ChemZi 15/2 2019

Obsah

40Recyklácia/regenerácia uhlíka ako významný národohospodársky podnet
44Hodnotenie výsledkov vedeckej práce
46Predátorské časopisy 
47Ako poškodiť kvalitu vysokých škôl?
48Potrebuje Slovensko nový vedecko-populárny časopis?
50Jazdné pruhy pre vedu na Slovensku 
51Príhovor novej predsedníčky Slovenskej chemickej spoločnosti
52Bilancia 71. Zjazdu chemikov
54Výsledky ocenení 71. Zjazdu chemikov 
55Fórum mladých
56Prof. Fred Lisdat – laureát Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture 2019 a prof. Jiří Barek – Čestný člen SCHS
57Ocenenia udelené v r. 2019
58Návrh Medaily Dobroslava Prístavku
59Seminár jubilantov – 3. 12. 2019
60Prednáška predsedu Švajčiarskej chemickej spoločnosti Dr. Alaina De Mesmaekera
61Spomienka na Zuzku Hlouškovú 
62Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska finišuje 
62Základy medicínskej a farmaceutickej chémie
63Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC
64Dmitrij Ivanovič Mendelejev a objav periodického zákona
66Z histórie najstarších vysokých škôl a výučby chémie na území dnešného Slovenska
68Študentská vedecká konferencia
70Koncepcia prírodovedného vzdelávania a dnešný učiteľ
71Chemické horizonty – jesenný cyklus 2019 
72Dr. Ing. Štefan Korček, 85-ročný
73Profesor Ing. Pavol Kristian, DrSc., 90-ročný
74Slová o vzácnom kolegovi a priateľovi, doc. RNDr. Jozefovi Chomičovi, CSc.
75Spomienka na RNDr. Magdalénu Dzurillovú, CSc. (1939 – 2019)
76Nekrológ za prof. RNDr. Jozefom Gondom, DrSc. (1957-2019)