ChemZi 12/2 2016

Obsah

6doc. RNDr. Marta Sališová, CSc.
8Systematizácia zdomácňovania názvov nových chemických prvkov
10Štyri nové chemické prvky, ich objavy a návrhy názvov a zna čiek, ChemZi 12/1 (2016), str. 4-5
11Chemické horizonty 2016
12Funkcionalizácia povrchov inšpirovaná bionikou
13Symbióza chémie a umenia
14Publikuj, alebo zahyň!
16Databázy naše a iné
16Predátorské časopisy?
18Aktuality SCHS
22Sloboda dovolí robiť kvalitné veci
2668. Zjazd chemikov v Prahe
2850 rokov Katedry organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (1955-2016)
29EuCheMS
31Nové knihy
32Medaily SAV v roku 2016
35Medzinárodné aktivity a zahraničné štúdium na FCHPT STU v Bratislave
36List Dr. Zikmunda predsedovi SCHS
37Akademická stanovačka v Toulouse a iné
38Jubilanti
41Spomienka