Chémia tuhých látok a mechanochémia – Košice

Predseda:

prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD. (02271)
Kontakt: adriana.estokova@tuke.sk
Pracovisko: Technická univerzita, Stavebná fakulta, Ústav environmentálneho inžinierstva, Katedra materiálového inžinierstva

Členovia:

 1. Mgr. Marcela Achimovičová, PhD. (00176)
 2. Ing. Radovan Bureš, CSc. (04020)
 3. Prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc. (00961)
 4. prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD. (02271)
 5. Ing. Mária Fáberová (04021)
 6. Mgr. Katarína Gáborová (04354)
 7. prof. Ing. Ján Lokaj, CSc. (04194)
 8. Mgr. Ivan Shepa, PhD. (04245)
 9. Mgr. Olha Skurikhina (04393)
 10. RNDr. Magdaléna Strečková, PhD. (04249)
 11. prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. (01406)
 12. RNDr. Erika Tóthová, PhD. (04355)