ChemZi 11/1 2015

Obsah

3Editorial
4Priemyselný profil
Prestížne ocenenie pre Terichem zaväzuje
6Aktuality SCHS
Prechádzame zmenami …
7Kráľovstvo za … fotku prvého predsedu SCHS Bohuslava Nejedlého
Predsedom ZSVTS do ďalšieho obdobia D. Petráš
Pri príležitosti odovzdávania ocenení
8IUPAC Poster Prize
Jubilanti SCHS v roku 2016
Noví členovia SCHS
9Profil osobnosti
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
10Konferencie
20th International Conference ANALYTICAL METHODS AND HUMAN HEALTH supported by the International Visegrad Fund
1117th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry
12Konferencia EUPOC 2015 – Vodivé polymérne materiály v Taliansku
14Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
166th International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 22nd Slovak Rubber Conference
17Spomíname… Čas – ten tak rýchlo letí
18UPJŠ
50. výročie výučby a výskumu na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19FCHPT STU
Vedeckovýskumná činnosť na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
22SAV
Pocta pre slovenskú biochémiu
Stredoškoláci na Ústave polymérov SAV
23EuCheMS
Chemists Against Chemical Weapons
25História
Anton Ruprecht a dubnícky drahý opál – – najcennejší klenot Slovenska
29Pedagogika
Úloha informatiky v chemickom výskume
30Súčasné problémy vo vyučovaní chémie
31Jubilanti
Životné jubileum RNDr. Petra Komadela, DrSc.
32prof. Ing. Eduard Plško, DrSc. – 85 ročný
33Profesorka Mgr. Mária Greksová sa dožila životného jubilea
34Spomienka
Odišiel doc. RNDr. Eduard Gyepes, CSc. In Memoriam (1935 – 2015)
35Prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. 3.7.1930 – – 22.6.2015
3767. Zjazd chemikov
Zborník abstraktov 67. Zjazd chemikov