ChemZi 19/2 2023

Obsah

227Predslov (Jerigová M.)
228Dušan Velič (Jerigová M.)
231Dušanove “průpovídky”
O Dušanovi (Lorenc D.)
232Za Slovenskú chemickú spoločnosť (Milata V.)
233Za Katedru fyzikálnej a teoretickej chémie (Pitoňák M.)
Za všetkých priateľov (Kečkeš P.)
234Ľudia o Dušanovi Veličovi (Jerigová M.)
239Platiť, či neplatiť za vysoké školy (Velič D.)
240Viera a veda, alebo ako som sa dotkol Nobelovej ceny (Velič D.)
242Akademická pôda a politika (Velič D.)
24475. Zjazd chemikov (Jerigová M.)
249Noví členovia (Gyepesová D.)
250Ceny pre študentov na 75. Zjazde chemikov (Viglašová E.)
252Ceny Slovenskej chemickej spoločnosti pre študentov (Viglašová E.)
253Náš Čestný predseda ocenený titulom Osobnosť Petržalky 2023 (Gyepesová D.)
254Forenzná analýza povýstrelových splodín pomocou hmotnostnej
spektrometrie sekundárnych iónov (Koťuhová K.)
258Aktuality z IUPAC a SNK IUPAC
259IGOR LACÍK: Našou hnacou silou je kontinuálne hľadanie odpovedí na otázku “prečo?” (Podhradská S.)
260Učiteľky chémie, ocenené Cenou Dioníza Ilkoviča 2021 – 2023 (Reguli J.)
262Rambovia a teroristi (Benko J.)
266Martin Bajus: Converting Power into Chemicals and Fuels (Milata V.)
268Martin Bajus, Jaromír Lederer and Hugo Kittel: Hydrocarbons Technology: Energy Feedstocks and Technologies (Milata V.)
270Vieme o nich niečo? (Milata V., Labuda J., Drábik M.)
272Študentská vedecká konferencia – Chémia a technológie pre život (Oravec J.)
274Chemické fórum – aké si bolo? (Milata V.)
274Chemické horizonty v roku 2023 (Šalitroš I.)
275Jubilanti: Profesor Martin Bajus oslavuje 80. narodeniny (Milata V.)
276Spomienka: Za prof. Ing. Dušanom Bustinom, DrSc. (Špánik I., Labuda J., Švorc Ľ.)