ChemZi 14/2 2018

Obsah

36Orientačný plán diferenciácie vysokých škôl
38Nobelova cena za chémiu za rok 2018
39Aktuality SCHS
40Slovenská chemická spoločnosť a filatelia
42Chemické horizonty v roku 2018
44Chemické horizonty v roku 2018
45Zelená chémia – výzva, príležitosť, nevyhnutnosť
46Nové knihy
48Niekoľko príbehov z dejín fyzikálnej chémie 2
50Z histórie krajinnej Odbočky Československej spoločnosti chemickej v Bratislave (1929-1938)
51Vyhlásenie súťaže SVS pri SAV pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov o najlepšiu popularizačno-vedeckú prácu
52Nové 2D materiály – MXeny ich vlastnosti a aplikácie v polymérnych kompozitoch
54Jubilejná medzinárodná chemická olympiáda sa vrátila tam, kde vznikla – na Slovensko a do Čiech
58Zraz absolventov štúdia “55 rokov po…”
59Periodická tabuľka IV.C triedy SPŠCH Banská Štiavnica
60Storočnica IUPAC a Medzinárodný rok Periodickej tabuľky chemických prvkov
61doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, Phd.
63Európska sieť mladých chemikov 
64Zasadnutie Valného zhromaždenia EuChemS a 8. Európskeho chemického kongresu (8ECC)
66Zamyslenie sa nad hodnotou publikácií vysokoškolských učiteľov
68Jubilanti