IUPAC

IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry – Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie

Bola vytvorená v roku 1919 chemikmi z priemyslu a akademickej obce, ktorí si uvedomovali potrebu medzinárodnej štandardizácie v chémii (napr. terminológia a názvoslovie). Táto celosvetová organizácia v súčasnosti poskytuje objektívne vedecké poznatky a vyvíja základné nástroje na aplikáciu a komunikáciu chemických poznatkov v prospech ľudstva a sveta. IUPAC plní svoje poslanie podporovaním trvalo udržateľného rozvoja, poskytovaním spoločného jazyka pre chémiu a presadzovaním voľnej výmeny vedeckých informácií. (porovnaj v Strategic Plan – IUPAC | International Union of Pure and Applied Chemistry %)

Slovenský národný komitét IUPAC (SNK IUPAC) je kompetentným orgánom, ako smerom na chemikov na Slovensku tak aj smerom na medzinárodné štruktúry IUPAC.

Aktuálny zoznam členov SNK IUPAC:

 • Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., predseda; Interdivisional committee on Terminology, Nomenclature and Symbols (ICTNS) IUPAC, Titular member
 • Doc. Ing. Dušan Berek, DrSc., podpredseda
 • RNDr. Dalma Gyepesová, CSc., tajomníčka
 • Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
 • Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
 • Mgr. Martin Danko, PhD.
 • Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
 • Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
 • RNDr. Monika Jerigová, PhD.
 • Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
 • Ing. Michal Korenko, PhD.
 • Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.; Analytical Chemistry Division IUPAC, Past-president & Titular member
 • Ing. Igor Lacík, DrSc.; Polymer Division IUPAC; Vice-president & Titular member
 • Mgr. Jana Levická, PhD.
 • Ing. Michal Máriássy, CSc.
 • Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
 • Ing. Mária Omastová, DrSc.
 • Prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.; Physical and Biophysical Chemistry Division, National representative
 • Doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
 • RNDr. Erik Szabó, PhD; Nomenclature and Structure Representation Division IUPAC, Associate member
 • Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
 • Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.

Vybrané relevantné dokumenty a informácie:

Aktuality IUPAC

Zasadnutie SNK IUPAC 2019

Zasadnutie Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC (SNK IUPAC), v roku 2019 sa konalo v utorok 28/05 o 14.00 na sekretariáte SCHS. Program: 1. Kontrola zápisnice zo zasadnutia SNK IUPAC…

Periodická tabuľka prvkov s menom Ľ. Švorca

“Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) v rámci svojej celosvetovej aktivity na medzinárodnom stretnutí AMERICKEJ CHEMICKEJ SPOLOČNOSTI v Orlande zverejnila pri príležitosti 150. výročia vzniku periodickej tabuľky prvkov a 100. výročia IUPAC zoznam s názvom „PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV“. Mená a profily jednotlivých laureátov sú postupne zverejňované a celkovo bude takto ocenených 118 mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom je periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v komunite chemikov v krajinách sveta.

Periodická tabuľka mladých chemikov

Pred časom sme vás informovali o celosvetovej aktivite IUPAC „Periodická tabuľka mladých chemikov“. Mená a profily laureátov do Periodickej tabuľky mladých chemikov IUPAC sú postupne zverejňované. https://iupac.org/periodic-table-of-younger-chemists-revealed/,  18 September 2018. Počínajúc júlom…