Kvíz IUPAC o Periodickej tabuľke pokračuje

a stal sa permanentnou súčasťou aktivít a web-stránky IUPAC;

iupac.org/iupac-periodic-table-challenge-2-0/ a/alebo iupac.org/periodic-table-challenge/

Tento kvíz, ktorý vlani oslovil mnoho našich kolegýň a kolegov ako aj študentov, je teda naďalej dostupný a odporúčame ho využívať napr. pre pedagogické účely v školách všetkých stupňov.

Milan Drábik ( drabik@fns.uniba.sk ), predseda SNK IUPAC.

Čítať viac

Látkové množstvo – mól, nová definícia v slovenčine        (DEFINITÍVNE A ZÁVÄZNE)

Aj táto web stránka vám poskytla v minulosti niekoľkokrát informácie o aktivitách, ktoré mali viesť (A AJ VIEDLI) k novým definíciách základných jednotiek SI a medzi nimi pochopiteľne aj k novej definícii jednotky látkového množstva – mól. Je teda účelné poskytnúť krátku sumarizáciu aktuálneho stavu:

Čítať viac

Zasadnutie SNK IUPAC 2019

Zasadnutie Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC (SNK IUPAC), v roku 2019 sa konalo v utorok 28/05 o 14.00 na sekretariáte SCHS. Program: 1. Kontrola zápisnice zo zasadnutia SNK IUPAC v r. 2018 (M. Danko) 2. Aktuálne aktivity SNK IUPAC a IUPAC-u; (M. Drabik)     a. 100. výročie IUPAC     b. 150. výročie Periodickej tabuľky     c. Návrhy … Čítať viac

Periodická tabuľka prvkov s menom Ľ. Švorca

“Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) v rámci svojej celosvetovej aktivity na medzinárodnom stretnutí AMERICKEJ CHEMICKEJ SPOLOČNOSTI v Orlande zverejnila pri príležitosti 150. výročia vzniku periodickej tabuľky prvkov a 100. výročia IUPAC zoznam s názvom „PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV“. Mená a profily jednotlivých laureátov sú postupne zverejňované a celkovo bude takto ocenených 118 mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom je periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v komunite chemikov v krajinách sveta.

Čítať viac

47. svetový chemický kongres IUPAC

Kongres sa uskutoční v Paríži od 7. do 12. júla 2019 a budú ním vrcholiť IUPAC oslavy dvoch výročí – 100 rokov od založenia IUPAC a 150 rokov od objavu a definovania Peridickej tabuľky a Periodického zákona. V oficiálnom letáku Kongresu nájdete informácie ako a kde sa registrovať a prihlásiť abstrakt svojej prezentácie, ako aj údaje o vedeckom aj slávnostnom programe.Máte takto jedinečnú možnosť … Čítať viac

Periodická tabuľka mladých chemikov

Pred časom sme vás informovali o celosvetovej aktivite IUPAC „Periodická tabuľka mladých chemikov“. Mená a profily laureátov do Periodickej tabuľky mladých chemikov IUPAC sú postupne zverejňované. https://iupac.org/periodic-table-of-younger-chemists-revealed/,  18 September 2018. Počínajúc júlom 2018 a končiac júlom 2019 bude takto ocenených 118 vynikajúcich mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom bude periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, … Čítať viac

The 2018 Global Survey of Mathematical, Computing, and Natural Scientists

Please find a few minutes to complete it: http://statisticalresearchcenter.org/global18  One of the specific tasks for the project is to collect data across the world to inform policy makers from all countries, especially developing countries, about reducing the gap between men and women in mathematical, computing, and natural sciences.    We will also need your help to … Čítať viac

Zo zasadnutia Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC (SNK IUPAC) v roku 2018

Zasadnutie Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC (SNK  IUPAC) sa v roku 2018 konalo „per rollam“, v období 17. mája – 07. júna. Zápisnica je vám k dispozícii v prílohe vo vyhradenej časti sekcie IUPAC. Krátko si z programu tohto zasadnutia dovoľujem upozorniť na 100. výročie založenia IUPACu a 150. výročie ohlásenia objavu periodického zákona a periodickej tabuľky chemických prvkov, oba v roku 2019, … Čítať viac

Definícia SI jednotky látkového množstva – ZNOVU A DEFINITÍVNE

A new definition of the mole has arrived https://iupac.org/new-definition-mole-arrived/ , 8 January 2018   IUPAC is recommending a new definition of the mole based on a specified number of elementary entities [Roberto Marquardt, Juris Meija, Zoltán Mester, Marcy Towns, Ron Weir, Richard Davis and Jürgen Stohner, “Definition of the mole
 (IUPAC Recommendation 2017)”, Pure Appl. … Čítať viac