ChemZi

V nadväznosti na chemickú tradíciu na Slovensku, je aj navrhovaný názov nového časopisu odvodený od tohto pôvodného názvu Chemické Zvesti a to ChemZi, ako žurnál slovenskej chémie vydávaný Edičnou radou tvorenou predstaviteľmi chemického a farmaceutického priemyslu v súčinnosti so SCHS, SAV a ASCHFS.

2020

ChemZi 16/1 2020

Obsah

4Korčekova rekacia – Korcek reaction 
6Koronavírus – hlavná téma roku 2020
8Cena Slovenskej chemickej spoločnosti za najlepšiu diplomovú prácu 
1015. stretnutie delegátov EYCN v španielskom Sitges 
11Chemistry Europe Fellows 
11Svetové raňajky žien 2020 
1250 rokov EuChemS
13Ľubomír Švorc – 1. podpredseda Slovenskej chemickej spoločnosti
1443. Letná škola chemikov na UPJˇ3 v Košiciach 
15Jubilanti SCHS v roku 2021 
15Noví členovia SCHS
15Blahoželáme 
16História výroby skla
19Kráľové nádherné šaty – a vedecká kariéra
20Publikácie – fikcia a prax, humor a žiaľ 
22Financovanie a obsah vedy v rokoch 2021 – 2027 na Slovensku 
24Informácia o zasadnutí SNK IUPAC a pokračovanie kvízu o Periodickej tabuľke 
24Nové definície základných jednotiek SI, slovenské znenie novej definície jednotky látkového množstva, mól
27Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC od Slovenského národného komitétu IUPAC
34Profesor Dušan Kaniansky a jeho škola elektroseparačných metód 
35Profesor Samuel Stankoviansky – spoluzakladateľ elektrochémie na Slovensku
37Jubilanti 
39Spomienka

ChemZi 16/2 2020

Obsah

44Amadeo Avogadro: “Rovnaké objemy plynov pri tej istej teplote a tom istom tlaku obsahujú rovnaký počet molekúl” (1811) 
45Nobelova cena za chémiu pre rok 2019 “Za vývoj lítiovo-iónových batérií”
Autori: John B. Goodenough (USA), M. Stanley Whittingham (USA) a Akira Yoshino (Japonsko)
46Voľby nového Predsedníctva SCHS a Revíznej komisie
49Úspechy Slovenskej chemickej spoločnosti 
50Slovenská chemická spoločnosť v Banskej Štiavnici
51Cena Slovenskej chemickej spoločnosti na študentských vedeckých konferenciách
5272. Sjezd chemiků v Prahe
53ESET Science Award otvára svoj tretí ročník
54Na ceste medzi nebom a zemou 
57Poznámka k diskvalifikácii publikácií vysokoškolských učiteľov s neúplným pracovným úväzkom 
58Spomienka na človeka, vedca a učiteľa, profesora Rudolfa Zahradnika Dr. h. c. mult. a na jeho vplyv na slovenskú chémiu
60Slobodné vysoké školy?
61Príspevok prof. Ing. Dr. techn, F. Valentina v chémii sacharidov a rozvoji stereochémie
62Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC
63Aktualizácia jednej z “poznámok pod čiarou” v článku “Nové definície základných jednotiek SI, slovenské znenie novej definície jednotky látkového množstva, mól”, ChemZi, 16, 1, 24-27 (2020)
6348. celosvetový kongres IUPAC 
64Stručný sprievodca názvoslovím anorganickej chémie
68Netradičný ročník chemickej olympiády
70Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska (2010 – 2021)
7280 rokov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
74Spojená konferencia Wood, Pulp & Paper a Polygrafia Academica 2020
77Profesor TREINDL, spoluzakladateľ fyzikálnej chémie na Slovensku
78Študentská vedecká konferencia – Chémia a technológie pre život
79Jubilanti

2019

ChemZi 15/1 2019

Obsah

4Ja som vedec, kto je menej?! 
6Redefinicia jednotky nnol a ostatných záldadných jednotiek SI 
7Jubilanti SCHS v roku 2020 
8Zelená chémia 
9Budúcnosť vedy v podobe mladých nádejí – Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 
10Marián Valko, najcitovanejší slovenský vedec je chemik 
11Blahoželame prof. RNDr. Renáte Oriňakovej, DrSc.
12Prof. Zeleňák, vedec roka 2018
13Prof. Gogotsi prednášal na SAV o novej triede 2D materiálov 
14PlasticFreeDanube – Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja 
16Vysoké štátne vyznamenanie pre Máriu Omastovú
178. ročník medzinárodnej konferencie mladých polymérnych vedcov BYPoS 
18IUPAC
20Chemické horizonty – jarný cyklus 2019
21ln memoriam prof. RNDr.Vojtech Kellö – 100 rokov od narodenia 
22Stručná história chémie po vznik periodickej tabuľky prvkov 
23Noví členovia SCHS 
24Ako ovplyvnila Bohuslava Braunera, velikána českej chémie, zmena eka-aluminia na gálium 
26Historický úspech Slovenska na 51. Medzinárodnej chemickej olympiáde
27Letná škola chemikov pod Pustým hradom vo Zvolene 
28Prednáška pre žiakov základných škôl: Prvky známe aj neznáme
29Prof. Daniela Hudecová je Slovenkou roka 
30Prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. – nový dekan FCHPT STU 
31Blahoželáme bývalému dekanovi prof. Ing. Jánovi Garajovi, DrSc. – 85-ročný 
31Chemický jarmok – CHEMSHOW 2019
32Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. – 70- ročný 
3371. ZJAZD CHEMIKOV
34Predstavujeme vám hosťa nášho tohtoročného 71. zjazdu chemikov 

ChemZi 15/2 2019

Obsah

40Recyklácia/regenerácia uhlíka ako významný národohospodársky podnet
44Hodnotenie výsledkov vedeckej práce
46Predátorské časopisy 
47Ako poškodiť kvalitu vysokých škôl?
48Potrebuje Slovensko nový vedecko-populárny časopis?
50Jazdné pruhy pre vedu na Slovensku 
51Príhovor novej predsedníčky Slovenskej chemickej spoločnosti
52Bilancia 71. Zjazdu chemikov
54Výsledky ocenení 71. Zjazdu chemikov 
55Fórum mladých
56Prof. Fred Lisdat – laureát Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture 2019 a prof. Jiří Barek – Čestný člen SCHS
57Ocenenia udelené v r. 2019
58Návrh Medaily Dobroslava Prístavku
59Seminár jubilantov – 3. 12. 2019
60Prednáška predsedu Švajčiarskej chemickej spoločnosti Dr. Alaina De Mesmaekera
61Spomienka na Zuzku Hlouškovú 
62Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska finišuje 
62Základy medicínskej a farmaceutickej chémie
63Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC
64Dmitrij Ivanovič Mendelejev a objav periodického zákona
66Z histórie najstarších vysokých škôl a výučby chémie na území dnešného Slovenska
68Študentská vedecká konferencia
70Koncepcia prírodovedného vzdelávania a dnešný učiteľ
71Chemické horizonty – jesenný cyklus 2019 
72Dr. Ing. Štefan Korček, 85-ročný
73Profesor Ing. Pavol Kristian, DrSc., 90-ročný
74Slová o vzácnom kolegovi a priateľovi, doc. RNDr. Jozefovi Chomičovi, CSc.
75Spomienka na RNDr. Magdalénu Dzurillovú, CSc. (1939 – 2019)
76Nekrológ za prof. RNDr. Jozefom Gondom, DrSc. (1957-2019)

2018

ChemZi 14/1 2018

Obsah

4Homo consumeris a 4.priemyselná revolúcia
6Webová stránka Slovenskej chemickej spoločnosti
6Zmenilo sa niečo ??
7Aktuality SCHS
8Výzva pre členov a pamätníkov SCHS
9História chemického priemyslu napreduje
10Gordický uzol slovenských vysokých škôl
12Stretnutie delegátov európskej siete mladých chemikov v Turíne
14Blahoželáme RNDr. Janke Madejovej, DrSc.
15Začiatky fyzikálnej chémie na PriF UK
16Za Zuzkou Hlouškovou
17Milá naša Zuzka!
18Chémia pre stredoškolákov: Chemický jarmok –CHEMSHOW na FCHPT STU v Bratislave
20Byro IUPAC zasadalo opäť v Bratislave
22Letná škola chemikov sa po 17 rokoch vrátila pod Tatry
24Niekoľko príbehov z dejín fyzikálnej chémie 1
26Ako sa študovalo na fakulte chemicko technologického inžinierstva SVŠT v prelomových rokoch 1948-1952 (Osobné spomienky emeritného profesora) 
30Správa o činnosti redakcie časopisu CHEMICKÉ ZVESTI (1947 – 1977)
31Jubilanti

ChemZi 14/2 2018

Obsah

36Orientačný plán diferenciácie vysokých škôl
38Nobelova cena za chémiu za rok 2018
39Aktuality SCHS
40Slovenská chemická spoločnosť a filatelia
42Chemické horizonty v roku 2018
44Chemické horizonty v roku 2018
45Zelená chémia – výzva, príležitosť, nevyhnutnosť
46Nové knihy
48Niekoľko príbehov z dejín fyzikálnej chémie 2
50Z histórie krajinnej Odbočky Československej spoločnosti chemickej v Bratislave (1929-1938)
51Vyhlásenie súťaže SVS pri SAV pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov o najlepšiu popularizačno-vedeckú prácu
52Nové 2D materiály – MXeny ich vlastnosti a aplikácie v polymérnych kompozitoch
54Jubilejná medzinárodná chemická olympiáda sa vrátila tam, kde vznikla – na Slovensko a do Čiech
58Zraz absolventov štúdia “55 rokov po…”
59Periodická tabuľka IV.C triedy SPŠCH Banská Štiavnica
60Storočnica IUPAC a Medzinárodný rok Periodickej tabuľky chemických prvkov
61doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, Phd.
63Európska sieť mladých chemikov 
64Zasadnutie Valného zhromaždenia EuChemS a 8. Európskeho chemického kongresu (8ECC)
66Zamyslenie sa nad hodnotou publikácií vysokoškolských učiteľov
68Jubilanti

2017

ChemZi 13/1 2017

Obsah

6Bílikova reakcia
7Cesty zabezpečenia správnosti chemických meraní
10Vedkyňa roka 2016 a aj Mladá osobnosť vedy sú chemici
12Na vlnách histórie: Pocta akademikovi Ottovi Wichterlemu
14Aktuality SCHS
16Predsedníctvo SAV v období 2017 až 2021 povedie Pavol Šajgalík
18Zo života Ústavu polymérov SAV
20Nájdi v sebe vedca – Ústav pre výskum
217. ročník medzinárodnej konferencie BYPoS pre mladých polymérnych vedcov
22Medzinárodná konferencia “Polymeric Materials in Automotive PMA 2017 & Slovak Rubber Conference SRC 2017”
23Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
24Cena Jána Gaža
26Ďakujeme a blahoželáme Elenke Kulichovej
27IUPAC
28Vzdelávacie aktivity pre stredoškolských učiteľov a ich žiakov na FCHPT STU v Bratislave
29Veselo o pedagógoch aj vedcoch
31Laureáti Nobelových cen za chemii v letech 1951-1965 (1. časť)
34Spomienka
36Jubilanti
3969. zjazd chemikov – zborník

ChemZi 13/2 2017

Obsah

4Biologicky odbúrateľné kovové materiály
6Environmentálna kontaminácia s PCB analyticky dokázaná už pred 50 rokmi 
7Jubilejný zjazd k 150. výročiu Spoločnosti nemeckých chemikov
869. Zjazd chemikov v Tatrách
14Výsledky súťaží na 69. Zjazde chemikov
15Aktuality SCHS 
17Robert Mistrík, laureát štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy 
18Veda do služieb ľudu 
19Exodus mozgov 
20Chemické horizonty 2017 
21IUPAC a my  
2440. Letná škola chemikov bola opäť na Hornej Nitre 
26Letná škola chemikov má už 40 rokov  
29Prvý ročník letnej školy mladých chemikov  
30Záujem o chémiu v Banskobystrickom kraji 
31Moje spomienky na otca 
34Laureáti Nobelových cen za chemii v letech 1951-1965 (2. časť)
35Permanentná reforma
37Jubilanti
39Spomienka

2016

ChemZi 12/1 2016

Obsah

4Štyri nové chemické prvky, ich objavy a návrhy názvov a značiek
6Biomimetizácia a „CleanTech“ pre udržateľné životné prostredie?
7Blýska sa na lepšie časy slovenskej vedy
9Beatlemania, hudba a chémia
10Aktuality SCHS
12Chemici a fyzici o solárnych článkoch – Konferencia New trends in solar cells 2016
14IX. Slovensko – Česká konferencia POLYMERY 2016
16XIV. ročník konferencie ACP
17IUPAC
23Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave po komplexnej akreditácii
24Dotyky Krištáľového krídla
26Slávnostný seminár k 25. výročiu založenia firmy SYNKOLA, s.r.o
28Úspešný VIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2016 opäť s podporou spoločnosti BASF
3125 rokov Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR
32Nové knihy
33Veselo o známych pedagógoch, ale aj o významných vedcoch
35Denník A. Žemličku
36Stretnutie po rokoch
37Jubilanti
38Spomienka
40Prečo sa stať členom Slovenskej chemickej spoločnosti

ChemZi 12/2 2016

Obsah

6doc. RNDr. Marta Sališová, CSc.
8Systematizácia zdomácňovania názvov nových chemických prvkov
10Štyri nové chemické prvky, ich objavy a návrhy názvov a zna čiek, ChemZi 12/1 (2016), str. 4-5
11Chemické horizonty 2016
12Funkcionalizácia povrchov inšpirovaná bionikou
13Symbióza chémie a umenia
14Publikuj, alebo zahyň!
16Databázy naše a iné
16Predátorské časopisy?
18Aktuality SCHS
22Sloboda dovolí robiť kvalitné veci
2668. Zjazd chemikov v Prahe
2850 rokov Katedry organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (1955-2016)
29EuCheMS
31Nové knihy
32Medaily SAV v roku 2016
35Medzinárodné aktivity a zahraničné štúdium na FCHPT STU v Bratislave
36List Dr. Zikmunda predsedovi SCHS
37Akademická stanovačka v Toulouse a iné
38Jubilanti
41Spomienka

2015

ChemZi 11/1 2015

Obsah

3Editorial
4Priemyselný profil
Prestížne ocenenie pre Terichem zaväzuje
6Aktuality SCHS
Prechádzame zmenami …
7Kráľovstvo za … fotku prvého predsedu SCHS Bohuslava Nejedlého
Predsedom ZSVTS do ďalšieho obdobia D. Petráš
Pri príležitosti odovzdávania ocenení
8IUPAC Poster Prize
Jubilanti SCHS v roku 2016
Noví členovia SCHS
9Profil osobnosti
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
10Konferencie
20th International Conference ANALYTICAL METHODS AND HUMAN HEALTH supported by the International Visegrad Fund
1117th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry
12Konferencia EUPOC 2015 – Vodivé polymérne materiály v Taliansku
14Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
166th International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 22nd Slovak Rubber Conference
17Spomíname… Čas – ten tak rýchlo letí
18UPJŠ
50. výročie výučby a výskumu na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19FCHPT STU
Vedeckovýskumná činnosť na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
22SAV
Pocta pre slovenskú biochémiu
Stredoškoláci na Ústave polymérov SAV
23EuCheMS
Chemists Against Chemical Weapons
25História
Anton Ruprecht a dubnícky drahý opál – – najcennejší klenot Slovenska
29Pedagogika
Úloha informatiky v chemickom výskume
30Súčasné problémy vo vyučovaní chémie
31Jubilanti
Životné jubileum RNDr. Petra Komadela, DrSc.
32prof. Ing. Eduard Plško, DrSc. – 85 ročný
33Profesorka Mgr. Mária Greksová sa dožila životného jubilea
34Spomienka
Odišiel doc. RNDr. Eduard Gyepes, CSc. In Memoriam (1935 – 2015)
35Prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. 3.7.1930 – – 22.6.2015
3767. Zjazd chemikov

ChemZi 11/2 2015

Obsah

206Využitie nulvalentného železa pre dechloráciu organických látok
209Aktuality SCHS
211ERRÁTA A DOPLNKY 67. Zjazd
21267. Zjazd slovenských a českých chemikov
216Denník A. Žemličku
217Konferencie
218Jean-Marie Lehn
221Nové knihy
223IUPAC
224Chemické horizonty 2015
22525 rokov ZSVTS
228Leopold Anton Ruprecht a mineralogické zbierky
234Univerzitný vedecký park STU
23638. Letná škola chemikov – Trnava 2015
237Návrat k 51. ročníku chemickej olympiády
240Komentár k priebehu sú časných obhajob doktorandských dizertačných prác v chémii
242Jubilanti
247Spomienka

2014

ChemZi 10/1 2014
(momentálne nedostupné)

ChemZi 10/2 2014

Obsah

47Editorial
48Obborný článok
Rastlinné pigmenty a ich degradácia vplyvom spaľovania PVC
50Voltametria, fluorescencia a mikroskopia kompozitných filmov polytiofénu a fulerénu, ako novej triedy fotovoltaických článkov
52Analýza interakcií polyanilínových reťazcov s nanočasticami zlata, ako progresívnej triedy senzorov
53Aktuality SCHS
66. Sjezd chemických společností v Ostrave
54Hanušova medaila: za vedecký prínos v oblasti termickej analýzy
55Predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti na obdobie 2015 – 2016
55Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture v Bratislave
56Jubilanti v II. polroku 2015
57Ocenenia udelené Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV v roku 2014
Noví členovia SCHS
57Nové knihy
Vojtech Szemes: História slovenského pekárstva
Nové knihy k životnému jubileu Prof.Ing. Evy Chmielexskej, CSc.
58Jazykové okienko
Prečo … “molekulový a nie …molekulárny”
60Profil osobnosti
Osobnosť slovenskej priemyselnej chéie Miloš Révus
61Konfernecie
Konferencia ISE 2014 v Bratislave
62VII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov pokračuje v znamení noviniek
63IUPAC
“IUPAC poster award” – prvýkrát v histórii zjazdov slovenských a českých chemikov
64Chemické horizonty
Chemické horizonty – jesenný cyklus 2014
65FCHPT STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
66História
Oslávili sme 85. výročia založenia Slovenskej chemickej spoločnosti
69Nobelova cena za chémiu – roky 1914 a 2014
70Pedagogika
Úloha informatiky v chemickom výskume
Majú vysokoškolskí učitelia písať články pre učiteľov základných a stredných škôl?
71Poznámka k určovaniu percentuálneho podielu autorov na vzniku odborných publikácií
74Chemická olympiáda
Päťdesiat rokov chemickej olympiády na Slovensku
79Jubilejný 50.ročník Chemickej olympiády na Slovensku
82Prejav k 50. výročiu Chemickej olympiády
83Úspech Slovenska na 46. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Hanoji
84Letná škola chémie 2014
85Jubilanti
Profesor Jozef Noga šesdesiatročný
Prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. – 65-ročný
86Prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc. 85-ročný
Životné jubileum doc. Ing. Márie Porubskej, PhD.
83Spomienka
Odišiel docent Dr. Ing. František Hanic, DrSc.
Odišiel prof. Ing. Juraj TÖLGYESSY, DrSc.