATE SYNTHESIS FOR SOLVING BIOLOGICAL PROBLEMS

Plasty a životné prostredie, ich minulosť, súčasnosť a budúcnosť

prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.

e-mail: pavol.alexy@stuba.sk

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien, Ústav prírodných a syntetických polymérov,

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia

online prednáška cez MS Teams
streda 12. apríla 2023 14:00 

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

(viac…)

Čítať viacPlasty a životné prostredie, ich minulosť, súčasnosť a budúcnosť

Nanomateriály a pokročilé materiály. Nové možnosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií.  

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD.

Laboratórium pokročilých materiálov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,

84215 Bratislava, Slovakia e-mail: sykoram@uniba.sk

online prednáška cez MS Teams
streda 11. januára 2023 14:00

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

(viac…)

Čítať viacNanomateriály a pokročilé materiály. Nové možnosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií.  

Využiteľnosť chémie pri štúdiu cementových kompozitov a diagnostike konštrukčného betónu

 Ing. Ivan Janotka, DrSc.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. (TSÚS), Studená 3, 821 04 Bratislava

 email: janotka@tsus.sk

streda 22. júna 2022 14:00

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

(viac…)

Čítať viacVyužiteľnosť chémie pri štúdiu cementových kompozitov a diagnostike konštrukčného betónu

Biologicky aktívne paládnaté a galité komplexy s derivátmi 8-hydroxychinolínu

doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

email: ivan.potocnak@upjs.sk

online prednáška cez MS Teams
štvrtok 28. apríla 2022 14:00

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

(viac…)

Čítať viacBiologicky aktívne paládnaté a galité komplexy s derivátmi 8-hydroxychinolínu

História odpadov PCB v Strážskom a ich odstraňovanie

doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.1,2

1Oddelenie organickej chémie; Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Ba

2Oddelenie anorganickej technológie; Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Ba

e-mail: ladislav.stibranyi@stuba.sk

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

online prednáška cez MS Teams
19. januára 2022 14:00

(viac…)

Čítať viacHistória odpadov PCB v Strážskom a ich odstraňovanie

Nanopore sequencing as a tool for the analysis of yeast genomes

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.1
1Department of Biochemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, Slovak Republic

e-mail: jozef.nosek@uniba.sk

Záznam prednášky je uverejnený na youtube kanáli Chemické horizonty

online prednáška cez MS Teams
23. novembra 2021 14:00

(viac…)

Čítať viacNanopore sequencing as a tool for the analysis of yeast genomes