Aplikovaná chémia a biotechnológie – Trnava

Predseda:

RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. (02338)
Kontakt: beata.vranovicova@ucm.sk
Pracovisko: Katedra chémie, FPV Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Členovia:

 1. RNDr. Zuzana Bielková (04489)
 2. Prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (04535)
 3. Mgr. Michaela Červeňáková (04490)
 4. Ing. Anna Ďuricová, PhD. (04211)
 5. RNDr. Juraj Hudák, PhD. (04025)
 6. doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (02090)
 7. Mgr. Terézia Laluhová (04488)
 8. RNDr. Marián Melišík (04295)
 9. RNDr. Romana Mičová (04487)
 10. Ing. Igor Stupavský (03680)
 11. doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (00856)
 12. RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. (02338)