Zasadnutie SNK IUPAC 2019

  • Post category:IUPAC

Zasadnutie Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC (SNK IUPAC), v roku 2019 sa konalo v utorok 28/05 o 14.00 na sekretariáte SCHS.

Program:
1. Kontrola zápisnice zo zasadnutia SNK IUPAC v r. 2018 (M. Danko)
2. Aktuálne aktivity SNK IUPAC a IUPAC-u; (M. Drabik)
    a. 100. výročie IUPAC
    b. 150. výročie Periodickej tabuľky
    c. Návrhy SNK na ocenenia IUPAC podané v r. 2018 a 2019 (Dist. Wo. in Che. – kol. Omastová, PTYC – kol.             Straková-Fedorková, kol. Švorc, kol. Krivosudský)
    d. 50. G.A. IUPAC a 47. kongres IUPAC
    e. Nominácie / renominácie SNK do volieb v orgánoch IUPAC (2020-2021)
    f. Návrhy na prijatie nových členov do SNK IUPAC
3. Spolupráca SNK a SCHS (M. Drábik, P. Šimon, V. Milata, M. Omastová, M. Galamboš) (M. Danko)
4. Informácie o aktivitách reprezentantov SK v divíziách/komisiách IUPAC;
    a. Všeobecne (M. Drabik)
    b. Reprezentanti SK v divíziách, príp. v iných štruktúrach IUPAC (krátke informácie o činnosti: M. Drábik,                    J. Labuda, I. Lacík, M. Galamboš, St. Kedžuch, E. Szabo)
5. Finančné otázky (M. Drabik)
6. Rozličné (o. i.: seminár Eurachem – jednotky SI, zjazd chemikov a IUPAC awards, 50. MChO)

ZÁPISNICU nájdete v časti Vybrané relevantné dokumenty SNK IUPAC.

 

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.