Kontakt

Slovenská chemická spoločnosť sídli v budove Fakulty chemickej a potravinárskej chémie STU na 1 poschodí.

Adresa:Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 15 Bratislava
IČO:00178900
DIČ:2020801563
IČ DPH:SK2020801563
Úradné hodiny: Pondelok 13 – 17 hod.
blok C
1. poschodie
číslo miestnosti 1111
email:schems@savba.sk
telefón:+421 950 699 435

Kontakty na jednotlivých členov predsedníctva nájdete na stránke O nás.