Fórum mladých

O nás

Skupina mladých chemikov, ktorá sa angažuje v rôznych projektoch zameraných na rozvoj spolupráce medzi mladými na Slovensku a v zahraničí. Hlavnými cieľmi sú utužovanie vzťahov a zlepšovanie komunikácie medzi študentmi, doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi vo všetkých odvetviach chémie na Slovensku, podpora prípravy študentov stredných škôl na medzinárodné chemické olympiády, podpora prípravy letných škôl, popularizácia vedy na stredných školách, organizácia workshopov s cieľom rozvíjania zručností, zdieľanie informácií o prednáškach, štipendiách a konferenciách.

Fórum mladých SChemS bolo založené v novembri 2018.

Nájdete nás na Facebooku ako Slovak Chemical Society Youth Forum, alebo na Twitteri @SlovakYouth

Členovia

Každý člen Slovenskej Chemickej Spoločnosti do 35 rokov je automaticky členom Fóra Mladých. Aktuálne je to 135 členov vo veku od 20 do 35 rokov.

Predseda Michal Procházka

Podpredsedníčka Denisa Vargová

Prečo sledovať našu činnosť a stať sa aktívnym členom?

– Zdieľame informácie o štipendiách, prednáškach, workshopoch

– Ponúkame možnosť osobného rozvoja – práca v tíme, organizácia podujatí, získanie nových kontaktov

– Pomáhame s realizáciou vlastných nápadov

– Sprostredkúvame spoluprácu s Európskou Sieťou Mladých Chemikov (EYCN) (www.eycn.eu) a Medzinárodnou Sieťou Mladých Chemikov (IYCN) (www.iycnglobal.com), možnosť zúčastniť sa každoročných stretnutí, získať nové kontakty a informácie

Facebook

Spolupráca

EYCN – The European Young Chemists’ Network (eycn.eu)

Európska sieť mladých chemikov.

Viac o EYCN môžete nájsť aj na Wikipedii.

Naša účasť v EYCN

2022 – 17th Delegate Assembly bolo rozdelené na dve časti. Prvá časť sa konala v marci online, a druhá časť v septembri v Lisabone, v Portugalsku krátko po European Chemical Congress (ECC).

2021 – dvaja delegáti, Michal Procházka a Denisa Vargová na 16th EYCN Delegate Assembly, ktoré sa konalo online

=> Denisa sa stala tímlíderkou “Networks” tímu

2019 a 2020 – dvaja delegáti, Michal Procházka a Denisa Vargová na 14th EYCN Delegate Assembly v Nemeckých Brémach a 15th EYCN Delegate Assembly v Španielskom Sitges

=> Michal je členom komunikačného tímu EYCN a Denisa členkou “Global Connections” tímu

2018 – prvý delegát zo Slovenska, Michal Procházka na 13th EYCN Delegate Assembly v Talianskom Turíne

IYCN – International Younger Chemists Network (iycnglobal.com)

Svetová sieť mladých chemikov. Piliermi jej činnosti sú komunikácia, spolupráca, vzdelávanie a mentoring.

2021 – V auguste sa po prvý krát konalo online celodenné valné zhromaždenie (General Assembly – GA) IYCN (International Younger Chemists Network), na ktorom sa stretli mladí chemici z celého sveta. Našu krajinu zastupovali dve delegátky, Ivana Némethová a Lucia Feriancová. IYCN je asociácia mladých chemikov, ktorá sa venuje podpore chémie v rôznych smeroch a podporuje a obhajuje mladších vedcov pracujúcich naprieč chemickými vedami smerom ku globálne udržateľnej budúcnosti. Rovnako ponúka aj podporu a kontakty pre mladých chemikov na rozvoj príležitostí na národnej úrovni.

Počas prvej polovice dňa sa diskutovali dosiahnuté výsledky jednotlivých tímov za posledné dva roky a taktiež nám boli odprezentované ciele na budúce obdobie, kam bude smerovať činnosť každého riadiaceho výboru.

V druhej polovici dňa sa konali voľby nového vedenia IYCN, kde sa Ivana zúčastnila hlasovania. Po predstavení jednotlivých kandidátov sa novým predsedom stal João Borges z Portugalska a podpredsedom Torsten John z Nemecka.

IYCN rado privíta nových členov. Neváhajte a zapojte sa aj vy! Bližšie informácie môžete nájsť na internetovej stránke www.iycnglobal.com.

Fotogaléria

Zaujímavé linky

Všeobecne užitočné informácie

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

https://cheminfographic.wordpress.com/

http://chem.chem.rochester.edu/~nvd/pages/tips.php?page=about

Štipendiá, pracovné príležitosti

Stránka Chemistry Across Europe prináša mnoho zaujímavých informácií, ktoré môžu byť užitočné pri hľadaní štúdia či práce v zahraničí

https://www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/chemistry-across-europe/

https://www.saia.sk/

https://euraxess.ec.europa.eu/

https://academicpositions.com/

https://www.academictransfer.com/

https://www.mobilitymentoringportal.eu/en/

Ocenenia, súťaže EuChemS

https://www.euchems.eu/awards/overview/

https://www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/chemistry-rediscovered/

Naše články

Sorry, no posts were found.