Chémia v kultúrnom dedičstve – Bratislava

Predseda:

doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (04224)
Kontakt: milena.rehakova@stuba.sk
Pracovisko: ÚPSP- Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie

Členovia:

  1. prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (04209)
  2. Ing. Katarína Čížová, PhD. (04210)
  3. Ing. Katarína Haberová, PhD. (04313)
  4. Ing. Angela Kleinová (01992)
  5. Ing. Soňa Malečková, PhD. (04449)
  6. Tomáš Palkovič (01788)
  7. doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (04224)
  8. doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (04277)
  9. Ing. Marián Valentin, PhD (04018)
  10. doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (04226)