ChemZi 10/2 2014

Obsah

47Editorial
48Odborný článok
Rastlinné pigmenty a ich degradácia vplyvom spaľovania PVC
50Voltametria, fluorescencia a mikroskopia kompozitných filmov polytiofénu a fulerénu, ako novej triedy fotovoltaických článkov
52Analýza interakcií polyanilínových reťazcov s nanočasticami zlata, ako progresívnej triedy senzorov
53Aktuality SCHS
66. Sjezd chemických společností v Ostrave
54Hanušova medaila: za vedecký prínos v oblasti termickej analýzy
55Predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti na obdobie 2015 – 2016
55Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture v Bratislave
56Jubilanti v II. polroku 2015
57Ocenenia udelené Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV v roku 2014
Noví členovia SCHS
57Nové knihy
Vojtech Szemes: História slovenského pekárstva
Nové knihy k životnému jubileu Prof.Ing. Evy Chmielexskej, CSc.
58Jazykové okienko
Prečo … “molekulový a nie …molekulárny”
60Profil osobnosti
Osobnosť slovenskej priemyselnej chéie Miloš Révus
61Konfernecie
Konferencia ISE 2014 v Bratislave
62VII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov pokračuje v znamení noviniek
63IUPAC
“IUPAC poster award” – prvýkrát v histórii zjazdov slovenských a českých chemikov
64Chemické horizonty
Chemické horizonty – jesenný cyklus 2014
65FCHPT STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
66História
Oslávili sme 85. výročia založenia Slovenskej chemickej spoločnosti
69Nobelova cena za chémiu – roky 1914 a 2014
70Pedagogika
Úloha informatiky v chemickom výskume
Majú vysokoškolskí učitelia písať články pre učiteľov základných a stredných škôl?
71Poznámka k určovaniu percentuálneho podielu autorov na vzniku odborných publikácií
74Chemická olympiáda
Päťdesiat rokov chemickej olympiády na Slovensku
79Jubilejný 50.ročník Chemickej olympiády na Slovensku
82Prejav k 50. výročiu Chemickej olympiády
83Úspech Slovenska na 46. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Hanoji
84Letná škola chémie 2014
85Jubilanti
Profesor Jozef Noga šesdesiatročný
Prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. – 65-ročný
86Prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc. 85-ročný
Životné jubileum doc. Ing. Márie Porubskej, PhD.
83Spomienka
Odišiel docent Dr. Ing. František Hanic, DrSc.
Odišiel prof. Ing. Juraj TÖLGYESSY, DrSc.