Chémia tuhých látok a mechanochémia – Košice

Predseda:

prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD. (02271)
Kontakt: adriana.estokova@tuke.sk
Pracovisko: Technická univerzita, Stavebná fakulta, Ústav environmentálneho inžinierstva, Katedra materiálového inžinierstva

Členovia:

 1. Mgr. Marcela Achimovičová, PhD. (00176)
 2. RNDr. Matej Baláž, PhD. (04492)
 3. Ing. Radovan Bureš, CSc. (04020)
 4. prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD. (02271)
 5. Ing. Mária Fáberová (04021)
 6. Mgr. Katarína Gáborová (04354)
 7. Mgr. Ivan Shepa, PhD. (04245)
 8. Mgr. Olha Skurikhina (04393)
 9. RNDr. Magdaléna Strečková, PhD. (04249)
 10. prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. (01406)
 11. RNDr. Erika Tóthová, PhD. (04355)