50.výročie založenia KACH v Košiciach

V dňoch 15. a 17. júna 2015 sa na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (budova Sokrates, Moyzesova 9) uskutoční seminár venovaný 50. výročiu založenia Katedry anorganickej chémie na Prírodovedeckej fakulte P.J. Šafárika v Košiciach pod názvom „Anorganická chémia na východnom Slovensku“. Seminár je určený pre odborníkov z prostredia univerzít, akademických ústavov, priemyselných podnikov Slovenskej a Českej republiky ako aj bývalých kolegov a absolventov, stredoškolských učiteľov, ale aj širšiu verejnosť so záujmom o anorganickú chémiu a jej príbuzných odvetví. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:

anorg.science.upjs.sk

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.