Nadnárodné spoločnosti

SChemS je členkou EuChemS, IUPAC, Chemistry Europe a spolučlenkou  Asociácie chemických a farmaceutických spoločností.

EuChemS

Európska chemická spoločnosť (European Chemical Society) je európska nezisková organizácia, ktorá podporuje spoluprácu medzi neziskovými vedeckotechnickými spoločnosťami v odbore chémia.


IUPAC

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (International Union of Pure and Applied Chemistry) je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá sa venuje rozvoju chémie. Bola založená v roku 1919 ako reakcia národných spolkov chemikov na potreby medzinárodnej štandardizácie údajov a názvoslovia.

Kompetentným orgánom, ako smerom na chemikov na Slovensku tak aj smerom na medzinárodné štruktúry IUPAC, je Slovenský národný komitét IUPAC (SNK IUPAC).


Chemistry Europe

Chemistry Europe (predtým ChemPubSoc Europe) je organizácia 16 chemických spoločností z 15 európskych krajín, ktoré zastupujú viac ako 75 000 chemikov. Publikuje rodinu akademických časopisov o chémii, ktoré pokrývajú širokú škálu disciplín.