Aplikovaná chémia a biotechnológie – Trnava

Predseda:

RNDr. Beata Vranovičová, PhD. (02338)
Kontakt: beata.vranovicova@ucm.sk
Pracovisko: Katedra chémie, FPV Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Členovia:

 1. RNDr. Zuzana Bielková (04489)
 2. Mgr. Michaela Červeňáková (04490)
 3. Ing. Anna Ďuricová, PhD. (04211)
 4. RNDr. Juraj Hudák, PhD. (04025)
 5. doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (02090)
 6. Mgr. Terézia Laluhová (04488)
 7. RNDr. Marián Melišík (04295)
 8. RNDr. Romana Mičová (04487)
 9. Ing. Igor Stupavský (03680)
 10. doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (00856)
 11. RNDr. Beata Vranovičová, PhD. (02338)