ChemZi

V nadväznosti na chemickú tradíciu na Slovensku, je aj navrhovaný názov ChemZi odvodený od pôvodného názvu Chemické Zvesti. Ako žurnál slovenskej chémie je vydávaný Edičnou radou tvorenou predstaviteľmi chemického a farmaceutického priemyslu v súčinnosti so SChemS, SAV a ASCHFS.

ISSN 1336-7242

2023

ChemZi 19/1 2023

Obsah

4Tak si tu skúmame …
5Soľ nad zlato
6SAV oslávila 70. výročie založenia
8Ústav polymérov SAV. v. v. i. oslávil minulý rok svoju šesťdesiatku
1070. výročie založenia Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied
13Výročná konferencia o kvasinkách sa vrátila po trojročnej prestávke
1450 rokov Bílikovej reakcie: História a súčasnosť
1646. Letná škola chemikov v meste pod Urpínom
18Úspešné projekty APVV FCHPT STU za rok 2022
19Jubilanti
20Tituly Doctor honoris causa udelené na STU dvom nositeľom Nobelovej ceny
23Odporúčania a Technické správy IUPAC, ktoré v prvom polroku 2023 vyšli v PAC
24Osobnosti SChemS: Ing. RNDr. Miroslav Zikmund, CSc.
25 Spomienka
2775. Zjazd chemikov

Zborník abstraktov 75. Zjazd chemikov

ChemZi 19/2 2023

Obsah

227Predslov (Jerigová M.)
228Dušan Velič (Jerigová M.)
231Dušanove “průpovídky”
O Dušanovi (Lorenc D.)
232Za Slovenskú chemickú spoločnosť (Milata V.)
233Za Katedru fyzikálnej a teoretickej chémie (Pitoňák M.)
Za všetkých priateľov (Kečkeš P.)
234Ľudia o Dušanovi Veličovi (Jerigová M.)
239Platiť, či neplatiť za vysoké školy (Velič D.)
240Viera a veda, alebo ako som sa dotkol Nobelovej ceny (Velič D.)
242Akademická pôda a politika (Velič D.)
24475. Zjazd chemikov (Jerigová M.)
249Noví členovia (Gyepesová D.)
250Ceny pre študentov na 75. Zjazde chemikov (Viglašová E.)
252Ceny Slovenskej chemickej spoločnosti pre študentov (Viglašová E.)
253Náš Čestný predseda ocenený titulom Osobnosť Petržalky 2023 (Gyepesová D.)
254Forenzná analýza povýstrelových splodín pomocou hmotnostnej
spektrometrie sekundárnych iónov (Koťuhová K.)
258Aktuality z IUPAC a SNK IUPAC
259IGOR LACÍK: Našou hnacou silou je kontinuálne hľadanie odpovedí na otázku “prečo?” (Podhradská S.)
260Učiteľky chémie, ocenené Cenou Dioníza Ilkoviča 2021 – 2023 (Reguli J.)
262Rambovia a teroristi (Benko J.)
266Martin Bajus: Converting Power into Chemicals and Fuels (Milata V.)
268Martin Bajus, Jaromír Lederer and Hugo Kittel: Hydrocarbons Technology: Energy Feedstocks and Technologies (Milata V.)
270Vieme o nich niečo? (Milata V., Labuda J., Drábik M.)
272Študentská vedecká konferencia – Chémia a technológie pre život (Oravec J.)
274Chemické fórum – aké si bolo? (Milata V.)
274Chemické horizonty v roku 2023 (Šalitroš I.)
275Jubilanti: Profesor Martin Bajus oslavuje 80. narodeniny (Milata V.)
276Spomienka: Za prof. Ing. Dušanom Bustinom, DrSc. (Špánik I., Labuda J., Švorc Ľ.)

2022

ChemZi 18/1 2022

Obsah

4Oslavy storočnice stredného chemického školstva v Banskej Štiavnici – 28. 6. 2022
7Reforming nie je reformácia
8Riaditeľ inž. V. Mikuška: Idea technickej práce – Reč pri rozlúčke s prvými absolventami vyššej školy chemickej
9Pamätnica k storočnici stredného chemického školstva v Banskej Štiavnici 
10História chemickej školy
13Chemické horizonty – jarný cyklus 2022
14111 rokov od Solvayovej konferencie
17IUPAC
Vybrané informácie Slovenského národného komitétu IUPAC
18Benefičný koncert
“Veda a umenie pre budúcnosť”
19Jubilanti SCHS v II. polroku 2022
20Ceny Slovenskej chemickej spoločnosti pre študentov
23Identifikácia akrylamidu v zrnkách kávy pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
26Konferencia ACP 2022 – Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi
28 Dni keď všetko chutí sladšie alebo postrehy z 15BSS
3080. výročie založenia Ústavu analytickej chémie na FCHPT STU a slávnostné udelenie Medaily Dobroslava Prístavku
32Jubilanti
33Spomienka

ChemZi 18/2 2022

Obsah

40Prednáška profesorky Christiny Kranz v Bratislave pri príležitosti „Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lecture 2022“
42Evropské chemické časopisy
43Jubilanti SChemS v roku 2023
44Čestná plaketa T. R. Niederlanda udelená prof. RNDr. Jozefovi Čárskemu, CSc.
45Noví členovia
45Ceny Slovenskej chemickej spoločnosti pre študentov
46Sedemdesiatiny Slovinskej chemickej spoločnosti
47Udelenie „Ceny Jána Gažu“ prof. Ing. Romanovi Bočovi, DrSc.
49Na 74. Zjazde chemikov
50Ocenenia ESET Science Award pre rok 2022
52Chemický náboj – Nová súťaž pre stredoškolákov
53Akademické stretnutie „Chémia a budúcnosť spoločnosti“ (100 rokov prvej Solvayovej konferencie o chémii)
54Študentská vedecká konferencia – Chémia a technológie pre život
57 Odporúčania a Technické správy IUPAC, ktoré v druhom polroku 2022 vyšli v PAC
58Ústav polymérov SAV. v. v. i. oslávil svoju šesťdesiatku
60Vernisáž NANO-Art – Doba plastová očami detí
61Ján Štvrtina: Alchýmia a alchymistická symbolika v prvej polovici 20. storočia
63Jubilanti

2021

ChemZi 17/1 2021

Obsah

4Ceny Slovenskej chemickej spoločnosti pre študentov 
5Noví členovia SCHS
6Naša chemická mama – RNDr- Dalma Gyepesová, CSc. oslávila životné jubileum
8Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC 
9Jubilanti SCHS v 1. polroku 2022
10Vodík – palivo blízkej budúcnosti
11Ocenenia udelené v r. 2020
12Elektrochémia ako nástroj štúdia medicínskych zariadení
14Chemofóbia – áno, či nie?
16Vitamín D a ochorenie COVID-19
18Chemické horizonty v roku 2021
20Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 
2573. zjazd chemikov

Online zborník

ChemZi 17/2 2021

Obsah

275Ceny Slovenskej chemickej spoločnosti pre študentov 
27773. Zjazd chemikov
281Ceny pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov na 73. Zjazde chemikov
285ESET Science Award
286Slovenská chemická spoločnosť ako súčasť Chemistry Europe
287Chemické horizonty- jesenný cyklus 2021
289Grand Prix Chimique 2021
291Vďaka ACCORDU do nového šatu alebo Rekonštrukcia „Starej” budovy FChPT STU, časť 1.
292Slovenské univerzity a slovenský hokej
293študentská vedecká konferencia – Chémia a technológie pre život
295Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC
297Vitamín K a osteoporóza
299Prehled a využití mobilných aplikací ve výuce chemie
302Rok 2021 na ústave chemických vied PF UPJŠ
305Informácia o zasadnutí SNK IUPAC
305Congress of the Slovak & Czech Chemical Societies
306Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska
307Ing. RNDr. Miroslav Zikmund, CSc., 100-ročný
308Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc., 70-ročný
309Odišiel prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.
310Náhly odchod Ing. Miroslava Koóša, DrSc.
311Zomrel prof. Ing. Eduard Plško, DrSc.

2020

ChemZi 16/1 2020

Obsah

4Korčekova rekacia – Korcek reaction 
6Koronavírus – hlavná téma roku 2020
8Cena Slovenskej chemickej spoločnosti za najlepšiu diplomovú prácu 
1015. stretnutie delegátov EYCN v španielskom Sitges 
11Chemistry Europe Fellows 
11Svetové raňajky žien 2020 
1250 rokov EuChemS
13Ľubomír Švorc – 1. podpredseda Slovenskej chemickej spoločnosti
1443. Letná škola chemikov na UPJŠ v Košiciach 
15Jubilanti SCHS v roku 2021 
15Noví členovia SCHS
15Blahoželáme 
16História výroby skla
19Kráľové nádherné šaty – a vedecká kariéra
20Publikácie – fikcia a prax, humor a žiaľ 
22Financovanie a obsah vedy v rokoch 2021 – 2027 na Slovensku 
24Informácia o zasadnutí SNK IUPAC a pokračovanie kvízu o Periodickej tabuľke 
24Nové definície základných jednotiek SI, slovenské znenie novej definície jednotky látkového množstva, mól
27Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC od Slovenského národného komitétu IUPAC
34Profesor Dušan Kaniansky a jeho škola elektroseparačných metód 
35Profesor Samuel Stankoviansky – spoluzakladateľ elektrochémie na Slovensku
37Jubilanti 
39Spomienka

ChemZi 16/2 2020

Obsah

44Amadeo Avogadro: “Rovnaké objemy plynov pri tej istej teplote a tom istom tlaku obsahujú rovnaký počet molekúl” (1811) 
45Nobelova cena za chémiu pre rok 2019 “Za vývoj lítiovo-iónových batérií”
Autori: John B. Goodenough (USA), M. Stanley Whittingham (USA) a Akira Yoshino (Japonsko)
46Voľby nového Predsedníctva SCHS a Revíznej komisie
49Úspechy Slovenskej chemickej spoločnosti 
50Slovenská chemická spoločnosť v Banskej Štiavnici
51Cena Slovenskej chemickej spoločnosti na študentských vedeckých konferenciách
5272. Sjezd chemiků v Prahe
53ESET Science Award otvára svoj tretí ročník
54Na ceste medzi nebom a zemou 
57Poznámka k diskvalifikácii publikácií vysokoškolských učiteľov s neúplným pracovným úväzkom 
58Spomienka na človeka, vedca a učiteľa, profesora Rudolfa Zahradnika Dr. h. c. mult. a na jeho vplyv na slovenskú chémiu
60Slobodné vysoké školy?
61Príspevok prof. Ing. Dr. techn, F. Valentina v chémii sacharidov a rozvoji stereochémie
62Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC
63Aktualizácia jednej z “poznámok pod čiarou” v článku “Nové definície základných jednotiek SI, slovenské znenie novej definície jednotky látkového množstva, mól”, ChemZi, 16, 1, 24-27 (2020)
6348. celosvetový kongres IUPAC 
64Stručný sprievodca názvoslovím anorganickej chémie
68Netradičný ročník chemickej olympiády
70Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska (2010 – 2021)
7280 rokov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
74Spojená konferencia Wood, Pulp & Paper a Polygrafia Academica 2020
77Profesor TREINDL, spoluzakladateľ fyzikálnej chémie na Slovensku
78Študentská vedecká konferencia – Chémia a technológie pre život
79Jubilanti

2019

ChemZi 15/1 2019

Obsah

4Ja som vedec, kto je menej?! 
6Redefinicia jednotky nnol a ostatných záldadných jednotiek SI 
7Jubilanti SCHS v roku 2020 
8Zelená chémia 
9Budúcnosť vedy v podobe mladých nádejí – Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 
10Marián Valko, najcitovanejší slovenský vedec je chemik 
11Blahoželame prof. RNDr. Renáte Oriňakovej, DrSc.
12Prof. Zeleňák, vedec roka 2018
13Prof. Gogotsi prednášal na SAV o novej triede 2D materiálov 
14PlasticFreeDanube – Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja 
16Vysoké štátne vyznamenanie pre Máriu Omastovú
178. ročník medzinárodnej konferencie mladých polymérnych vedcov BYPoS 
18IUPAC
20Chemické horizonty – jarný cyklus 2019
21ln memoriam prof. RNDr.Vojtech Kellö – 100 rokov od narodenia 
22Stručná história chémie po vznik periodickej tabuľky prvkov 
23Noví členovia SCHS 
24Ako ovplyvnila Bohuslava Braunera, velikána českej chémie, zmena eka-aluminia na gálium 
26Historický úspech Slovenska na 51. Medzinárodnej chemickej olympiáde
27Letná škola chemikov pod Pustým hradom vo Zvolene 
28Prednáška pre žiakov základných škôl: Prvky známe aj neznáme
29Prof. Daniela Hudecová je Slovenkou roka 
30Prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. – nový dekan FCHPT STU 
31Blahoželáme bývalému dekanovi prof. Ing. Jánovi Garajovi, DrSc. – 85-ročný 
31Chemický jarmok – CHEMSHOW 2019
32Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. – 70- ročný 
3371. ZJAZD CHEMIKOV
34Predstavujeme vám hosťa nášho tohtoročného 71. zjazdu chemikov 

Zborník abstrakto v 71. Zjazd chemikov

ChemZi 15/2 2019

Obsah

40Recyklácia/regenerácia uhlíka ako významný národohospodársky podnet
44Hodnotenie výsledkov vedeckej práce
46Predátorské časopisy 
47Ako poškodiť kvalitu vysokých škôl?
48Potrebuje Slovensko nový vedecko-populárny časopis?
50Jazdné pruhy pre vedu na Slovensku 
51Príhovor novej predsedníčky Slovenskej chemickej spoločnosti
52Bilancia 71. Zjazdu chemikov
54Výsledky ocenení 71. Zjazdu chemikov 
55Fórum mladých
56Prof. Fred Lisdat – laureát Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture 2019 a prof. Jiří Barek – Čestný člen SCHS
57Ocenenia udelené v r. 2019
58Návrh Medaily Dobroslava Prístavku
59Seminár jubilantov – 3. 12. 2019
60Prednáška predsedu Švajčiarskej chemickej spoločnosti Dr. Alaina De Mesmaekera
61Spomienka na Zuzku Hlouškovú 
62Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska finišuje 
62Základy medicínskej a farmaceutickej chémie
63Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC
64Dmitrij Ivanovič Mendelejev a objav periodického zákona
66Z histórie najstarších vysokých škôl a výučby chémie na území dnešného Slovenska
68Študentská vedecká konferencia
70Koncepcia prírodovedného vzdelávania a dnešný učiteľ
71Chemické horizonty – jesenný cyklus 2019 
72Dr. Ing. Štefan Korček, 85-ročný
73Profesor Ing. Pavol Kristian, DrSc., 90-ročný
74Slová o vzácnom kolegovi a priateľovi, doc. RNDr. Jozefovi Chomičovi, CSc.
75Spomienka na RNDr. Magdalénu Dzurillovú, CSc. (1939 – 2019)
76Nekrológ za prof. RNDr. Jozefom Gondom, DrSc. (1957-2019)

2018

ChemZi 14/1 2018

Obsah

4Homo consumeris a 4.priemyselná revolúcia
6Webová stránka Slovenskej chemickej spoločnosti
6Zmenilo sa niečo ??
7Aktuality SCHS
8Výzva pre členov a pamätníkov SCHS
9História chemického priemyslu napreduje
10Gordický uzol slovenských vysokých škôl
12Stretnutie delegátov európskej siete mladých chemikov v Turíne
14Blahoželáme RNDr. Janke Madejovej, DrSc.
15Začiatky fyzikálnej chémie na PriF UK
16Za Zuzkou Hlouškovou
17Milá naša Zuzka!
18Chémia pre stredoškolákov: Chemický jarmok –CHEMSHOW na FCHPT STU v Bratislave
20Byro IUPAC zasadalo opäť v Bratislave
22Letná škola chemikov sa po 17 rokoch vrátila pod Tatry
24Niekoľko príbehov z dejín fyzikálnej chémie 1
26Ako sa študovalo na fakulte chemicko technologického inžinierstva SVŠT v prelomových rokoch 1948-1952 (Osobné spomienky emeritného profesora) 
30Správa o činnosti redakcie časopisu CHEMICKÉ ZVESTI (1947 – 1977)
31Jubilanti

ChemZi 14/2 2018

Obsah

36Orientačný plán diferenciácie vysokých škôl
38Nobelova cena za chémiu za rok 2018
39Aktuality SCHS
40Slovenská chemická spoločnosť a filatelia
42Chemické horizonty v roku 2018
44Chemické horizonty v roku 2018
45Zelená chémia – výzva, príležitosť, nevyhnutnosť
46Nové knihy
48Niekoľko príbehov z dejín fyzikálnej chémie 2
50Z histórie krajinnej Odbočky Československej spoločnosti chemickej v Bratislave (1929-1938)
51Vyhlásenie súťaže SVS pri SAV pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov o najlepšiu popularizačno-vedeckú prácu
52Nové 2D materiály – MXeny ich vlastnosti a aplikácie v polymérnych kompozitoch
54Jubilejná medzinárodná chemická olympiáda sa vrátila tam, kde vznikla – na Slovensko a do Čiech
58Zraz absolventov štúdia “55 rokov po…”
59Periodická tabuľka IV.C triedy SPŠCH Banská Štiavnica
60Storočnica IUPAC a Medzinárodný rok Periodickej tabuľky chemických prvkov
61doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, Phd.
63Európska sieť mladých chemikov 
64Zasadnutie Valného zhromaždenia EuChemS a 8. Európskeho chemického kongresu (8ECC)
66Zamyslenie sa nad hodnotou publikácií vysokoškolských učiteľov
68Jubilanti

2017

ChemZi 13/1 2017

Obsah

6Bílikova reakcia
7Cesty zabezpečenia správnosti chemických meraní
10Vedkyňa roka 2016 a aj Mladá osobnosť vedy sú chemici
12Na vlnách histórie: Pocta akademikovi Ottovi Wichterlemu
14Aktuality SCHS
16Predsedníctvo SAV v období 2017 až 2021 povedie Pavol Šajgalík
18Zo života Ústavu polymérov SAV
20Nájdi v sebe vedca – Ústav pre výskum
217. ročník medzinárodnej konferencie BYPoS pre mladých polymérnych vedcov
22Medzinárodná konferencia “Polymeric Materials in Automotive PMA 2017 & Slovak Rubber Conference SRC 2017”
23Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
24Cena Jána Gaža
26Ďakujeme a blahoželáme Elenke Kulichovej
27IUPAC
28Vzdelávacie aktivity pre stredoškolských učiteľov a ich žiakov na FCHPT STU v Bratislave
29Veselo o pedagógoch aj vedcoch
31Laureáti Nobelových cen za chemii v letech 1951-1965 (1. časť)
34Spomienka
36Jubilanti
3969. zjazd chemikov – zborník

Zborník abstraktov 69. Zjazd chemikov

ChemZi 13/2 2017

Obsah

4Biologicky odbúrateľné kovové materiály
6Environmentálna kontaminácia s PCB analyticky dokázaná už pred 50 rokmi 
7Jubilejný zjazd k 150. výročiu Spoločnosti nemeckých chemikov
869. Zjazd chemikov v Tatrách
14Výsledky súťaží na 69. Zjazde chemikov
15Aktuality SCHS 
17Robert Mistrík, laureát štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy 
18Veda do služieb ľudu 
19Exodus mozgov 
20Chemické horizonty 2017 
21IUPAC a my  
2440. Letná škola chemikov bola opäť na Hornej Nitre 
26Letná škola chemikov má už 40 rokov  
29Prvý ročník letnej školy mladých chemikov  
30Záujem o chémiu v Banskobystrickom kraji 
31Moje spomienky na otca 
34Laureáti Nobelových cen za chemii v letech 1951-1965 (2. časť)
35Permanentná reforma
37Jubilanti
39Spomienka

2016

ChemZi 12/1 2016

Obsah

4Štyri nové chemické prvky, ich objavy a návrhy názvov a značiek
6Biomimetizácia a „CleanTech“ pre udržateľné životné prostredie?
7Blýska sa na lepšie časy slovenskej vedy
9Beatlemania, hudba a chémia
10Aktuality SCHS
12Chemici a fyzici o solárnych článkoch – Konferencia New trends in solar cells 2016
14IX. Slovensko – Česká konferencia POLYMERY 2016
16XIV. ročník konferencie ACP
17IUPAC
23Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave po komplexnej akreditácii
24Dotyky Krištáľového krídla
26Slávnostný seminár k 25. výročiu založenia firmy SYNKOLA, s.r.o
28Úspešný VIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2016 opäť s podporou spoločnosti BASF
3125 rokov Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR
32Nové knihy
33Veselo o známych pedagógoch, ale aj o významných vedcoch
35Denník A. Žemličku
36Stretnutie po rokoch
37Jubilanti
38Spomienka
40Prečo sa stať členom Slovenskej chemickej spoločnosti

ChemZi 12/2 2016

Obsah

6doc. RNDr. Marta Sališová, CSc.
8Systematizácia zdomácňovania názvov nových chemických prvkov
10Štyri nové chemické prvky, ich objavy a návrhy názvov a zna čiek, ChemZi 12/1 (2016), str. 4-5
11Chemické horizonty 2016
12Funkcionalizácia povrchov inšpirovaná bionikou
13Symbióza chémie a umenia
14Publikuj, alebo zahyň!
16Databázy naše a iné
16Predátorské časopisy?
18Aktuality SCHS
22Sloboda dovolí robiť kvalitné veci
2668. Zjazd chemikov v Prahe
2850 rokov Katedry organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (1955-2016)
29EuCheMS
31Nové knihy
32Medaily SAV v roku 2016
35Medzinárodné aktivity a zahraničné štúdium na FCHPT STU v Bratislave
36List Dr. Zikmunda predsedovi SCHS
37Akademická stanovačka v Toulouse a iné
38Jubilanti
41Spomienka

2015

ChemZi 11/1 2015

Obsah

3Editorial
4Priemyselný profil
Prestížne ocenenie pre Terichem zaväzuje
6Aktuality SCHS
Prechádzame zmenami …
7Kráľovstvo za … fotku prvého predsedu SCHS Bohuslava Nejedlého
Predsedom ZSVTS do ďalšieho obdobia D. Petráš
Pri príležitosti odovzdávania ocenení
8IUPAC Poster Prize
Jubilanti SCHS v roku 2016
Noví členovia SCHS
9Profil osobnosti
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
10Konferencie
20th International Conference ANALYTICAL METHODS AND HUMAN HEALTH supported by the International Visegrad Fund
1117th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry
12Konferencia EUPOC 2015 – Vodivé polymérne materiály v Taliansku
14Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
166th International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 22nd Slovak Rubber Conference
17Spomíname… Čas – ten tak rýchlo letí
18UPJŠ
50. výročie výučby a výskumu na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19FCHPT STU
Vedeckovýskumná činnosť na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
22SAV
Pocta pre slovenskú biochémiu
Stredoškoláci na Ústave polymérov SAV
23EuCheMS
Chemists Against Chemical Weapons
25História
Anton Ruprecht a dubnícky drahý opál – – najcennejší klenot Slovenska
29Pedagogika
Úloha informatiky v chemickom výskume
30Súčasné problémy vo vyučovaní chémie
31Jubilanti
Životné jubileum RNDr. Petra Komadela, DrSc.
32prof. Ing. Eduard Plško, DrSc. – 85 ročný
33Profesorka Mgr. Mária Greksová sa dožila životného jubilea
34Spomienka
Odišiel doc. RNDr. Eduard Gyepes, CSc. In Memoriam (1935 – 2015)
35Prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. 3.7.1930 – – 22.6.2015
3767. Zjazd chemikov
Zborník abstraktov 67. Zjazd chemikov

ChemZi 11/2 2015

Obsah

206Využitie nulvalentného železa pre dechloráciu organických látok
209Aktuality SCHS
211ERRÁTA A DOPLNKY 67. Zjazd
21267. Zjazd slovenských a českých chemikov
216Denník A. Žemličku
217Konferencie
218Jean-Marie Lehn
221Nové knihy
223IUPAC
224Chemické horizonty 2015
22525 rokov ZSVTS
228Leopold Anton Ruprecht a mineralogické zbierky
234Univerzitný vedecký park STU
23638. Letná škola chemikov – Trnava 2015
237Návrat k 51. ročníku chemickej olympiády
240Komentár k priebehu sú časných obhajob doktorandských dizertačných prác v chémii
242Jubilanti
247Spomienka

2014

ChemZi 10/1 2014

Obsah

3Editorial
4Listáreň
Opinion: Science in a Small European Country
5Krátky článok
Modern analytical approaches to analysis of recombinant proteins
6Prehľadný článok
Leopold Anton Ruprecht (14.11.1748 – 16.10.1814), profesor Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici
15Aktuality SCHS
Dostali ste list od Slovenskej chemickej spoločnosti?
16Novartis Lectures 2014
17Rada slovenských vedeckých spoločností na 2014 – 2017
18Obraz a objekt pre SCHS
19Profil osobnosti
Čestný predseda Slovenskej chemickej spoločnosti Prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
20Ocenenie Slovenka roka 2014 pre desiatku úspešných slovenských žien
21Konferencie
Analytici opäť rokovali
225th Bratislava Young Polymer Scientists workshop alias BYPoS 2014 opäť v akcii
2314. medzinárodné sympózium a letná škola o bioanalýze (14th ISSSB), Bratislava – Smolenice
24Konference Plastko 2014
25Zjazd chemikov – Errata
26Chemické horizonty
Chemické horizonty – jarný cyklus 2014
Veda v Centre s osobnosťami chémie
28FCHPT STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Rozhovor s dekanom FCHPT, Prof. Ing. Jánom Šajbidorom, DrSc.
30IUPAC
Mól – jednotka látkového množstva. Zmena jeho definície – áno či nie?
30Jazykové okienko
Ako prekladať (neprekladať) výraz „Free radical polymerization…“
31Pedagogika
Korešpondenčný seminár
32Hydrolýza prvého typu
36Poznámka k súčasnému vzťahu medzi geológiou a chémiou na slovenských akademických pracoviskách
38História
Medzinárodný rok kryštalografie
40Legislatíva
Ožarovanie potravín
41Systém certifikácie kompostovateľných plastov zavedený na Slovensku
42Jubilanti
Prof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc.
Pavol Hrdlovič, 75-ročný
43Životné jubileum profesora Ing. Ivana Hudeca, PhD.
Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., čestný člen SCHS – šesťdesiatročný
44Spomienka
Rozlúčka s Jozefom Lustoňom
(*27.12.1944 †27.1.2014)

ChemZi 10/2 2014

Obsah

47Editorial
48Odborný článok
Rastlinné pigmenty a ich degradácia vplyvom spaľovania PVC
50Voltametria, fluorescencia a mikroskopia kompozitných filmov polytiofénu a fulerénu, ako novej triedy fotovoltaických článkov
52Analýza interakcií polyanilínových reťazcov s nanočasticami zlata, ako progresívnej triedy senzorov
53Aktuality SCHS
66. Sjezd chemických společností v Ostrave
54Hanušova medaila: za vedecký prínos v oblasti termickej analýzy
55Predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti na obdobie 2015 – 2016
55Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture v Bratislave
56Jubilanti v II. polroku 2015
57Ocenenia udelené Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV v roku 2014
Noví členovia SCHS
57Nové knihy
Vojtech Szemes: História slovenského pekárstva
Nové knihy k životnému jubileu Prof.Ing. Evy Chmielexskej, CSc.
58Jazykové okienko
Prečo … “molekulový a nie …molekulárny”
60Profil osobnosti
Osobnosť slovenskej priemyselnej chéie Miloš Révus
61Konfernecie
Konferencia ISE 2014 v Bratislave
62VII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov pokračuje v znamení noviniek
63IUPAC
“IUPAC poster award” – prvýkrát v histórii zjazdov slovenských a českých chemikov
64Chemické horizonty
Chemické horizonty – jesenný cyklus 2014
65FCHPT STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
66História
Oslávili sme 85. výročia založenia Slovenskej chemickej spoločnosti
69Nobelova cena za chémiu – roky 1914 a 2014
70Pedagogika
Úloha informatiky v chemickom výskume
Majú vysokoškolskí učitelia písať články pre učiteľov základných a stredných škôl?
71Poznámka k určovaniu percentuálneho podielu autorov na vzniku odborných publikácií
74Chemická olympiáda
Päťdesiat rokov chemickej olympiády na Slovensku
79Jubilejný 50.ročník Chemickej olympiády na Slovensku
82Prejav k 50. výročiu Chemickej olympiády
83Úspech Slovenska na 46. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Hanoji
84Letná škola chémie 2014
85Jubilanti
Profesor Jozef Noga šesdesiatročný
Prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. – 65-ročný
86Prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc. 85-ročný
Životné jubileum doc. Ing. Márie Porubskej, PhD.
83Spomienka
Odišiel docent Dr. Ing. František Hanic, DrSc.
Odišiel prof. Ing. Juraj TÖLGYESSY, DrSc.

2013

ChemZi 9/1 2013

Obsah

3Editorial
4Prehľadný článok
Mongolsko – krajina oplývajúca veľkými náleziskami prírodných zeolitov
6Odborný článok
Opracovanie povrchu skla výbojom horiacim na vodnom rozhraní
7Využitie diafragmového výboja na depozíciu vrstiev polyméru kyseliny akrylovej na polypropylénových netkaných textíliách
8Polyméry pre aplikáciu v poľnohospodárstve, Projekt Polyfriend – moderné ekologicky nezávadné polyméry
10Analýza minerálov v granite metódou LIBS
11Nové knihy
Vojtech Szemes: Kontrola kvality potravín
11Názvoslovné okienko
Ako prekladať anglické slovo „friendly“ v niektorých chemických slovných spojeniach do slovenčiny
12Aktuality SCHS
Predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti na obdobie 2013 – 2016
Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture 2012
13Profesor Otto Wichterle z pohľadu Slovenska
14ASCHFS
Osobnosť farmaceutickej chémie na Slovensku, prof. Jozef Čižmárik
15Chemické horizonty
Chemické horizonty – jarný cyklus 2013
16Konferencie
Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
18História
Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny
19Trochu nostalgie…
20Prof. RNDr. Ľudovít Krasnec – prvý dekan FaF UK
21Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. – nestor histórie chémie na Slovensku
22SAV
Slovenská akadémia vied oslavuje 60. výročie založenia
25Ústav polymérov SAV má 50 rokov
2660. výročie založenia Ústavu anorganickej chémie
27FCHPT STU
Profesor Martin Bajus jubilant, zakladateľ školy pyrolýzy na STU v Bratislave
30Pedagogika
Syntéza oxalátokomplexov medi na laboratórnych cvičeniach z anorganickej chémie
32Združenie učiteľov chémie
33Jubilanti
75 ročný Dušan Berek
Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. – 75 ročný
34Profesor Ing. Alexander Príbela, DrSc.
35Ing. Viktor Roth, CSc.
Spomienka
Prof. Ing. Dr. Štefan Kováč, DrSc. 1928 – 2013
Prof. ing. Kamil Antoš, CSc. 1925 – 2013
3665. Zjazd chemikov

Zborník abstraktov 65. Zjazd chemikov

ChemZi 9/2 2013

Obsah

269Editorial
270Priemyselný profil
Medzi Dynamitkou a Dimitrovkou
272Prehľadný článok
Vážená VEdecká Grantová Agentúra (VEGA), Milá Vega
275ChemPubSoc
276Aktuality SCHS
Seminár jubilantov 11.12.2013
277Vážení členovia Slovenskej chemickej spoločnosti!
2% dane
278Novartis Lectures 2013
279Zjazd poľských chemikov
280Konferencie
19. konferencia s medzinárodnou účasťou, ANALYTICKÉ METÓDY A ZDRAVIE ČLOVEKA
281Konferencia EUROFILLERS 2013 v Bratislave
28265. Zjazd chemikov
Zjazd slovenských a českých chemikov
283Súťaž posterov
28465. Zjazd chemikov – Errata
288Reklama
289SAV
Ústav polymérov na Noci výskumníkov
290UPJŠ
výročie vzniku Katedry chémie, dnešného Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
291IUPAC
Rokovania Valného zhromaždenia a Kongresu IUPAC v roku 2013
292Chemické horizonty
Chemické horizonty – jesenný cyklus 2013
293FCHPT STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
294Pedagogika
Reťazovú reakciu ovládli gymnazisti z Levíc
29536. Letná škola chemikov na SŠ – SŠP Nitra 2013
297Chemická olympiáda
Slovensko má štyri medaily z Medzinárodnej chemickej olympiády v Moskve
298Výsledky 49. ročníka Chemickej olympiády na Slovensku
300História
Stručná história výroby plastov vo svete – príspevok Slovenska –
302Legislatíva
Kozmetické výrobky
303Jubilanti
Prof. Gábor Náray-Szabó 70 ročný
Jubileum Prof. Ing. Alžbety Krutošíkovej, DrSc.
304Životné jubileum doc. RNDr. Márie Rehákovej, CSc.
305Spomienka
Spomienka na Vladislava Holbu
Odišiel Otto Vogl

2012

ChemZi 8/1 2012

Obsah

3Editorial
4Priemyselný profil
Dynamitka, Dimitrovka, Istrochem
Od roku 1873 – dokedy? (tretia časť)
6Odborný článok
Periodická precipitácia ako chemická oscilačná reakcia
7Potenciál medzi imobilnou a difúznou vrstvou – elektrokinetický alebo zeta potenciál
8Elektrónová štruktúra: populárne versus presné metódy
10Nanotribológia – chémia na pohybujúcich sa rozhraniach
12Spektroskopická charakterizácia zlúčenín polytiofénov metódou korelačného počítania fotónov
14Štúdium optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv
15Využitie laserovej filamentácie pri bezkontaktnej “stand-off” detekcii chemických látok
16Spektrálne rozšírenie femtosekundových impulzov pri vysokých tlakoch
17International Laser Centre, Bratislava
18Aktuality SCHS
Kandidáti na členov Predsedníctva SCHS pre funkčné obdobie 2013-2016
19Zasadnutie Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností (ASCHFS) Zasadnutie Slovenského národného komitétu Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (SNK IUPAC)
19Názvoslovné okienko, Ako prekladať anglický výraz nanotube
20Mapa web stránky SCHS
21Predstavujeme Ing. Máriu Omastovú, DrSc.
22ChemPubSoc je časopisom aj slovenských chemikov
232011: A Stamp Oddysey
25Nové knihy
Jozef Tatiersky: Základné chemické výpočty
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska
26Chemické horizonty
Chemické horizonty – jarný cyklus 2012
27How to Predict Theoretical Quantitative Thermokinetic Parameters? Application to Halogenated Systems of Atmospheric Interest
27Konferencie
Partikulárne látky vo vede, priemysle a životnom prostredí
28XII. konferencia s medzinárodnou účasťou
SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI ACP 2012
29OS Medicínska chémia
Záverečná konferencia projektu COST CM0602 – Inhibítory angiogenézy: dizajn, syntéza a aplikácia v biológii (ANGIOKEM) Smolenice 11. – 14. jún 2011
3054. Zjazd poľských chemikov
31Bypos 2012
32Zjazd chemikov – Errata
33Zjazd chemikov
34Jubilejný 60. zjazd Slovinskej chemickej spoločnosti
34FCHPT
Najlepšia technická fakulta na Slovensku
35História
European Congress? European Society? … and the First Institute of Technology since 1762
36250 rokov od založenia Banskej akadémie a výučby chémie v Banskej Štiavnici
39Spomienka na prof. Ing. Dr. techn. Františka Valentina
42Ukončenie osláv Medzinárodného roku chémie 2011 v Poľsku a oslava 100. výročia udelenia Nobelovej ceny Márie Skłodovskej-Curie
43Mária CURIE-SKŁODOWSKA (1867 – 1934)
2011 – Rok Márie Curie-Skłodowskej: aj rastliny nesú jej meno
44Profil osobnosti
Profil Vedca roka 2011 – prof. Ing. Romana Boču, DrSc.
46Pedagogika
Jednoduché zlúčeniny bóru na laboratórnych cvičeniach z anorganickej chémie, 2. časť
47Legislatíva
Požiarna bezpečnosť pri manipulácii s horľavými kvapalinami v laboratóriu
48Čas na zmenu
50Jubilanti
K životnému jubileu doc. RNDr. Oľgy Hritzovej, CSc.
Jubilantka Prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.
51Jadrový chemik profesor Pavol Rajec
52Spomienka
Za docentom RNDr. Petrom Kutschym, CSc.

ChemZi 8/2 2012

Obsah

55Editorial
56Priemyselný profil
Dynamitka, Dimitrovka, Istrochem
Od roku 1873 – dokedy? (časť štvrtá)
58Odborný článok
Zvýraznenie topológie odtlačku prsta naprašovaním nano-stĺpčekovej tenkej vrstvy
60Prehľadný článok
Stručná pre-história chémie
63Nové knihy
Osemdesiatpäťročný Anton Blažej
60 rokov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1952-2012)
Vzostup a zánik bratislavskej dynamitky
64Kvalifikácie
Kvalifikačné postupy v chemických odboroch v roku 2011
66Krátky článok
Dva nové prvky Periodickej sústavy prvkov objavené a potvrdené
67Aktuality SCHS
Slovenská chemická spoločnosť publikuje vo svojom ChemPubSoc
68ZCHFP
71Incheba
Abstrakty
77Katalóg
81Konferencie
65. Zjazd chemikov
82Zjazd chemikov sa konal v Olomouci (25. – 27. júna 2012)
83Workshop mladých vedcov v polymérovej chémii s medzinárodnou účasťou
84Priemyselná toxikológia 2012
XXIV. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
85Šiesta Európska konferencia o nábojovej hustote (ECDM6)
86Konferencia Pokroky organickej chémie 2012
87Názvoslovné okienko
„Pí-ejdž-dí“ – slovenský názov titulu PhD.?
88Chemická olympiáda
Úspech slovenských žiakov na 44. medzinárodnej chemickej olympiáde
89Výsledky 48. ročníka Chemickej olympiády na Slovensku
91SAV
História hmotnostnej spektrometrie v Slovenskej Akadémii vied
94FCHPT
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
96Spomienka na profesora Daniela Belluša
97Errata
Spomienka na prof. Ing. Dr. techn. Františka Valentina
98História
Salamander
100Spomienka (trochu inak) na profesora Emila Votočka pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia
Prestižní ocenění VŠCHT Praha – Medaile Emila Votočka
102Pedagogika
Učíme BOZP veselo i vážne
104Syntéza Tuttonových solí a možnosti ich aplikácie vo vyučovaní chémie
105Letná škola chemikov – SOŠ Púchov 2012
107Fotovoltika a jej propagácia smerom ku mladým ľuďom
109Prezentácia vedy na Slovensku v rámci podujatia “Noc výskumníkov 2012”
110Legislatíva
Kozmetické výrobky
111Jubilanti
Životné jubileum doc. RNDr. Michala Siváka, CSc.
Životné jubileum profesorky Ľudmily Žúrkovej
112Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc. – 75 rokov

2011

ChemZi 7/1 2011

Obsah

3Editorial
4Priemyselný profil
Dynamitka, Dimitrovka, Istrochem
Od roku 1873 – dokedy?
6Prehľadný článok
Prenos výsledkov výskumu z akademickej sféry do praxe
9Aktuality SCHS
Prečo a ako sa stať členom Slovenskej chemickej spoločnosti
10O doterajšom rozsahu slovenskej účasti v „Celosvetovom experimente IYC 2011“
11Medzinárodný rok chémie 2011, „Chémia – náš život, naša budúcnosť“
13Prečo sú ohrozené plasty v moderných umeleckých artefaktoch a ako im predĺžiť životnosť
15Chemické horizonty – jarný cyklus 2011
16SAV
Ocenenia mladým chemikom za najlepšiu esej v súťaži doktorandov
17PriF UK
Chémii na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave priznali medzinárodnú akreditáciu
18ChemPubSoc
20Konferencie
Veľtrh Chemistry Slovakia 2011 na výstavisku Incheba 12. – 14. apríla 2011
21Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
22Správa o priebehu konferencie „PMA 2011 & RubberCon 2011“
23Európska konferencia o vysokoškolskom vzdelávaní v chémii v Bratislave
24Pedagogika
Kurz Náterové látky
25„Magic Chemistry Show“ – aj odmena pre žiakov základných a stredných škôl
26Jednoduché zlúčeniny bóru na laboratórnych cvičeniach z anorganickej chémie, 1. časť
28TnUAD
15 rokov Fakulty priemyselných technológií v Púchove
30Legislatíva
Testovanie vlastností chemických látok potrebných na ich klasifikáciu
31Jubilanti
Dalma Gyepesová
Doc. Ing. Michal Dunaj – Jurčo, CSc., priekopník röntgenovej štruktúrnej analýzy koordinačných zlúčenín na Slovensku – 75-ročný
32Spomienka
Prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc.
3363. zjazd chemikov
34Programový výbor
35Program 63. zjazdu chemikov

Zborník abstraktov 63. zjazd chemikov

ChemZi 7/2 2011

Obsah

305Editorial
306Priemyselný profil
Dynamitka, Dimitrovka, Istrochem
Od roku 1873 – dokedy? (časť druhá)
308Odborný článok
Predúprava slamy a jej vplyv na redukujúce sacharidy nachádzajúce sa v hydrolyzáte
310Terminológia v oblasti analytických chemických meraní
312Propagácia a využitie solárnej energie
314Povrchový templát pre kvantové štruktúry na báze cyklodextrínu
315Modelové chemické zobrazovania: od tkaniva, cez bunku, k umelej štruktúre
316Analýza modelového cyklodextrínu s matricami fullerénu a uhlíkových nanorúrok
317Časovo rozlíšená ultrarýchla laserová spektroskopia kumarínu v disperzii montmorillonitu
318Najnovší príspevok vo femtosekundovej „triáde“ nainštalovaný
Laserový systém Gigarus Upgrade na pôde Medzinárodného laserového centra
319Proces preionizácie a postionizácie v SIMS analýze
320Aktuality SCHS
Celosvetový chemický experiment „Voda – chemické riešenie“ a jeho priebeh na Slovensku
322Výzva pre členov SCHS: Hľadáme „živých“ členov odborných skupín
323OS Medicínska chémia SCHS, Stali sme sa súčasťou európskej PhD siete – Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network
325Seriál Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture 2011 Viktor Milata nositeľom prestížneho ocenenia – Medaily Márie Skłodowskej-Curie
326Rok 2011 bol Medzinárodným rokom chémie
327Nové knihy
Všeobecná analytická chémia
328Seminár jubilantov – 12. 12. 2011
329Ako ďalej po Medzinárodnom roku chémie?
330Chemické horizonty
Chemické horizonty – jesenný cyklus 2011 v medzinárodnom roku chémie
332SAV
Zaslúžený triatlon
333PriFUK
Prehliadka výsledkov vedeckých prác študentov na ŠVK PriF UK 2011
334Spomienka na svoju Alma mater
336UPJŠ
Katedra analytickej chémie ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach – 5 rokov samostatnej cesty
33763. Zjazd chemikov
63. Zjazd chemikov
339Cena Shimadzu 2011
340Zjazd chemikov – Errata
343Konferencie
Konala sa konferencia – VIIth Joint Meeting on Medicinal Chemistry
344Reklama
346Smolenický zámok ovládli mladí polymérni vedci
Záverečná správa Chemistry Slovakia/CARplast 2011
348Pedagogika
Letná škola úspešných riešiteľov chemickej olympiády – Nitra 2011
349Chemická olympiáda
47. ročník Chemickej olympiády bol opäť úspešný
352Dobrá správa zo 43. medzinárodnej chemickej olympiády
353Legislatíva
Uvádzanie biocídov na trh
355História
Rozlúčka s profesorom Danielom Bellušom
356Jubilanti
Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. 65- ročný
Doc. Ing. Jozef Polonský, CSc. – 75 – ročný
357Ing. RnDr. Miroslav Zikmund, Csc. – 90 ročný
35880 rokov Prof. Ing. Juraja Tölgyessyho, DrSc.,dr.h.c. UMB
Čestný predseda Slovenskej chemickej spoločnosti Prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc. – deväťdesiatročný
359Prof. Ing. Michal Uher, DrSc. – sedemdesiatpäťročný
360RNDr. Peter Biely, DrSc. – sedemdesiatnikom
361Spomienka
Spomíname na doc. Ing. Otokara Lišku, CSc.
Za doc. J. K. Šmogrovičom, CSc.
362Spomíname na Ing. Iva Proksa, DrSc.

2010

ChemZi 6/1 2010

Obsah

3Editorial
4Aktuality
5Priemyselné správy
6Priemyselný profil
Informácie o stave niektorých odvetví chemického priemyslu
7Nové knihy
Filatelistické potulky chémiou
8Priemyselný profil
Alternatívne letecké biopalivá – čoraz bližšie k certifikácii
11Reklama
12Prehľadný článok
K definícii materiálovej chémie, 2. časť
(Technická správa IUPAC)
14Odborný článok
Terahertzová časovo rozlíšená spektroskopia
16Odborný článok
Molekulové organické materiály pre opto/elektroniku
19Krátky článok
Čo sú biobatérie a aká je ich budúcnosť?
20Microarray – od genomiky ku sladkým škvrnám
22Aktuality SCHS
Náš časopis ChemZi oslavuje 5 rokov
24SCHS je už členom ChemPubSoc
26Čo a načo je Impakt faktor?
2740 rokov Odbornej skupiny Polyméry SCHS
28Chemické horizonty
Chemické horizonty – jarný cyklus 2010
29Konferencie
XI. medzinárodná konferencia Súþasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi ACP 2010
30Annual Florida Heterocyclic and Synthetic Conference (FloHet-11)
Slovenský národný komitét Medzinárodnej mechanochemickej asociácie v Košiciach, Výročná správa za rok 2009
31Zjazd slovenských a českých chemikov v Pardubiciach
32Cena Shimadzu 2010
33Ako som vyhrala prvé miesto v súťaži “Cena Shimadzu 2010” na 62. zjazde chemických spoločností, ktorá sa konala v Pardubiciach v dňoch 28. – 30. júna 2010
34Frontiers of Chemistry: From Molecules to Systems
63. zjazd chemikov
35ECTN Annual Conference & ECTN Association Meeting 2010 April 14th – 17th 2010, Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpelier
36STU
70 rokov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
38Pedagogika
Kurz Náterové látky
39Poďme experimentovať…v chémii
40SAV
Prístrojové vybavenie Centra excelentnosti MACHINA
42ZSVTS
20 rokov ZSVTS 1990 – 2010
43Chemická olympiáda
Celoštátne kolo chemickej olympiády – 46. ročník
44Legislatíva
Máte aktuálny Prevádzkový poriadok laboratória?
45Jubilanti
Prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc. – sedemdesiatročný
Prof. Ing. Václav Koman, DrSc. významný absolvent SVŠT z prvej dekády
46Významné jubileá na FPV UCM v Trnave
47K životnímu jubileu Ing. Slavomila Ďuroviče, CSc.
48Spomienka
Rozlúčili sme sa s Ing. Máriou Proškvorcovou (1925 – 2009), vzácnou spolupracovníčkou z podniku Slovlik, Trenčín
Prof. PhDr. Ján Kandráč, CSc. In Memoriam (1934 – 2010)
Prof. RNDr. Dušan Kaniansky, DrSc. In Memoriam (1946 – 2010)

ChemZi 6/2 2010

Obsah

49Editorial
50Priemyselné správy
51Priemyselný profil
Metsä Tissue, Tento – papierová pomoc v domácnosti
52Prehľadný článok
50 laserových rokov
54Aktuality SCHS
Príhovor podpredsedu SCHS
563rd EuCheMS Congress in Nuernberg
57Profesionální známka kvality „European Chemist“
58Seriál Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture v Bratislave
59Globálny chemický experiment pre Medzinárodný rok chémie „Voda: chemický roztok“
61Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie (SSPCH)
62Chemické horizonty
Chemické horizonty – jesenný cyklus 2010
63Nové knihy
Osemdesiatpäťročný Kamil Antoš
64PriF UK
Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011
6518. medzinárodná konferencia Analytické metódy a zdravie človeka
66Excelentné chemické vzdelanie už 70 rokov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
68UPJŠ
45 rokov výučby a výskumu v oblasti anorganickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
69SAV
Nádej pre liečbu cukrovky enkapsulovanými ostrovčekmi na obrazovke STV
70Deň otvorených dverí 2010 na Ústave Anorganickej Chémie SAV
71Letný workshop mladých vedcov „3rd Bratislava Young Polymer Scientists Workshop“ (BYPoS 2010)
72Medaila H. F. Marka pre Prof. Eberharda Borsiga
73Konferencie
Škola vákuovej techniky
Blue Danube Sympózium heterocyklickej chémie
74XXIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
7563. zjazd chemikov
76Konferencia Pokroky organickej chémie 2010
77Nové knihy
Sacharidy
78Pedagogika
Chemická show Balónový pochod
82Učebnice chémie pre základné školy po novom…
8333. ročník Letnej školy úspešných riešiteľov CHO v kategórii B a C – Nitra 2010
84Chémia na každý deň
86Chemická konferencia na Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine
87Reklama
88Chemická olympiáda
Vyhodnotenie 46. ročníka Chemickej olympiády
93História
80 – te narodeniny prof. Treindla a 45 rokov Katedry fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty UK
94Zdenko Hans Škraup, 100 rokov od jeho smrti (10. september 1910)
95STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
96Legislatíva
Nové skupiny nebezpečných chemických látok a zmesí – PBT, vPvB
97Jubilanti
Prof. Ing. Mirjam Gálová, DrSc.
Prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc. 80 ročný
98Prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. – 80 ročný
99Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.
100Doc. Ing. Natália Pliešovská, CSc.
K životnému jubileu Doc. RNDr. Marty Sališovej, CSc.
101Životné jubileum profesora RNDr. Petra Schwendta, DrSc.
102Spomienka
Spomíname na doc. Ing. Tibora Šramku, CSc.
Odišiel Rolf Christian Schulz

2009

ChemZi 5/1 2009

Obsah

3Editorial
5Priemyselné správy
6Priemyselný profil
Originálny výskum overený praxou
8Prehľadný článok
Chémia a biológia vo výskume inhibítorov novotvorby ciev – cesta k novej terapii nádorov
10Špecifiká a úlohy chémie potravín
12Odborný článok
Ionizujúce žiarenie – účinná metóda studenej pasterizácie niektorých potravinárskych komodít
13Krátky článok
Discovery of Diovan®, a Highly Effective Treatment for Hypertension
14UK
Univerzita Komenského v Bratislave oslavuje 90. výročie svojho založenia
15Profil osobnosti
Nový predseda Slovenskej akadémie vied, Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
16Aktuality SCHS
Výstava Míľniky chémie
17Byro IUPAC zasadalo v Bratislave
18Rok 2011 bude Medzinárodným rokom chémie
19Chemické horizonty
Piaty ročník Chemických horizontov – jarný cyklus
20Konferencie
Správa o priebehu 3. ročníka medzinárodnej konferencie„Polymeric Materials in Automotive – PMA 2009“
21Správa o XXII. medzinárodnej konferencii o koordinačnej a bioanorganickej chémii, konanej v dňoch 7. – 12. 6. 2009 v Smoleniciach
22SAV
Druhý workshop mladých vedcov, 2nd Bratislava Young Polymer Scientists Workshop (BYPoS 2009)
23História
Zásluhy prof. Ing. Jána Gaža, DrSc. o rozvoj koordinačnej chémie na Slovensku
26Chemická olympiáda
Vyhodnotenie jubilejného 45. ročníka chemickej olympiády
30Jubilanti
Životné jubileum docentky RNDr. Márie Blahovej, CSc.
Životné jubileum Prof. Ing. Dušana Bustina, DrSc.
31Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. – 75-ročný
Životné jubileum docentky RNDr. Márie Kohútovej, CSc.
32Prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc. – 70-ročný
3361. zjazd chemikov

Zborník abstraktov 61. zjazd chemikov

ChemZi 5/2 2009

Obsah

249Editorial
250Aktuality
251Priemyselné správy
252Priemyselný profil
Chemosvit a.s. Svit
253Prehľadný článok
Atómová spektroskopia v minulosti a dnes: možnosti a výzvy
256K definícii materiálovej chémie, 1. časť
258Odborný článok
QUTE – Centrum excelentnosti kvantových technológií
260Krátky článok
Čím sa vyznačujú polymérové nankompozity
261RTG štruktúrna analýza v službe koordinačnej chémie
262Aktuality SCHS
Vznikla nová odborná skupina SCHS Medicínska chémia
263Osemdesiatročná tradícia slovenských chemikov
264European Chemistry and Chemical Engineering Education Network (EC2E2N)
Noví členovia výkonného výboru EuCheMS
265Valné zhromaždenia Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV (SCHS), Európskej asociácie chemických a molekulových vied (EuCheMS) a Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie (IUPAC)
267Chemické horizonty v Košiciach
Zoznam ocenení a medailí udelených Slovenskou chemickou spoločnosťou v roku 2009
Výstava Míľniky chémie stále putuje
268Chemické horizonty
Piaty ročník Chemických horizontov – jesenný cyklus
269Profil osobnosti
Nositelia najvyšších štátnych vyznamenaní za rok 2010, Prof. Daniel Belluš a Prof. Vladimír Báleš
27061. Zjazd chemikov
61. Zjazd chemikov
272Cena Shimadzu 2009
273Súťaž posterov na 61. Zjazde chemikov
27461. Zjazd chemikov – Dodatok
279Konferencie
62. sjezd asociací českých a slovenských chemických
společností
28013th Joint Vacuum Conference
281Správa o priebehu 45. medzinárodnej konferencie o medicínskej chémii „Drug Discovery and Selection“
28252. zjazd chemikov v Poľsku
Medzinárodná konferencia o medicínskej chémii
283Pedagogika
Vzdelávanie stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov
284Elektronické výukové materiály: trendy, problematika autorsko-právní a nové možnosti licencování pomocí licence creative commons
286SAV
Zo života Centra excelentnosti MACHINA
287Nové knihy
História alchýmie na Slovensku
288SSPCH
EURACHEM – Slovakia – postavenie a prínos pre SR
289K životnému jubileu Ing. Miloša Revúsa, „Pracovitosť, otvorenosť, prajnosť“
290Reklama
292Chemická olympiáda
Najmladší zbierali medaily
29332. ročník Letnej školy úspešných riešiteľov olympiády – Bratislava 2009
294Legislatíva
Obmedzenie a zákaz určitých chemických látok, prípravkov a výrobkov
295Jubilanti
K sedemdesiatke Vierky Chrástovej
Profesorovi RNDr. Pavlovi Hrdlovičovi, DrSc. k sedemdesiatke
296Ing. Ján Uhlár,CSc., 60 rokov
Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., 60 ročný
298Spomienka
Docent Ing. Dr. Ivan Ježo, CSc. (1921 – 2009)

2008

ChemZi 4/1 2008

Obsah

3Editorial
4Aktuality
5Priemyselné správy
6Priemyselný profil
Večer slovenskej chémie a farmácie 2008
8Poskytne Slovensko biotechnológiám systémovú šancu?
9O smerovaní priemyselných biotechnológií na Slovensku
10Prehľadný článok
Elektrolytické články I
12Autíčka na vodík v alternatívnom vyučovaní chémie
14Odborný článok
Porovnání spektrofotometrické a elektrochemické metody stanovení enzymu ureázy
16Nobelova cena
Keď sa sen zmení na skutočnosť
18SCHS Aktuality
Odborná skupina SCHS pre analytickú chémiu v Košiciach v roku 2007
19Chemické organizácie a spoločnosti na Slovensku a vo svete
20SSPCH Aktuality
Priemyselná toxikológia ‘08
21Merck profil
Osobný kontakt a vcítenie sa do situácie zákazníka je našou filozofiou
22Chemické horizonty
Chemické horizonty v roku 2008, „jarný semester“
23História
Sto rokov od narodenia profesora Samuela Stankovianskeho, významného slovenského vedca a pedagóga
24Prof. JUDr. Rudolf Briška, 100. výročie narodenia
25Nositelia Nobelových cien za chémiu a ich návštevy na Slovensku
26SAV
Posilnenie úlohy doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pri písaní a riešení vedeckých projektov
28Pedagogika
Ako počítať entropiu
2930. ročník Letnej školy chemikov na SPŠ Samuela Stankovianskeho v Banskej Štiavnici
30Chemická olympiáda
Výsledky 44. ročníka chemickej olympiády
34Slovnaft podporil chemickú olympiádu v Bratislavskom samosprávnom kraji
35Konferencie
36Legislatíva
5. Karta bezpečnostných údajov
37Jubilanti a Spomienky
K 70. životnému jubileu Doc. Ing. Dušana Bereka, DrSc.
Jubileum Ing. Karola Babora, PhD.
38Docent Ing. Ivan Lacko je už sedemdesiatnikom
39Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. – 70 ročný
K životnému jubileu doc. RNDr. Márie Rehákovej, CSc.
40Lúčime sa s Ing. RNDr. Oskarom Markovičom, DrSc. (1927 – 2008)
Prof. RNDr. František Strmiska, CSc.

ChemZi 4/2 2008

Obsah

43Editorial
44Aktuality
46Priemyselný profil
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
47Osobnosti rozvoja chemického priemyslu na Slovensku
48Prehľadný článok
Technologické procesy pyrolýzy biomasy a odpadov na palivá a chemikálie
50Odborný článok
Vliv β-hexachlorcyklohexanu na rostliny kukuřice a obsah thiolových sloučenin
52Krátky článok
Chemical Simulations of Liquid and Biological Systems – How Important are Quantum Effects?
Nové knihy
Výživa ako zbraň proti rakovine
5480 rokov SCHS
80. výročie založenia Slovenskej chemickej spoločnosti, 29. 11. 1929
Program osláv 80. výročia založenia Slovenskej chemickej spoločnosti
55Začiatky a história Slovenskej chemickej spoločnosti
56Životopis profesora MUDr. Jána Buchtalu (8. 12. 1882 – 1953)
58Medaily a ocenenia udeľované Slovenskou chemickou spoločnosťou
59Zoznam udelených medailí a ocenení Slovenskej chemickej spoločnosti v rokoch 1980 – 2008
62Aktuality SCHS
Príhovor nového predsedu Slovenskej chemickej spoločnosti
Nové predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV na funkčné obdobie 2009 – 2012
63Stretnutie predsedov chemických spoločností strednej Európy
64Zasadnutie General Assembly EuCheMS 2008 v Stavangeri
Zjazd chemikov v Poľsku
65Kandidát na prezidenta SR z radov chemickej komunity
66Chemické horizonty
Chemické horizonty v roku 2008, „jesenný semester“
67STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
68SAV
Technologický inštitút, Slovenská akadémia vied
69Slávnostné otvorenie spoločného Slovensko-Poľského laboratória
70Deň otvorených dverí v ústave polymérov SAV 26.11.2008
71Konferencie
61. zjazd chemikov
7260. zjazd chemikov
73Konferencia európskej chemickej spoločnosti EuCheMS v Toríne v Taliansku
74XXII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
75Medzinárodná konferencia Solid State Chemistry 2008
76XIX. Slovensko-Česká spektroskopická konferencia
78V. Slovensko-Česká konferencia Polyméry 2008
79Konferencia „10 More Years of Chirality in Chemistry and Medicinal Chemistry“
80Pedagogika
Poďme experimentovť…v chémii
8131. ročník Letnej školy mladých chemikov – Nitra 2008
82Novartis
83Chemická olympiáda
Naši žiaci boli úspešní aj v Budapešti
86Legislatíva
REACH odštartoval prestavbu chemickej legislatívy
87Jubilanti

2007

ChemZi 3/1 2007

Obsah

3Predslov
4Aktuality
6Priemyselný profil
Večer slovenskej chémie a farmácie, Príhovor prezidenta ZCHFP pri príležitosti 15. výročia založenia
10Prehľadný článok
Počítačom podporované projektovanie liečiv (CADD)
12Elektrolytické články II
14Versatile and flexible in routine use
16Vláknité materiály XXI. storočia
18SCHS portrét
Plenárny prednášateľ na 59. zjazde chemikov – profesor Gerhard Ertl
19Chemické horizonty
Chemické horizonty – ukončili sme II. ročník tejto série prednášok
20SCHS Aktuality
Medaila Daniela Belluša
Ustanovenie ceny Slovenskej chemickej spoločnosti – Medaila Daniela Belluša
21Prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc. – udelenie Medaily Daniela Belluša
22Doc. Ing. Milan Karvaš, PhD. – laureát Medaily Daniela Belluša
243. Nitrianska konferencia z kvantovej chémie
Odborný seminár na pôde Oddelenia potravinárskej technológie FCHPT
25Medzinárodná konferencia o makromolekulách
„Advanced Polymeric Materials – APM 2006“ medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii, v dňoch 3.-8. 6. 2007
26História
Jubilujúce Chemické Zvesti/Chemical Papers 1947-2007
30Slovenská technická univerzita v Bratislave jubiluje
32Významné výročia vynikajúcich chemikov z oblasti farmaceutickej a organickej chémie
34Pedagogika
Školské chemické pokusy z organickej chémie pre žiakov gymnázií
36Konferencia ECTN v San Sebastiane
37Konferencie
60. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností
SSC 2008
38Chemická olympiáda
Výsledky najvyšších súťaží 43. ročníka chemickej olympiády v kategóriách A, B, C a F
40Obraz chémie
Ako si chemikálie a potravinové aditíva predstavujú žiaci základných a stredných škôl
42Legislatíva
O čom je REACH?
44Jubilanti
Eberhard Borsig, sedemdesiatročný
Prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.
45Jubilant Ing. Július Durmis, PhD.
Dr. Rudolf Kohn, osemdesiatpäťročný
Prof. Ing. RNDr. Alexander Tkáč, DrSc. – 85 ročný
46Spomienka
Prof. RNDr. Vojtech Kellö, akademik SAV a ČSAV (1919-2007)
Ing. Truchlik Štefan, CSc.
47Za naším kolegom
4959. zjazd chemikov

Zborník abstraktov 59. zjazd chemikov

ChemZi 3/2 2007

Obsah

307Editorial
308Priemyselné správy
309Listáreň
310Prehľadný článok
Dionýz Ilkovič
312Odborný článok
Štúdium katalytickej ozonizácie metylénovej modrej
314Využití analýzy obrazu, nukleární magnetické rezonance a Brdičkovy reakce pro studium vlivu těžkých kovů na embryonální smrkové kultury
31659. Zjazd chemikov
Program slávnostného otvorenia 59. Zjazdu chemikov
31759. Zjazd chemikov
319Súťaž komentovaných postrov na 59. Zjazde chemikov
32059. Zjazd chemikov – Dodatok
323Krátky článok
Colour Blindness, Colour Perception, and the Internet
324Nová kniha
Viktor Milata – Peter Segľa
Vybrané metódy molekulovej spektroskopie
325Chemické horizonty
Chemické horizonty – ukončili sme III. ročník tejto série prednášok
326SCHS Aktuality
100. výročie narodenia Dionýza Ilkoviča
327100 rokov Maďarskej chemickej spoločnosti
Konferencia pri príležitosti 150. výročia vzniku Francúzskej chemickej spoločnosti
328Valné zhromaždenie EuCheMS
330SAV
Dvaja významní vedci O. Vogl a M. Lazár oslávili spoločne svoje 80-tiny v Bratislave
Zakladateľ Ústavu polymérov – Ing. Milan Lazár, DrSc.
331Workshop mladých vedcov „1st Bratislava Young Polymer Scientists workshop“ (BYPoS 2007)
332História
Ženy vo vede II
334Pedagogika
Výučba témy „Zloženie a štruktúra atómu“ na gymnáziu s využitím multimediálnej prednášky
336Gymnázium V. Paulinyho-Tótha v Martine – Chemická konferencia
338Chemická olympiáda
Víťazi krajských kôl 43. ročníka Chemickej olympiády v kategóriách Dz a Dg
340Tŕnistá je cesta k úspechu našich reprezentantov
342Legislatíva
Balenie nebezpečných chemických látok a prípravkov
343Jubilanti a Spomienky
Dr.h.c. Prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. – šesťdesiatročný
Jubileum významného slovenského chemika – Prof. Dr.Drh.c.mult. Chem FRSC Daniela Belluša
Jubileum doc. RNDr. Ruženy Čižmárikovej, CSc.
344K 80. narodeninám docenta Dr. Ing. Františka Hanica, DrSc.
PhDr. Ján Jelenčík (14.08.1934 – 11.01.2008)
345Profesor Vladimír Kellö je šesťdesiatnikom
Životné jubileum doc. RNDr. Michala Siváka, CSc.
346Jubileum profesora Štefana Tomu
Profesor Miroslav Urban – ab initio
347Prof. Dr. Ing. Josef Vašátko, DrSc., 110. výročie narodenia
K životnému jubileu Doc. RNDr. Oľgy Vollárovej, CSc.
348Životné jubileum profesorky Ľudmily Žúrkovej
Za Prof. RNDr. Pavlom Hrnčiarom, DrSc.

2006

ChemZi 2/1 2006

Obsah

3Predslov
4Aktuality v nanotechnológii
5Aktuality
6Priemyselný profil
Slovak Gold Exclusive… a nie iba o zlate
8Chémia Pod lampou
10SCHS portrét
Rozhovory s Dalmou a o Dalme
11Konferencie
13Novartis prednášky
Profesor K. Barry Sharpless v Bratislave
14Prehľadný článok
Galvanické články
16Dištančný kurz ,, Chémia bežného života“ určený pre ďalšie vzdelávanie učiteľov chémie
18GCMS : New library f or flavors and fragrances
20Krátky článok
Iónové kvapaliny a možnosti ich využitia
20Využitie mikrovlnného žiarenia v chémii
21Začiatky slovenského názvoslovia organickej chémie
22SCHS Aktuality
EPF, European Polymér Congress, Moscow 2005 zjazd Polskiego Towarzystva Chemicznego a Stowarzyszenia Inžynierów i Techników Przemystu Chemicznego
23Valné zhromaždenia Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) a Európskej asociácie pre chemické a molekulové vedy (EuCheMS)
24História
Ženy vo vede I
26SAV
Slávnostný seminár pri príležitosti 80. narodenín Ing. Iva Proksa, DrSc
27PRIF UK
Výchova bakalára chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
28Chemické horizonty
Chemické horizonty – séria prednášok pokračuje aj v roku 2006
29Pedagogika
Letná škola chemikov – Šaľa 2005
30Laboratórne cvičenia z chémie bežného života pre žiakov ZŠ
32Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie
33Vieme niečo o polyméroch alebo aspoň o chémii?
34Chemická olympiáda
42. ročník chemickej olympiády (ChO) na Slovensku
36Legislatíva
2. Čo je klasifikácia chemických látok a prípravkov?
38Jubilanti
Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., šesťdesiatročný
Prof. Ing. Dr. Fridrich Gôrner, DrSc., čestný člen SCHS, 85 ročný
Doc. Ing. Jozef Kováč, CSc. – 80 ročný, plný nadšenia pre vedu a radosti zo života
Jubileum Doc. Ing. Michala Dunaja – Jurča, PhD.
Medzinárodné ocenenie čestného člena SCHS, Ing. Alexandra Szokolaya, DrSc.
Spomienka na Prof. RNDr. Juraja Gašperíka
Spomienky na prof. Miloša Marka
40Spomienka
Prof. Ing. Erika Krakovská, CSc.
Smútime za Ing. Alicou Macejkovou
41EuCheMS

ChemZi 2/2 2006

Obsah

47Predslov
48Aktuality
49Konferencie
59. Zjazd chemikov
50Priemyselný profil
Európska technologická platforma „Potraviny pre život“ a príprava slovenskej potravinárskej technologickej platformy
52Prehľadný článok
Totálna chemická analýza materiálov – hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov
54Pomôžu polyméry diabetikom?
56Napoleon did not die from arsenic poisoning
58Hodnotenie úspešnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov chémie dištančnou formou
60SSPCH Portrét
Slovák, vedecká osobnosť sveta
62SCHS Aktuality
58. zjazd chemických asociácií
63Noví členovia SCHS
6349. zjazd Poľskej chemickej spoločnosti
64Doc. Ing. Viktor MILATA, CSc., nový predseda Slovenskej chemickej spoločnosti
64Heyrovský-Ilkovič-Nernst (H-I-N) Lectureship
65Z činnosti OS SCHS pre analytickú chémiu v Košiciach
66Profesor Dr. DDDr.h.c. Bernd Michael Rode ocenený medailou SCHS
66Chemické horizonty – ukončili sme II. ročník tejto série prednášok
68UK
Čestný doktorát pre prof. Josefa Paldusa
69Veľká zlatá medaila UK pre prof. Andrzeja Sadleja
70EuCheMS
Prvý európsky chemický kongres v Budapešti
70Nová kniha
71IUPAC
EuAs C2S-9 – 9th Eurasia Conference on Chemical Sciences, September 9 – 13, 2006, Antalya, Turkey
72Obraz chémie
Čo je to chemikália? Dá sa to jesť?
74História
Ke stému výročí Chemických listů
76Stretnutia SCHS a SSPCH s jubilantami
77Pedagogika
Vzdelávanie stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov
78Čo bolo na X. seminári „Súčasné problémy vo vyučovaní chémie“
80Príklady z fyzikálnej chémie v príbehoch
82Krátky článok
Textilné materiály a wellness
83Chemická olympiáda
29. ročník Letnej školy chemikov (LŠCH) – Nitra 2006
8442. ročník chemickej olympiády (ChO) na Slovensku (pokračovanie z ChemZi 2/1)
86Legislatíva
Označovanie chemických látok a prípravkov
88Jubilanti a Spomienky
93EuCheMS

2005

ChemZi 1/1 2005

Obsah

3Predslov
Čo je to ChemZi? (Velič D.)
4Novinky
5Priemyselný profil
V novom miléniu Slovnaft medzi európskou elitou (Valuch D.)
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
(Glasa R.)
8Prehľadný článok
Život molekúl v ich femtočase (Velič D.)
10Profil osobnosti
Prof. Ahmed Zewail, Kalifornský inštitút technológie, USA (Velič D.)
11Krátky článok
Bellušov – Claisenov prešmyk
(Uher M.)
12SCHS
Nové predsedníctvo a výbor SCHS
(Milata V.)
13Činnosť SCHS
Jubilejná 20. medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii (Šima J.)
40 rokov výučby a výskumu v oblasti anorganickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
(Reháková M., Potočňák I., Černák J.)
Worshop NanoPol04
(Omastová M.)
16Chemické horizonty
Chemické horizonty – nová séria prednášok v SCHS (Drábik M.)
17História
Svetový rok fyziky 2005 (Biskupič S.)
História katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
(Dzurillová M., Černák J.)
20Pedagogika
Cena Synkoly za roky 2003 a 2004 (Durmis J.)
Chemická olympiáda na Slovensku
(Sališová M.)
23Konferencie
Prvý celoeurópsky chemický kongres
58. sjezd chemických společností
25Jubilanti
Profesor Ing. Kamil Antoš, CSc. jubiluje

Životné jubileum Prof. RNDr. Pavla Hrnčiara, DrSc. (Toma Š., Zahradník P.)
Významné životné jubileum Doc. RNDr. Jaroslava Lešku, DrSc.
(Zahradník P., Sališová M.,Loos D.)
Prof. Ing. Mikuláš Furdík a jeho prínos k rozvoju Katedry organickej chémie PRIF UK
(Toma Š.)
28Nové knihy
Milan Remko:
Základy medicínskej a farmaceutickej chémie
2957. zjazd chemických spoločností

Zborník abstraktov 57. zjazd chemických spoločností

ChemZi 1/2 2005

Obsah

3Predslov
ChemZi ako nové Chemické Zvesti
4Novinky
5Listáreň
6Priemyselný profil
Směrem k úsporám
8Prehľadný článok
Najmodernejšia metóda korekcie pozadia v atómovej absorpčnej spektrometrii
10Krátky článok
Organická syntéza vo fluórovanej fáze
11SCHS Aktuality
1257. ZCHS
Nové predsedníctvo a výbor SCHS
2257. ZCHS – dodatok
31Chemické horizonty
Séria prednášok SCHS
32SAV
Sofia 2005
34FCHPT
36Pedagogika
Chemický seminár na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine
37Chémia a príprava chemikov v 21. storočí
39Chemická olympiáda
41Legislatíva
42Nové knihy
Jozef Heger, Jozef Kolář, Vladimír Špringer: Názvy liečiv a liekov a ich informačný potenciál
44Zamestnanie
45Jubilanti