ChemZi 11/2 2015

Obsah

206Využitie nulvalentného železa pre dechloráciu organických látok
209Aktuality SCHS
211ERRÁTA A DOPLNKY 67. Zjazd
21267. Zjazd slovenských a českých chemikov
216Denník A. Žemličku
217Konferencie
218Jean-Marie Lehn
221Nové knihy
223IUPAC
224Chemické horizonty 2015
22525 rokov ZSVTS
228Leopold Anton Ruprecht a mineralogické zbierky
234Univerzitný vedecký park STU
23638. Letná škola chemikov – Trnava 2015
237Návrat k 51. ročníku chemickej olympiády
240Komentár k priebehu sú časných obhajob doktorandských dizertačných prác v chémii
242Jubilanti
247Spomienka