Fórum mladých

O nás

Skupina mladých chemikov, ktorá sa angažuje v rôznych projektoch zameraných na rozvoj spolupráce medzi mladými na Slovensku a v zahraničí. Hlavnými cieľmi sú utužovanie vzťahov a zlepšovanie komunikácie medzi študentmi, doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi vo všetkých odvetviach chémie na Slovensku, podpora prípravy študentov stredných škôl na medzinárodné chemické olympiády, podpora prípravy letných škôl, popularizácia vedy na stredných školách, organizácia workshopov s cieľom rozvíjania zručností, zdieľanie informácií o prednáškach, štipendiách a konferenciách.

Fórum mladých SChemS bolo založené v novembri 2018.

Nájdete nás na Facebooku ako Slovak Chemical Society Youth Forum, alebo na Twitteri @SlovakYouth

Členovia

Každý člen Slovenskej Chemickej Spoločnosti do 35 rokov je automaticky členom Fóra Mladých. Aktuálne je to 135 členov vo veku od 20 do 35 rokov.

Predseda Michal Procházka

Podpredsedníčka Denisa Vargová

Prečo sledovať našu činnosť a stať sa aktívnym členom?

– Zdieľame informácie o štipendiách, prednáškach, workshopoch

– Ponúkame možnosť osobného rozvoja – práca v tíme, organizácia podujatí, získanie nových kontaktov

– Pomáhame s realizáciou vlastných nápadov

– Sprostredkúvame spoluprácu s Európskou Sieťou Mladých Chemikov (EYCN) (www.eycn.eu) a Medzinárodnou Sieťou Mladých Chemikov (IYCN) (www.iycnglobal.com), možnosť zúčastniť sa každoročných stretnutí, získať nové kontakty a informácie

Facebook

Spolupráca

EYCN – The European Young Chemists’ Network (eycn.eu)

Európska sieť mladých chemikov.

Viac o EYCN môžete nájsť aj na Wikipedii.

Naša účasť v EYCN

2022 – 17th Delegate Assembly bolo rozdelené na dve časti. Prvá časť sa konala v marci online, a druhá časť v septembri v Lisabone, v Portugalsku krátko po European Chemical Congress (ECC).

2021 – dvaja delegáti, Michal Procházka a Denisa Vargová na 16th EYCN Delegate Assembly, ktoré sa konalo online

=> Denisa sa stala tímlíderkou “Networks” tímu

2019 a 2020 – dvaja delegáti, Michal Procházka a Denisa Vargová na 14th EYCN Delegate Assembly v Nemeckých Brémach a 15th EYCN Delegate Assembly v Španielskom Sitges

=> Michal je členom komunikačného tímu EYCN a Denisa členkou “Global Connections” tímu

2018 – prvý delegát zo Slovenska, Michal Procházka na 13th EYCN Delegate Assembly v Talianskom Turíne

IYCN – International Younger Chemists Network (iycnglobal.com)

Svetová sieť mladých chemikov. Piliermi jej činnosti sú komunikácia, spolupráca, vzdelávanie a mentoring.

2021 – V auguste sa po prvý krát konalo online celodenné valné zhromaždenie (General Assembly – GA) IYCN (International Younger Chemists Network), na ktorom sa stretli mladí chemici z celého sveta. Našu krajinu zastupovali dve delegátky, Ivana Némethová a Lucia Feriancová. IYCN je asociácia mladých chemikov, ktorá sa venuje podpore chémie v rôznych smeroch a podporuje a obhajuje mladších vedcov pracujúcich naprieč chemickými vedami smerom ku globálne udržateľnej budúcnosti. Rovnako ponúka aj podporu a kontakty pre mladých chemikov na rozvoj príležitostí na národnej úrovni.

Počas prvej polovice dňa sa diskutovali dosiahnuté výsledky jednotlivých tímov za posledné dva roky a taktiež nám boli odprezentované ciele na budúce obdobie, kam bude smerovať činnosť každého riadiaceho výboru.

V druhej polovici dňa sa konali voľby nového vedenia IYCN, kde sa Ivana zúčastnila hlasovania. Po predstavení jednotlivých kandidátov sa novým predsedom stal João Borges z Portugalska a podpredsedom Torsten John z Nemecka.

IYCN rado privíta nových členov. Neváhajte a zapojte sa aj vy! Bližšie informácie môžete nájsť na internetovej stránke www.iycnglobal.com.

Fotogaléria

Zaujímavé linky

Všeobecne užitočné informácie

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

https://cheminfographic.wordpress.com/

http://chem.chem.rochester.edu/~nvd/pages/tips.php?page=about

Štipendiá, pracovné príležitosti

Stránka Chemistry Across Europe prináša mnoho zaujímavých informácií, ktoré môžu byť užitočné pri hľadaní štúdia či práce v zahraničí

https://www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/chemistry-across-europe/

https://www.saia.sk/

https://euraxess.ec.europa.eu/

https://academicpositions.com/

https://www.academictransfer.com/

https://www.mobilitymentoringportal.eu/en/

Ocenenia, súťaže EuChemS

https://www.euchems.eu/awards/overview/

https://www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/chemistry-rediscovered/

Naše články

Podpora mladým chemikom

Slovenská Chemická Spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva schems.sk/clenstvo-v-schs/ venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Každoročne podporuje mladých chemikov v ich vedeckej práci možnosťou aktívnej účasti na domácich alebo zahraničných zjazdoch za zvýhodnených podmienok. Vek uchádzača by v dobe konania zjazdu nemal dosiahnuť 30 rokov. Pri prihlasovaní je potrebné zohľadniť, či v dobe konania podujatia bude navrhovaná osoba ešte študentom/doktorandom/zamestnancom.

Zoznam tohtoročných akcií podporovaných SChemS:

76. Zjazd chemikov, 26.-29. august 2024, Ostrava 76sjezdchemiku.cz

66. Poľský zjazd chemikov, 16.-20. september 2024, Poznaň zjazd.ptchem.pl

9th Bratislava Young Polymer Scientists Conference – BYPoS 2023

Po pandemickej prestávke srdečne pozývame Vašich študentov a výskumníkov na našu tradičnú medzinárodnú konferenciu pre študentov a mladých vedcov do 40 rokov BYPoS 2023 (9th Bratislava Young Polymer Scientists Conference).
Konferencia sa uskutoční v srdci Slovenska v nádhernom historickom meste zapísanom do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, v Banskej Štiavnici v dňoch 26. – 30. júna 2023.

Registrácia je otvorená od 2.1.2023.

Podpora študentov na 74. Zjazd chemikov v Olomouci

Milí študenti chémie,

Slovenská chemická spoločnosť vyhlasuje súťaž o financovanie účasti na 74. zjazde chemikov v Olomouci, v dňoch 4. -7. septembra 2022. Štyria vybraní študenti budú mať plne hradené vložné a ubytovanie v dvojlôžkovej izbe. Žiadosti posielajte do 31. mája 2022 a výsledky budú zverejnené 2. júna 2022 na FB a webe Slovenskej chemickej spoločnosti. Úspešní študenti budú informovaní aj emailom. Prihlásiť sa môžu PhD. študenti ale aj študenti riadneho štúdia všetkých slovenských fakúlt s vyučovaním chémie ak sú zároveň členmi Slovenskej chemickej spoločnosti. Žiadosti o podporu posielajte na email presidentSCHS@savba.sk

Držíme všetkým palce a tešíme sa na stretnutie na zjazde chemikov. https://sjezd74.csch.cz

Predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti

Spring Electrochemical Meeting 2021

Važení elektrochemici,

tohtoročný „Spring Electrochemical Meeting 2021“ sa uskutoční 20.5.2021 o 10:00 online prostredníctvom https://meet.google.com/uxe-nbor-gkg

Workshop, určený predovšetkým pre študentov zaujímajúcich sa o elektrochémiu a mladých elektrochemikov do 35 rokov, sa bude niesť v duchu hesla “Students for Students“. Preto Vás prosíme o propagáciu informácií medzi Vašimi študentmi, či už na magisterskom/inžinierskom stupni alebo medzi doktorandmi, či mladými vedeckými pracovníkmi do 35 rokov.

Súčasťou meeting bude aj súťaž o najlepší príspevok! 

Video súťaž EYCN Chemistry Rediscovered 2021

Chemistry Rediscovered je video súťaž, ktorú každý druhý rok EYCN usporadúva pre všetkých mladých chemikov vo veku od 12 do 35 rokov. Tento rok sa koná po tretí krát, tentoraz na tému “Bezpečnosť v chémii” (“Safety in Chemistry”).
Hlavnou cenou je bezplatná účasť na “8th EuChemS Chemistry Congress” v Portugalskom Lisabone na budúci rok.

Informácie z 17DA EYCN

Michal a Denisa sa 12. a 13. marca zúčastnili 17teho stretnutia delegátov EYCN (DA). Ako už možno viete, EYCN je komunita mladých chemikov z celej Európy, ktorí sa snažia nielen propagovať chémiu ale hlavne spájať a pomáhať všetkým mladým chemikom.
Počas DA sa konali aj voľby nového vedenia a sme veľmi radi, že Vám môžeme oznámiť, že Denisa sa stala novou tímlíderkou “Membership” tímu.
Na DA bolo prezentovaných viacero zaujímavých projektov, či nápadov, ktoré EYCN robí. Krátky popis k niektorým z nich nájdete v prílohe. My by sme sa do niektorých tiež radi zapojili a propagovali ich aj u nás. Na to však potrebujeme hlavne Vašu pomoc.

4th European Chemistry Partnering

V dňoch 26.-28.2. 2020 sa vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku uskutočnil 4th European Chemistry Partnering. Táto akcia je zameraná predovšetkým na networking medzi chemickými firmami. Po prvýkrát sa tu uskutočnil aj 1st Job Exchange pre budúcich absolventov. Hlavným organizátorom je Dr. Holger Bengs – CEO BCNP Consultants GmbH, ktorý bol prítomný počas celého programu, a aktívne sa zapájal aj do diskusií s mladými chemikmi. Plenárnu prednášku predniesol Dr. Fernando J. Gómez – zástupca za chémiu a materiály vo World Economic Forum. Témou jeho prednášky boli výzvy, ktoré čakajú ľudstvo v najbližších rokov, a predovšetkým zvýraznil zvyšujúce sa environmentálne riziká. Počas dňa sa uskutočnili mnohé workshopy a krátke predstavenia firiem. Mnohé firmy mali aj stánky, pri ktorých bolo možné sa s nimi bližšie porozprávať.

Svetové raňajky žien v Bratislave

Fórum mladých SChS pripravilo prvý ročník IUPAC 2020 Global Women’s Breakfast (GWB2020) s Názvom Svetové raňajky žien v Bratislave. Táto celosvetová akcia sa konala v jeden deň, 12. februára 2020, deň po Medzinárodnom dni žien a dievčat vo vede. U nás sa konala na Prírodovedeckej fakulte UK. Zmyslom GWB2020 je vytvoriť fungujúcu sieť, kde sa ženy v chemických a príbuzných vedách môžu spojiť zmysluplným spôsobom a podporiť sa navzájom v profesionálnych cieľoch. Témou tohto ročníka bolo „Budovanie väzieb na vytváranie budúcich lídrov“.

Video súťaž pre mladých: Chemistry Rediscovered

Európska sieť mladých chemikov (EYCN), v spolupráci s EuChemS a IUPAC, organizuje už po druhý- krát video súťaž Znovuobjavená chémia (Chemistry Rediscovered) na počesť Medzinárodného roku periodickej tabuľky (IYPT) v roku 2019. Vyzývame mladých chemikov (vo veku 12 – 35 rokov), aby poslali kreatívne videá (max. 90 sekúnd) na tému In Your Element(element = živel, prvok).

150 Seconds

Chémia nie je len o zapamätaní si štruktúrnych vzorcov, ale je to najmä oblasť fascinujúceho najmodernejšieho výskumu. Ako študenti chémie sa stretávate aj s touto zaujímavou časťou chémie, najmä počas…