ChemZi 18/1 2022

Obsah

4Oslavy storočnice stredného chemického školstva v Banskej Štiavnici – 28. 6. 2022
7Reforming nie je reformácia
8Riaditeľ inž. V. Mikuška: Idea technickej práce – Reč pri rozlúčke s prvými absolventami vyššej školy chemickej
9Pamätnica k storočnici stredného chemického školstva v Banskej Štiavnici 
10História chemickej školy
13Chemické horizonty – jarný cyklus 2022
14111 rokov od Solvayovej konferencie
17IUPAC
Vybrané informácie Slovenského národného komitétu IUPAC
18Benefičný koncert
“Veda a umenie pre budúcnosť”
19Jubilanti SCHS v II. polroku 2022
20Ceny Slovenskej chemickej spoločnosti pre študentov
23Identifikácia akrylamidu v zrnkách kávy pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
26Konferencia ACP 2022 – Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi
28 Dni keď všetko chutí sladšie alebo postrehy z 15BSS
3080. výročie založenia Ústavu analytickej chémie na FCHPT STU a slávnostné udelenie Medaily Dobroslava Prístavku
32Jubilanti
33Spomienka