ChemZi 7/2 2011

Obsah

305Editorial
306Priemyselný profil
Dynamitka, Dimitrovka, Istrochem
Od roku 1873 – dokedy? (časť druhá)
308Odborný článok
Predúprava slamy a jej vplyv na redukujúce sacharidy nachádzajúce sa v hydrolyzáte
310Terminológia v oblasti analytických chemických meraní
312Propagácia a využitie solárnej energie
314Povrchový templát pre kvantové štruktúry na báze cyklodextrínu
315Modelové chemické zobrazovania: od tkaniva, cez bunku, k umelej štruktúre
316Analýza modelového cyklodextrínu s matricami fullerénu a uhlíkových nanorúrok
317Časovo rozlíšená ultrarýchla laserová spektroskopia kumarínu v disperzii montmorillonitu
318Najnovší príspevok vo femtosekundovej „triáde“ nainštalovaný
Laserový systém Gigarus Upgrade na pôde Medzinárodného laserového centra
319Proces preionizácie a postionizácie v SIMS analýze
320Aktuality SCHS
Celosvetový chemický experiment „Voda – chemické riešenie“ a jeho priebeh na Slovensku
322Výzva pre členov SCHS: Hľadáme „živých“ členov odborných skupín
323OS Medicínska chémia SCHS, Stali sme sa súčasťou európskej PhD siete – Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network
325Seriál Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture 2011 Viktor Milata nositeľom prestížneho ocenenia – Medaily Márie Skłodowskej-Curie
326Rok 2011 bol Medzinárodným rokom chémie
327Nové knihy
Všeobecná analytická chémia
328Seminár jubilantov – 12. 12. 2011
329Ako ďalej po Medzinárodnom roku chémie?
330Chemické horizonty
Chemické horizonty – jesenný cyklus 2011 v medzinárodnom roku chémie
332SAV
Zaslúžený triatlon
333PriFUK
Prehliadka výsledkov vedeckých prác študentov na ŠVK PriF UK 2011
334Spomienka na svoju Alma mater
336UPJŠ
Katedra analytickej chémie ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach – 5 rokov samostatnej cesty
33763. Zjazd chemikov
63. Zjazd chemikov
339Cena Shimadzu 2011
340Zjazd chemikov – Errata
343Konferencie
Konala sa konferencia – VIIth Joint Meeting on Medicinal Chemistry
344Reklama
346Smolenický zámok ovládli mladí polymérni vedci
Záverečná správa Chemistry Slovakia/CARplast 2011
348Pedagogika
Letná škola úspešných riešiteľov chemickej olympiády – Nitra 2011
349Chemická olympiáda
47. ročník Chemickej olympiády bol opäť úspešný
352Dobrá správa zo 43. medzinárodnej chemickej olympiády
353Legislatíva
Uvádzanie biocídov na trh
355História
Rozlúčka s profesorom Danielom Bellušom
356Jubilanti
Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. 65- ročný
Doc. Ing. Jozef Polonský, CSc. – 75 – ročný
357Ing. RnDr. Miroslav Zikmund, Csc. – 90 ročný
35880 rokov Prof. Ing. Juraja Tölgyessyho, DrSc.,dr.h.c. UMB
Čestný predseda Slovenskej chemickej spoločnosti Prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc. – deväťdesiatročný
359Prof. Ing. Michal Uher, DrSc. – sedemdesiatpäťročný
360RNDr. Peter Biely, DrSc. – sedemdesiatnikom
361Spomienka
Spomíname na doc. Ing. Otokara Lišku, CSc.
Za doc. J. K. Šmogrovičom, CSc.
362Spomíname na Ing. Iva Proksa, DrSc.