Chémia a ekológia – Nováky

Predseda:

Ing. Elena Kulichová (02311)
Kontakt: elena.kulichova@gmail.com
Pracovisko: SPŠCH

Členovia:

  1. Ing. Anna Ďuricová, PhD. (04211)
  2. Mgr. Jana Kňazeová (04300)
  3. Ing. Elena Kulichová (02311)
  4. Ing. Anna Michalíková, CSc. (02225)
  5. Ing. Nadežda Vičanová (04301)