Aplikovaná chémia a biotechnológie – Trnava

Predseda:

RNDr. Beata Vranovičová, PhD. (02338)
Kontakt: beata.vranovicova@ucm.sk
Pracovisko: Katedra chémie, FPV Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Členovia:

  1. Ing. Anna Ďuricová, PhD. (04211)
  2. RNDr. Juraj Hudák, PhD. (04025)
  3. doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (02090)
  4. RNDr. Marián Melišík (04295)
  5. Ing. Igor Stupavský (03680)
  6. doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (00856)
  7. RNDr. Beata Vranovičová, PhD. (02338)