ChemZi 14/1 2018

Obsah

4Homo consumeris a 4.priemyselná revolúcia
6Webová stránka Slovenskej chemickej spoločnosti
6Zmenilo sa niečo ??
7Aktuality SCHS
8Výzva pre členov a pamätníkov SCHS
9História chemického priemyslu napreduje
10Gordický uzol slovenských vysokých škôl
12Stretnutie delegátov európskej siete mladých chemikov v Turíne
14Blahoželáme RNDr. Janke Madejovej, DrSc.
15Začiatky fyzikálnej chémie na PriF UK
16Za Zuzkou Hlouškovou
17Milá naša Zuzka!
18Chémia pre stredoškolákov: Chemický jarmok –CHEMSHOW na FCHPT STU v Bratislave
20Byro IUPAC zasadalo opäť v Bratislave
22Letná škola chemikov sa po 17 rokoch vrátila pod Tatry
24Niekoľko príbehov z dejín fyzikálnej chémie 1
26Ako sa študovalo na fakulte chemicko technologického inžinierstva SVŠT v prelomových rokoch 1948-1952 (Osobné spomienky emeritného profesora) 
30Správa o činnosti redakcie časopisu CHEMICKÉ ZVESTI (1947 – 1977)
31Jubilanti