IUPAC ohlasuje a potvrdzuje objav štyroch nových chemických prvkov

  • Post category:IUPAC

 IUPAC ohlasuje a potvrdzuje objav štyroch nových chemických prvkov;

Siedma perióda periodickej tabuľky je kompletná!

Aktuálne:     Názvy a značky štyroch nových chemických prvkov nadobudnú platnosť po schválení najvyšším orgánom IUPAC tak, ako ich navrhli objavitelia. Preklady do národných jazykov môžu zohladniť slovotvorné jazykové špecifiká a práve tieto v súčasnosti konzultujeme s kolegami v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra.

Nové chemické prvky sú pomenované;

v slovenčine: nihónium, moskóvium, tenés a oganesón.

(tlačová správa, 5. decembra 2016)

Názvy štyroch najnovších prvkov schválila Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) v pondelok, 28. novembra 2016. Nové prvky pribudnú aj v skupine halogénov a skupine vzácnych plynov. Po dlhej dobe tak dva z názvov nemajú príponou -ium. Na Slovensku k novým názvom prebehla diskusia pod vedením Slovenského národného komitétu IUPAC a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a prijali sa usmernenia pre používanie správnych názvov nových prvkov v slovenčine:

·      Prvok 113 bol pomenovaný nihónium, značka Nh. Slovenský názov vychádza z anglického Nihonium, na počesť Japonska.

·      Prvok 115 bol pomenovaný moskóvium, značka Mc. Slovenský názov vychádza z anglického Moscovium, na počesť moskovskej oblasti. V slovenčine sa píše s písmenom k, podľa skutočnej výslovnosti.

·      Prvok 117 bol pomenovaný tenés, značka Ts. Slovenský názov vychádza z anglického Tennessine, na počesť štátu Tennessee. Anglická prípona -ine sa odstraňuje tak, ako v názve predchádzajúceho halogénu, ktorý je v angličtine Astatine, v slovenčine astát. Dvojité písmená sa v slovenčine zjednodušujú tak, ako v názve prvku podľa mesta Ytterby, v slovenčine yterbium.

·      Prvok 118 bol pomenovaný oganesón, značka Og. Slovenský názov vychádza z anglického Oganesson, na počesť Jurija Colakoviča Oganesjana. Rešpektuje sa pôvodný pravopis mena. Jeho prepis z azbuky v tvare Oganessian vychádza zo zvykov výslovnosti v angličtine, u nás neprepisujeme jednoduché písmená azbuky ako dvojité. V slovenčine je v priezvisku Oganesjan aj v odvodenom názve prvku len jedno písmeno s.

 

Viac info:

Tlačová správa IUPAC, 30. 12. 2015

Článok v Denníku N

Štyri nové chemické prvky, ich objavy a návrhy názvov a značiek. (čítajte aj v ChemZi)

Milan Drábik, Katedra anorganickej chémie PRIF UK, 842 15 Bratislava, Ústav anorganickej chémie SAV, 842 36 Bratislava,   predseda Slovenského národného komitétu IUPAC.

 

IUPAC vydal dňa 30. decembra 2015 tlačovú správu, v ktorej ohlásil potvrdenie objavov štyroch nových chemických prvkov s hodnotami protónových čisiel Z = 113, 115, 117 a 118, čím sa kompletnou stáva 7. perióda periodickej sústavy prvkov. Ďalšia tlačová správa IUPACu, vydaná 8. júna 2016 uvádza návrhy názvov a značiek týchto prvkov, a to takto: Nihonium a značka Nh pre prvok 113, Moscovium a značka Mc pre prvok 115, Tennessine a značka Ts pre prvok 117, a Oganesson a značka Og pre prvok 118. Dňom vydania júnovej tlačovej správy bola zahájená 5 mesačná verejná diskusia o uvedených návrhoch. Text publikovaný v ChemZi uvádza v skratke obsah týchto správ, ako aj informácie o chronológii objavov a návrhoch názvov týchto nových chemických prvkov.

 

Aktuálne:       Názvy a značky štyroch nových chemických prvkov nadobudnú platnosť po schválení najvyšším orgánom IUPAC tak, ako ich navrhli objavitelia. Preklady do národných jazykov môžu zohľadniť slovotvorné jazykové špecifiká a práve tieto v súčasnosti konzultujeme s kolegami v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra.

 

 

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.