49th IUPAC World Chemistry Congress

Chemici zo Slovenska majú stále možnosť registrovať sa a prihlásiť abstrakt posterového príspevku na 49th IUPAC World Chemistry Congress, ktorý sa bude konať 20 – 27. augusta 2023 v Haagu;  

IUPAC | CHAINS 2023 – Chains beyond the molecular frontier (iupac2023.org)

Organizátori na stránke Abstracts – IUPAC | CHAINS 2023 (iupac2023.org) píšu: We kindly invite you to submit your abstract for a poster presentation.
The deadline for submission is 17 April 2023, but registration might close earlier if fully booked. Notification can be expected mid April 2023.

Výzva je aktuálna a atraktívna hlavne pre našich mladých kolegov, ktorí budú mať možnosť zúčastniť sa aj diskusií a workshopov „The International Younger Chemists Network (IYCN) and the European Young Chemists’ Network (EYCN) with diverse sessions aimed at building and broadening the network, improving the (21st-century) skillset and boosting the career development of early-career chemists worldwide“.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.