Chémia a vyučovanie chémie – Banská Bystrica

Predseda:

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD. (04063)
Kontakt: miroslav.ilias@umb.sk
Pracovisko: Gymnázium Mikuláša Kováča

Členovia:

 1. doc. RNDr. Šimon Budzák, PhD. (04040)
 2. Ing. Anna Ďuricová, PhD. (04211)
 3. Mgr. Katarína Hlavatá (04291)
 4. doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD. (04063)
 5. Dr.habil., PaedDr. György Juhász, PhD. (03303)
 6. Mgr. Dominika Koperová, PhD. (04500)
 7. Mgr. Andrea Kováčiková (04292)
 8. Mgr. Martina Kullová (04294)
 9. Ing. Iveta Lukáčová (04296)
 10. doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. (04080)
 11. doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. (04082)
 12. Ing. Anna Michalíková, CSc. (02225)
 13. Mgr. Jela Nociarová, PhD. (04147)
 14. RNDr. Matej Šuránek (04443)
 15. PharmDr. Jiří Zapletal (04367)