Zo zasadnutia Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC (SNK IUPAC) v roku 2018

  • Post category:IUPAC

Zasadnutie Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC (SNK  IUPAC) sa v roku 2018 konalo „per rollam“, v období 17. mája – 07. júna. Zápisnica je vám k dispozícii v prílohe vo vyhradenej časti sekcie IUPAC.

Krátko si z programu tohto zasadnutia dovoľujem upozorniť na 100. výročie založenia IUPACu150. výročie ohlásenia objavu periodického zákona a periodickej tabuľky chemických prvkov, oba v roku 2019, ktorý bol na návrh IUPACu vyhlásený za Medzinárodný rok periodickej tabuľky (IYPT 150). Aktuálne pripravované celosvetové aktivity, nedávno sme ich podrobnejšie predstavili, začínajú mať “ohlas a impakt” aj medzi chemikmi na Slovensku:

https://www.cognitoforms.com/IUPAC1/IUPAC100PERIODICTABLECHALLENGE

Do tohto celosvetového kvízu sme zatiaľ navrhli tri otázky. Ihneď po tom, ako bude centrálne skompletizovaný, pripravíme a sprístupníme jeho slovenskú verziu.

Doc. M. Drábik a Prof. J. Černák oslovili s návrhmi Dr. L. Krivosudského a doc. Andreu Strakovú, rod. Fedorkovú. Ich nominačné formuláre sú spracované a odoslané.

Pochopiteľne do oboch horeuvedených aktivít sú možné aj ďalšie návrhy. Informácie o ďalších aktivitách súvisiacich s obomi výročiami sú a budú postupne prenášané aj na stránku SCHS/SNK IUPAC.

 

Milan Drábik,

predseda SNK IUPAC.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.