Zjazdy chemikov

Zjazdy chemikov patria k najdôležitejším udalostiam Slovenskej a Českej komunity chemikov. Ich história sa začala písať už v roku 1880, kedy sa v Prahe konal „První sjezd českých lékařův a přírodozpytcův”. Následne sa zjazdy organizovali sa rôzne na území Česka i Slovenska. Od rozdelenia Československa v roku 1993 sa miesto ich konania každoročne strieda medzi Českou a Slovenskou republikou. A od roku 2005 sa tie slovenské konajú v nádhernom prostredí našich Vysokých Tatier.

75. zjazd chemikov 2023

4. – 8. september 2023, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 75zjazd.schems.sk

Plenárna prednáška:

„Mass photometry: weighing molecules with light“
Philipp Kukura
V roku 2016 bol na Oxfordskej univerzite menovaný za profesora a v roku 2018 založil spoločnosť Refeyn Ltd. Prof. Kukura sa vo svojom výskume zaoberá vývojom nových optických metód a ich aplikácii v biofyzikálnej chémii, molekulárnej biofyzike a aj v širšom spektre prírodných vied.

73. zjazd chemikov 2021

6. – 10. september 2021, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 73zjazd.schems.sk

Plenárna prednáška:

„Development of quantitative and multiplex diagnostic technologies and applications“
Pavol Čekan
V súčasnosti najznámejší slovenský vedec pôsobiaci v oblasti biochémie, molekulárnej biológie a onkológie, ktorý pracuje aj na vývoji a výrobe testov na ochorenie COVID-19 typu PCR a LAMP, ktoré sa používajú nielen u nás, ale aj v zahraničí.

71. zjazd chemikov 2019

9. – 13. september 2019, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:

“Dynamic Molecular Systems” – from switches to motors
Ben L. Feringa
Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2016 (spolu s Jeanom-Pierre Sauvagom a Fraserom Stoddartom) za design a syntézu molekúl s kontrolovanými pohybmi, ktoré dokážu plniť určité úlohy, keď im je dodaná energia, teda za vývoj tzv. molekulárnych strojov.

69. zjazd chemikov 2017

11. – 15. september 2017, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:

“Keramika na báze nitridu kremičitého – úžasná mnohorakosť jej použitia”
Pavol Šajgalík
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. je významný slovenský materiálový vedec. Od 15. januára 2015 predseda Slovenskej akadémie vied, znovu zvolený na funkčné obdobie 2017 – 2021.

67. zjazd chemikov 2015

7. – 11. september 2015, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:

“Perspectives in Chemistry: From Supramolecular Chemistry towards Adaptive Chemistry”
Jean-Marie Lehn
Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 1987 (spoločne s D. J. Cramemom a Ch. J. Petersenom) za objav syntetických makrocyklických látok so selektívnymi vlastnosťami pre väzbu iónov a molekúl.

65. zjazd chemikov 2013

9. – 13. september 2013, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, schs.chtf.stuba.sk/65zjazd

Plenárna prednáška:

“ChemPubSoc Europe and Slovak Chemical Society”
Eva E. Wille
Viceprezidentka a zároveň výkonná riaditeľka vydavateľstva Wiley-VCH Verlag GmBh & Co KGaA.

63. zjazd chemikov 2011

5. – 9. september 2011, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:

“Beyond 2011 – How to make IYC a long-lasting success?”
Nicole J. Moreau
Prezidentka IUPAC.

61. zjazd chemikov 2009

7. – 11. september 2009, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:

“Diagnostické a terapeutické využitie sulfónamidov ako inhibítorov karbonických anhydráz”
Jaromír Pastorek
Predseda SAV.

59. zjazd chemikov 2007

2. – 6. september 2007, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, schs.chtf.stuba.sk/Archiv/59zjazd

Plenárna prednáška:

“Elementary steps in heterogeneous catalysis”
Gerhard Ertl
Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2007 za štúdie chemických procesov na pevných povrchoch.

57. zjazd chemických spoločností 2005

4. – 8. september 2005, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, schs.chtf.stuba.sk/Archiv/57zjazd

Plenárna prednáška:

“Mysteries & Miracles of Time”
Ahmed Zewail
Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 1999.

55. zjazd chemických spoločností 2003

8. – 12. september 2003, Košice

53. zjazd chemických spoločností 2001

3. – 6. september 2001, Banská Bystrica

51. zjazd chemických spoločností 1999

6. – 9. september 1999, Nitra

49. zjazd chemických spoločností

4. – 8. september 1995, Bratislava