ChemZi 5/2 2009

Obsah

249Editorial
250Aktuality
251Priemyselné správy
252Priemyselný profil
Chemosvit a.s. Svit
253Prehľadný článok
Atómová spektroskopia v minulosti a dnes: možnosti a výzvy
256K definícii materiálovej chémie, 1. časť
258Odborný článok
QUTE – Centrum excelentnosti kvantových technológií
260Krátky článok
Čím sa vyznačujú polymérové nankompozity
261RTG štruktúrna analýza v službe koordinačnej chémie
262Aktuality SCHS
Vznikla nová odborná skupina SCHS Medicínska chémia
263Osemdesiatročná tradícia slovenských chemikov
264European Chemistry and Chemical Engineering Education Network (EC2E2N)
Noví členovia výkonného výboru EuCheMS
265Valné zhromaždenia Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV (SCHS), Európskej asociácie chemických a molekulových vied (EuCheMS) a Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie (IUPAC)
267Chemické horizonty v Košiciach
Zoznam ocenení a medailí udelených Slovenskou chemickou spoločnosťou v roku 2009
Výstava Míľniky chémie stále putuje
268Chemické horizonty
Piaty ročník Chemických horizontov – jesenný cyklus
269Profil osobnosti
Nositelia najvyšších štátnych vyznamenaní za rok 2010, Prof. Daniel Belluš a Prof. Vladimír Báleš
27061. Zjazd chemikov
61. Zjazd chemikov
272Cena Shimadzu 2009
273Súťaž posterov na 61. Zjazde chemikov
27461. Zjazd chemikov – Dodatok
279Konferencie
62. sjezd asociací českých a slovenských chemických
společností
28013th Joint Vacuum Conference
281Správa o priebehu 45. medzinárodnej konferencie o medicínskej chémii „Drug Discovery and Selection“
28252. zjazd chemikov v Poľsku
Medzinárodná konferencia o medicínskej chémii
283Pedagogika
Vzdelávanie stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov
284Elektronické výukové materiály: trendy, problematika autorsko-právní a nové možnosti licencování pomocí licence creative commons
286SAV
Zo života Centra excelentnosti MACHINA
287Nové knihy
História alchýmie na Slovensku
288SSPCH
EURACHEM – Slovakia – postavenie a prínos pre SR
289K životnému jubileu Ing. Miloša Revúsa, „Pracovitosť, otvorenosť, prajnosť“
290Reklama
292Chemická olympiáda
Najmladší zbierali medaily
29332. ročník Letnej školy úspešných riešiteľov olympiády – Bratislava 2009
294Legislatíva
Obmedzenie a zákaz určitých chemických látok, prípravkov a výrobkov
295Jubilanti
K sedemdesiatke Vierky Chrástovej
Profesorovi RNDr. Pavlovi Hrdlovičovi, DrSc. k sedemdesiatke
296Ing. Ján Uhlár,CSc., 60 rokov
Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., 60 ročný
298Spomienka
Docent Ing. Dr. Ivan Ježo, CSc. (1921 – 2009)