ChemZi 15/1 2019

Obsah

4Ja som vedec, kto je menej?! 
6Redefinicia jednotky nnol a ostatných záldadných jednotiek SI 
7Jubilanti SCHS v roku 2020 
8Zelená chémia 
9Budúcnosť vedy v podobe mladých nádejí – Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 
10Marián Valko, najcitovanejší slovenský vedec je chemik 
11Blahoželame prof. RNDr. Renáte Oriňakovej, DrSc.
12Prof. Zeleňák, vedec roka 2018
13Prof. Gogotsi prednášal na SAV o novej triede 2D materiálov 
14PlasticFreeDanube – Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja 
16Vysoké štátne vyznamenanie pre Máriu Omastovú
178. ročník medzinárodnej konferencie mladých polymérnych vedcov BYPoS 
18IUPAC
20Chemické horizonty – jarný cyklus 2019
21ln memoriam prof. RNDr.Vojtech Kellö – 100 rokov od narodenia 
22Stručná história chémie po vznik periodickej tabuľky prvkov 
23Noví členovia SCHS 
24Ako ovplyvnila Bohuslava Braunera, velikána českej chémie, zmena eka-aluminia na gálium 
26Historický úspech Slovenska na 51. Medzinárodnej chemickej olympiáde
27Letná škola chemikov pod Pustým hradom vo Zvolene 
28Prednáška pre žiakov základných škôl: Prvky známe aj neznáme
29Prof. Daniela Hudecová je Slovenkou roka 
30Prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. – nový dekan FCHPT STU 
31Blahoželáme bývalému dekanovi prof. Ing. Jánovi Garajovi, DrSc. – 85-ročný 
31Chemický jarmok – CHEMSHOW 2019
32Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. – 70- ročný 
3371. ZJAZD CHEMIKOV
34Predstavujeme vám hosťa nášho tohtoročného 71. zjazdu chemikov 

Zborník abstrakto v 71. Zjazd chemikov