IUPAC

IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry – Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie

Bola vytvorená v roku 1919 chemikmi z priemyslu a akademickej obce, ktorí si uvedomovali potrebu medzinárodnej štandardizácie v chémii (napr. terminológia a názvoslovie). Táto celosvetová organizácia v súčasnosti poskytuje objektívne vedecké poznatky a vyvíja základné nástroje na aplikáciu a komunikáciu chemických poznatkov v prospech ľudstva a sveta. IUPAC plní svoje poslanie podporovaním trvalo udržateľného rozvoja, poskytovaním spoločného jazyka pre chémiu a presadzovaním voľnej výmeny vedeckých informácií. (porovnaj v Strategic Plan – IUPAC | International Union of Pure and Applied Chemistry %)

Slovenský národný komitét IUPAC (SNK IUPAC) je kompetentným orgánom, ako smerom na chemikov na Slovensku tak aj smerom na medzinárodné štruktúry IUPAC.

Aktuálny zoznam členov SNK IUPAC:

 • doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., predseda; Interdivisional committee on Terminology, Nomenclature and Symbols (ICTNS) IUPAC, Titular member
 • RNDr. Dalma Gyepesová, CSc., tajomníčka
 • Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
 • Prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
 • Mgr. Martin Danko, PhD.
 • Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
 • prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
 • doc. RNDr. Monika Jerigová, PhD.
 • Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
 • Ing. Michal Korenko, PhD.
 • prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.; National representative, Analytical Chemistry Division IUPAC
 • Ing. Igor Lacík, DrSc.; Polymer Division IUPAC; Vice-president & Titular member
 • Mgr. Jana Levická, PhD.
 • Ing. Michal Máriássy, CSc.
 • Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
 • Ing. Mária Omastová, DrSc.
 • prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.; Physical and Biophysical Chemistry Division, National representative
 • doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
 • prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
 • prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.
 • RNDr. Matej Baláž, PhD.
 • Ing. Ján Mihalík, PhD. 
 • RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.

Vybrané relevantné dokumenty a informácie:

Aktuality IUPAC

IUPAC, Top Ten Emerging Technologies in Chemistry, 2021 a 2022

Návrhy a výber „Top Ten Emerging Technologies in Chemistry – giving visibility and recognition to the role of chemists and chemistry in solving Society’s greatest challenges as well as increasing IUPAC’s visibility around the globe“ sa stali pravidelnou časťou aktivít IUPAC. Prehľad vybraných „Top Ten Emerging Technologies in Chemistry 2021“ ukazuje obrázok:

Zasadnutie SNK IUPAC 2019

Zasadnutie Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC (SNK IUPAC), v roku 2019 sa konalo v utorok 28/05 o 14.00 na sekretariáte SCHS. Program: 1. Kontrola zápisnice zo zasadnutia SNK IUPAC…

Periodická tabuľka prvkov s menom Ľ. Švorca

“Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) v rámci svojej celosvetovej aktivity na medzinárodnom stretnutí AMERICKEJ CHEMICKEJ SPOLOČNOSTI v Orlande zverejnila pri príležitosti 150. výročia vzniku periodickej tabuľky prvkov a 100. výročia IUPAC zoznam s názvom „PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV“. Mená a profily jednotlivých laureátov sú postupne zverejňované a celkovo bude takto ocenených 118 mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom je periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v komunite chemikov v krajinách sveta.

Periodická tabuľka mladých chemikov

Pred časom sme vás informovali o celosvetovej aktivite IUPAC „Periodická tabuľka mladých chemikov“. Mená a profily laureátov do Periodickej tabuľky mladých chemikov IUPAC sú postupne zverejňované. https://iupac.org/periodic-table-of-younger-chemists-revealed/,  18 September 2018. Počínajúc júlom…