Odborné skupiny

Slovenská chemická spoločnosť zastrešuje 28 odborných skupín v 4 mestách.

Bratislava

Analytická chémia

Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.

Anorganická chémia

Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.

Teoretická a počítačová chémia

História chémie

Prof. Ing. Michal Uher, DrSc.

Chémia dreva, papiera a celulózy

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.

Chromatografia a elektroforéza

RNDr. Róbert Góra, PhD.

Jadrová chémia a rádioekológia

Doc. RNDr. Jozef Kuruc, PhD.

Medicínska chémia

Doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc.

Organická chémia

Prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.

Mgr. Martin Danko, PhD.

Potravinárska chémia

Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.

Sacharidy a glykokonjugáty

Ing. Ján Hirsch, DrSc.

Termická analýza

Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

Toxikológia

Prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc.

Výučba chémie

Doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Fyzikálna chémia

Doc. Ing. Dušan Velič, DrSc.

Chémia v kultúrnom dedičstve

Doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Environmentálna chémia a technológia (WWW, FB)

Doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Názvoslovná komisia

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

Košice

Analytická chémia

Doc. RNDr. Katarína Reiffová, CSc.

Anorganická chémia

Doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

Fyzikálna chémia a elektrochémia

Prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

Chémia tuhých látok a mechanochémia

prof. RNDr. Adriana
Eštoková, PhD.

Organická chémia

RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD.

Výučba chémie

Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

Chemia životného prostredia

Doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.

Nováky

Chémia a ekológia

Ing. Elena Kulichová

Trnava

Aplikovaná chémia a biotechnológie

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.