ChemZi 17/1 2021

Obsah

4Ceny Slovenskej chemickej spoločnosti pre študentov 
5Noví členovia SCHS
6Naša chemická mama – RNDr- Dalma Gyepesová, CSc. oslávila životné jubileum
8Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC 
9Jubilanti SCHS v 1. polroku 2022
10Vodík – palivo blízkej budúcnosti
11Ocenenia udelené v r. 2020
12Elektrochémia ako nástroj štúdia medicínskych zariadení
14Chemofóbia – áno, či nie?
16Vitamín D a ochorenie COVID-19
18Chemické horizonty v roku 2021
20Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 
2573. zjazd chemikov

Online zborník