Nadnárodné spoločnosti

SCHS je členkou EuChemS, IUPAC, Chemistry Europe a spolučlenkou  Asociácie chemických a farmaceutických spoločností.

Informácie o dianí v jednotlivých spoločnostiach:

EuChemS

Európska chemická spoločnosť (European Chemical Society) je európska nezisková organizácia, ktorá podporuje spoluprácu medzi neziskovými vedeckotechnickými spoločnosťami v odbore chémia.

Združenie so sídlom v Bruseli v Belgicku prevzalo úlohu a zodpovednosť po Federácii európskych chemických spoločností a odborných inštitúcií (FECS) založenej v roku 1970. V súčasnosti má 51 členských spoločností a podporných členov, s ďalšími 19 divíziami a pracovnými skupinami. Predstavuje viac ako 160 000 chemikov z viac ako 30 krajín v Európe.

Aktuality EuchemS

EuCheMS

EUCHEMS – European Association for Chemical and Molecular Sciences (Európska únia pre chemické a molekulové vedy) nesie tento názov od tohto tisícročia, keď bola premenovaná zo svojej predchodkyne, Fedarácie európskych…


IUPAC

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (International Union of Pure and Applied Chemistry) je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá sa venuje rozvoju chémie. Bola založená v roku 1919 ako reakcia národných spolkov chemikov na potreby medzinárodnej štandardizácie údajov a názvoslovia.

Kompetentným orgánom, ako smerom na chemikov na Slovensku tak aj smerom na medzinárodné štruktúry IUPAC, je Slovenský národný komitét IUPAC (SNK IUPAC).

Aktuality IUPAC


Chemistry Europe

Chemistry Europe (predtým ChemPubSoc Europe) je organizácia 16 chemických spoločností z 15 európskych krajín, ktoré zastupujú viac ako 75 000 chemikov. Publikuje rodinu akademických časopisov o chémii, ktoré pokrývajú širokú škálu disciplín.

Aktuality Chemistry Europe

5. virtuálne sympózium časopisu European Journal of Organic Chemistry

Vážení členovia Slovenskej chemickej spoločnosti

Chceli by sme Vám dať do pozornosti 5. virtuálne sympózium časopisu European Journal of Organic Chemistry, ktorý vydáva Chemistry Europe.  Chemistry Europe, ktorá vznikla v roku 1995 je združením 16 chemických spoločností z 15 európskych krajín (medzi nimi aj Slovenská chemická spoločnosť), ktoré zastupuje viac ako 75 000 chemikov. Chemistry Europe vydáva skupinu vysokokvalitných vedeckých časopisov o chémii pokrývajúcich veľmi širokú škálu odborov. Virtuálny seminár sa uskutoční v utorok 15. decembra 2020 o 15:00.

Ocenenie pre prof. Milatu

V treťom ročníku udeľovania ocenenia Chemistry Europe Fellows Program bol za roky 2018/2019 za výnimočnú podporu ako autor, poradca, hosťujúci editor, posudzovateľ ako aj za prácu v spoločnosti, ocenený bývalý predseda a v súčasnosti čestný predseda SCHS, prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Fellowship je najvyšším ocenením spoločnosti Chemistry Europe udeľovaným za dvojročné obdobie. Spolu bolo ocenených 35 chemikov, viac informácií nájdete na webovej stránke:
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/hub/fellows

Štatistika počtu udelených ocenení je nasledovná: Grécko – 13, Francúzsko, Španielsko, Taliansko – 11, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Poľsko, Rakúsko – 7, Portugalsko – 6, Švédsko, Česko – 5, Slovensko – 4, Maďarsko – 3, USA – 2 a Dánsko – 1.

Prof. Milatovi v mene celej SCHS srdečne blahoželáme!