Fórum mladých

O nás

Skupina mladých chemikov, ktorá sa angažuje v rôznych projektoch zameraných na rozvoj spolupráce medzi mladými na Slovensku a v zahraničí. Hlavnými cieľmi sú utužovanie vzťahov a zlepšovanie komunikácie medzi študentmi, doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi vo všetkých odvetviach chémie na Slovensku, podpora prípravy študentov stredných škôl na medzinárodné chemické olympiády, podpora prípravy letných škôl, popularizácia vedy na stredných školách, organizácia workshopov s cieľom rozvíjania zručností, zdieľanie informácií o prednáškach, štipendiách a konferenciách.

Členovia

Každý člen Slovenskej Chemickej Spoločnosti do 35 rokov je automaticky členom Fóra Mladých.

Predseda

Michal Procházka

Podpredsedníčka

Denisa Vargová

Prečo sledovať našu činnosť a stať sa aktívnym členom?

– Zdieľame informácie o štipendiách, prednáškach, workshopoch

– Ponúkame možnosť osobného rozvoja – práca v tíme, organizácia podujatí, získanie nových kontaktov

– Pomáhame s realizáciou vlastných nápadov

– Sprostredkúvame spoluprácu s Európskou Sieťou Mladých Chemikov (EYCN) (www.eycn.eu) a Medzinárodnou Sieťou Mladých Chemikov (IYCN) (www.iycnglobal.com), možnosť zúčastniť sa každoročných stretnutí, získať nové kontakty a informácie

Facebook

Spolupráca

IYCN

International Younger Chemists Network

Svetová sieť mladých chemikov. Piliermi jej činnosti sú komunikácia, spolupráca, vzdelávanie a mentoring.

https://www.iycnglobal.com/

Fotogaléria

Zaujímavé linky

Všeobecne užitočné informácie

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

https://cheminfographic.wordpress.com/

http://chem.chem.rochester.edu/~nvd/pages/tips.php?page=about

Štipendiá, pracovné príležitosti

https://www.saia.sk/

https://euraxess.ec.europa.eu/

https://academicpositions.com/

https://www.academictransfer.com/

https://www.mobilitymentoringportal.eu/en/

Ocenenia, súťaže EuChemS

https://www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/chemistry-rediscovered/

Naše články

Video súťaž pre mladých: Chemistry Rediscovered

Európska sieť mladých chemikov (EYCN), v spolupráci s EuChemS a IUPAC, organizuje už po druhý- krát video súťaž Znovuobjavená chémia (Chemistry Rediscovered) na počesť Medzinárodného roku periodickej tabuľky (IYPT) v roku 2019. Vyzývame mladých chemikov (vo veku 12 – 35 rokov), aby poslali kreatívne videá (max. 90 sekúnd) na tému In Your Element(element = živel, prvok).

150 Seconds

Chémia nie je len o zapamätaní si štruktúrnych vzorcov, ale je to najmä oblasť fascinujúceho najmodernejšieho výskumu. Ako študenti chémie sa stretávate aj s touto zaujímavou časťou chémie, najmä počas…