Novinky z kongresu a valného zhromaždenia IUPAC (AKTUALIZOVANÉ – 06/09/2017)

  • Post category:IUPAC

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanu chémiu (IUPAC) organizovala 46. celosvetový kongres IUPAC od 9. do 14. júla 2017 a 49. Valné zhromaždenie IUPAC, ktoré sa konalo od 7. do 13. júla 2017 v brazílskom Sao Paule.

Mottom kongresu aj valného zhromaždenia bolo “Udržateľnosť a diverzita prostredníctvom chémie”, medzi plenárnymi prednášateľmi na kongrese boli traja nositelia Nobelovej ceny za chémiu – prof. A. Yonath, prof. R. Hubert a prof. J. Stodart. Ich prednášky, ako aj mnohé ďalšie, boli (a určite zostanú) vynikajúcou inšpiráciou účastníkom, v prípade prednášky prof. J. Stoddarta – popri obsahu termínov mechanická väzba, molekulové stroje, aj ľudský rozmer prezentácie tohto nobelistu z roku 2016.

Program Valného zhromaždenia bol zameraný predovšetkým na zhodnotenie minulých aktivít a návrhy budúcich aktivít IUPACu, jeho divízií, komisií, ale aj národných členských organizácií. Prebehlo tiež oficiálne definitívne schválenie medzinárodných názvov štyroch nových chemických prvkov. V priloženej tabuľke sú prepisy názvov týchto prvkov do niektorých národných jazykov, aj s poznámkami o ich prípadnej kodifikácii. Delegáti v súvislosti s blížiacim sa 100. výročím založenia IUPACu (v roku 2019) diskutovali aj o tom ako prispieť k ďalšiemu pozitívnemu zviditeľnovaniu chémie, pozri aj Tlačovú správu IUPAC – https://iupac.org/iupac-100th-anniversary-celebrated-2019/.

Chemikov zo Slovenska na tohtoročnom kongrese a valnom zhromaždení IUPAC zastupovali, a ich možnosti v akademicko-pedagogickej oblasti prezentovali doc. Milan Drábik, CSc., predseda Slovenského národného komitétu IUPAC, člen divizie IUPAC Anorganická chémia a komisie IUPAC pre terminológiu, názvoslovia a symboly, prof. Ján Labuda, DrSc., predseda divízie IUPAC Analytická chémia a Ing. Igor Lacík, DrSc.,titulárny člen divízie IUPAC Polyméry.

Milan Drábik

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.