ChemZi 8/2 2012

Obsah

55Editorial
56Priemyselný profil
Dynamitka, Dimitrovka, Istrochem
Od roku 1873 – dokedy? (časť štvrtá)
58Odborný článok
Zvýraznenie topológie odtlačku prsta naprašovaním nano-stĺpčekovej tenkej vrstvy
60Prehľadný článok
Stručná pre-história chémie
63Nové knihy
Osemdesiatpäťročný Anton Blažej
60 rokov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1952-2012)
Vzostup a zánik bratislavskej dynamitky
64Kvalifikácie
Kvalifikačné postupy v chemických odboroch v roku 2011
66Krátky článok
Dva nové prvky Periodickej sústavy prvkov objavené a potvrdené
67Aktuality SCHS
Slovenská chemická spoločnosť publikuje vo svojom ChemPubSoc
68ZCHFP
71Incheba
Abstrakty
77Katalóg
81Konferencie
65. Zjazd chemikov
82Zjazd chemikov sa konal v Olomouci (25. – 27. júna 2012)
83Workshop mladých vedcov v polymérovej chémii s medzinárodnou účasťou
84Priemyselná toxikológia 2012
XXIV. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
85Šiesta Európska konferencia o nábojovej hustote (ECDM6)
86Konferencia Pokroky organickej chémie 2012
87Názvoslovné okienko
„Pí-ejdž-dí“ – slovenský názov titulu PhD.?
88Chemická olympiáda
Úspech slovenských žiakov na 44. medzinárodnej chemickej olympiáde
89Výsledky 48. ročníka Chemickej olympiády na Slovensku
91SAV
História hmotnostnej spektrometrie v Slovenskej Akadémii vied
94FCHPT
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
96Spomienka na profesora Daniela Belluša
97Errata
Spomienka na prof. Ing. Dr. techn. Františka Valentina
98História
Salamander
100Spomienka (trochu inak) na profesora Emila Votočka pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia
Prestižní ocenění VŠCHT Praha – Medaile Emila Votočka
102Pedagogika
Učíme BOZP veselo i vážne
104Syntéza Tuttonových solí a možnosti ich aplikácie vo vyučovaní chémie
105Letná škola chemikov – SOŠ Púchov 2012
107Fotovoltika a jej propagácia smerom ku mladým ľuďom
109Prezentácia vedy na Slovensku v rámci podujatia “Noc výskumníkov 2012”
110Legislatíva
Kozmetické výrobky
111Jubilanti
Životné jubileum doc. RNDr. Michala Siváka, CSc.
Životné jubileum profesorky Ľudmily Žúrkovej
112Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc. – 75 rokov