ChemZi 10/1 2014

Obsah

3Editorial
4Listáreň
Opinion: Science in a Small European Country
5Krátky článok
Modern analytical approaches to analysis of recombinant proteins
6Prehľadný článok
Leopold Anton Ruprecht (14.11.1748 – 16.10.1814), profesor Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici
15Aktuality SCHS
Dostali ste list od Slovenskej chemickej spoločnosti?
16Novartis Lectures 2014
17Rada slovenských vedeckých spoločností na 2014 – 2017
18Obraz a objekt pre SCHS
19Profil osobnosti
Čestný predseda Slovenskej chemickej spoločnosti Prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
20Ocenenie Slovenka roka 2014 pre desiatku úspešných slovenských žien
21Konferencie
Analytici opäť rokovali
225th Bratislava Young Polymer Scientists workshop alias BYPoS 2014 opäť v akcii
2314. medzinárodné sympózium a letná škola o bioanalýze (14th ISSSB), Bratislava – Smolenice
24Konference Plastko 2014
25Zjazd chemikov – Errata
26Chemické horizonty
Chemické horizonty – jarný cyklus 2014
Veda v Centre s osobnosťami chémie
28FCHPT STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Rozhovor s dekanom FCHPT, Prof. Ing. Jánom Šajbidorom, DrSc.
30IUPAC
Mól – jednotka látkového množstva. Zmena jeho definície – áno či nie?
30Jazykové okienko
Ako prekladať (neprekladať) výraz „Free radical polymerization…“
31Pedagogika
Korešpondenčný seminár
32Hydrolýza prvého typu
36Poznámka k súčasnému vzťahu medzi geológiou a chémiou na slovenských akademických pracoviskách
38História
Medzinárodný rok kryštalografie
40Legislatíva
Ožarovanie potravín
41Systém certifikácie kompostovateľných plastov zavedený na Slovensku
42Jubilanti
Prof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc.
Pavol Hrdlovič, 75-ročný
43Životné jubileum profesora Ing. Ivana Hudeca, PhD.
Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., čestný člen SCHS – šesťdesiatročný
44Spomienka
Rozlúčka s Jozefom Lustoňom
(*27.12.1944 †27.1.2014)