Odborné skupiny

Slovenská chemická spoločnosť zastrešuje 30 odborných skupín v 5 mestách.

Bratislava

prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. (04010)
lubomir.svorc@stuba.sk
prof. Ing. Ján Moncoľ, DrSc. (02253)
jan.moncol@stuba.sk
doc. RNDr. Monika Jerigová, PhD. (02398)
monika.jerigova@uniba.sk
prof. Ing. Michal Uher, DrSc. (00837)
rosamichal@zoznam.sk
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (04277)
radko.tino@stuba.sk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (04224)
milena.rehakova@stuba.sk
doc. RNDr. Róbert Góra, PhD. (02198)
robert.gora@uniba.sk
doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD. (04260)
eva.viglasova@uniba.sk
doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc. (01190)
andrej.bohac@fns.uniba.sk
prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. (02186)
radovan.sebesta@uniba.sk
Mgr. Martin Danko, PhD. (03115)
martin.danko@savba.sk
doc. Ing. František Kreps, PhD. (04474)
frantisek.kreps@stuba.sk
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (02178)
peter.simon@stuba.sk
doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. (04323)
katarina.kotulakova@truni.sk
Ing. Ján Hirsch, DrSc. (02055)
chemhirs@savba.sk
prof. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (04282)
mackulakt@azet.sk
doc. Ing. Pavol Hudec, PhD. (04481)
pavol.hudec@stuba.sk
doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (01148)
martin.putala@uniba.sk

Košice

RNDr. Rastislav Serbin, PhD. (04475)
rastislav.serbin@upjs.sk
prof. RNDr. Zuzana Vargová, PhD. (04191)
zuzana.vargova@upjs.sk
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. (02413)
renata.orinakova@upjs.sk
RNDr. Matej Baláž, PhD. (04492)
balazm@saske.sk
RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD. (00614)
slavkaham@gmail.com
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. (02464)
maria.ganajova@upjs.sk

Nováky

Ing. Elena Kulichová (02311)
elena.kulichova@gmail.com

Trnava

RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. (02338)
beata.vranovicova@ucm.sk

Banská Bystrica

Mgr. Jela Nociarová, PhD. (04147)
jela.nociarova@gmail.com