Periodická tabuľka prvkov s menom Ľ. Švorca

  • Post category:IUPAC

“Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) v rámci svojej celosvetovej aktivity na medzinárodnom stretnutí AMERICKEJ CHEMICKEJ SPOLOČNOSTI v Orlande zverejnila pri príležitosti 150. výročia vzniku periodickej tabuľky prvkov a 100. výročia IUPAC zoznam s názvom „PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV“. Mená a profily jednotlivých laureátov sú postupne zverejňované a celkovo bude takto ocenených 118 mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom je periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v komunite chemikov v krajinách sveta.

S potešením oznamujeme, že vedecko-výskumný a pedagogický pracovník z Ústavu analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., sa v celosvetovej konkurencii vynikajúcich mladých chemikov stal laureátom chemického prvku Európium (63): iupac.org/100/pt-of-chemist/#lubomir-svorc-eu. Kompletná PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV bude oficiálne zverejnená na Svetovom chemickom kongrese IUPAC v Paríži v júli 2019. Profil každého ‘Young Chemist Element’ chemika nájdete na stránke:iupac.org/100/pt-of-chemist/. Valné zhromaždenie OSN pri príležitosti 150. výročia „zrodu“ Periodickej tabuľky chemických prvkov (D.I. Mendelejev, 1869) vyhlásilo rok 2019 za Medzinárodný rok periodickej tabuľky chemických prvkov.

Doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD. týmto srdečne blahoželáme k významnému oceneniu v celosvetovom vedeckom priestore.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.