Zo zasadnutia Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC (SNK IUPAC) v roku 2018

Zasadnutie Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC (SNK  IUPAC) sa v roku 2018 konalo „per rollam“, v období 17. mája – 07. júna. Zápisnica je vám k dispozícii v prílohe vo vyhradenej časti sekcie IUPAC. Krátko si z programu tohto zasadnutia dovoľujem upozorniť na 100. výročie založenia IUPACu a 150. výročie ohlásenia objavu periodického zákona a periodickej tabuľky chemických prvkov, oba v roku 2019, … Čítať viac

Definícia SI jednotky látkového množstva – ZNOVU A DEFINITÍVNE

A new definition of the mole has arrived https://iupac.org/new-definition-mole-arrived/ , 8 January 2018   IUPAC is recommending a new definition of the mole based on a specified number of elementary entities [Roberto Marquardt, Juris Meija, Zoltán Mester, Marcy Towns, Ron Weir, Richard Davis and Jürgen Stohner, “Definition of the mole
 (IUPAC Recommendation 2017)”, Pure Appl. … Čítať viac

Periodickú tabuľku a jej výročie oslávime jej Medzinárodným rokom

  NOVINKA   Informácie o aktuálne pripravovaných celosvetových aktivitách, ktoré sú dostupné na web stránke IUPAC, budú postupne prenášané aj na stránku SCHS/SNK IUPAC. Našim cieľom je umožniť takto záujemcom spomedzi chemikov na Slovensku aktívne sa zapojiť do celosvetových aktivít k 150. výročiu objavu periodického zákona a periodickej tabuľky a súčasne k 100. výročiu založenia IUPAC. ———— Tu … Čítať viac

Byro IUPAC bude v roku 2018 zasadať v Bratislave

Zasadanie Byra  – vrcholného orgánu IUPAC v období medzi dvomi Valnými zhromaždeniami IUPAC, sa uskutoční v dňoch 6. – 9. apríla 2018 v priestoroch Študijného a informačného strediska, ktoré veľkoryso poskytla FChPT STU. Zasadanie samotné pozostáva z rokovaní vo viacerých skupinách a v pléne Byra, kde sa riešia tak koncepčné ako aj operatívne úlohy vedenia, divízií a komisií IUPACu, predovšetkým v danom roku. … Čítať viac

16. európska konferencia Solid State Chemistry

  16. európska konferencia Solid State Chemistry (16th ECSSC)  sa uskutoční v škótskom Glasgowe od 23. do 26. júla 2017. Konferenciu organizuje University of Strathclyde Glasgow v spolupráci s Division of Solid State and Materials Chemistry (EuCheMS, http://www.euchems.eu/divisions/solid-state-and-materials-chemistry/).  Záujemcovia nájdu na stránke https://ecssc16.com/ pozvánku organizátorov a aj II. cirkulár s informáciami.     

Divízia IUPAC Anorganická chémia, aktuálny bulletin

Aktuálny bulletin divízie IUPAC Anorganická chémia nájdete na  https://www.iupac.org/cms/wp-content/uploads/2016/12/Div_II_newsletter2016.pdf . Obsahuje o. i. informácie aj z nášho regiónu: i) Správa o konferencii „12th Solid State Chemistry“ (Praha, sept. 2016) a ii) Avízo o konferencii „26th International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry“ (Smolenice, jún 2017).

Materiálová chémia na webe IUPAC-u

IUPAC a jeho Medzidivízna komisia pre materiálovú chémiu (Interdivisional Subcommittee on Materials Chemistry, ISMC) sprístupnili pre záujemcov o novinky, zatiaľ predovšetkým so zameraním na vzdelávací proces, v oblastiach materiálovej chémie, web-stránku Material Chemistry Education Resources (https://iupac.org/materialschemistryedu/).

Zápisnica SNK IUPAC, 2016

  Zasadnutie SNK IUPAC  v roku 2016 15. júna (streda) 2016 o 10,00 hod. v zasadačke Chemického ústavu SAV, miestnosť č. 107 v budove CHÚ SAV v Bratislave na Patrónke (Dúbravská cesta 9) Program: 1. Kontrola zápisnice zo zasadnutia SNK IUPAC v r. 2015 2. Aktuálne aktivity IUPAC-u a SNK IUPAC; vrátane výberu informácií o … Čítať viac

IUPAC Red Book a názvoslovie anorganickej chémie

IUPAC, Divízia VIII (Chemical Nomenclature and Structure Representation) zverejnila v sérii Red Book Essentials 2015 Technickú správu a doporučenie IUPAC „Brief Guide to the Nomenclature of Inorganic Chemistry (PAC-REP-14-07-18)“ [* IUPAC, Pure Appl. Chem. 87, 1039–1049 (2015). Copyright © IUPAC & De Gruyter 2015]. IUPAC_2016_Anorg_Nazv_Anglicke_Brief_Guide.pdf Tento dokument určite zaujme a mnohí z Vás ho nepochybne využijú, napr. pre … Čítať viac