50.výročie založenia KACH v Košiciach

V dňoch 15. a 17. júna 2015 sa na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (budova Sokrates, Moyzesova 9) uskutoční seminár venovaný 50. výročiu založenia Katedry anorganickej chémie na Prírodovedeckej fakulte P.J. Šafárika v Košiciach pod názvom „Anorganická chémia na východnom Slovensku“. Seminár je určený pre odborníkov z prostredia univerzít, akademických ústavov, priemyselných podnikov Slovenskej a … Čítať viac