Chémia a vyučovanie chémie – Banská Bystrica

Predseda:

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD. (04063)
Kontakt: miroslav.ilias@umb.sk
Pracovisko: Katedra chémie, Fakulta prírodných vied UMB

Členovia:

 1. doc. RNDr. Šimon Budzák, PhD. (04040)
 2. Ing. Anna Ďuricová, PhD. (04211)
 3. Mgr. Katarína Hlavatá (04291)
 4. doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD. (04063)
 5. Dr.habil., PaedDr. György Juhász, PhD. (03303)
 6. Mgr. Andrea Kováčiková (04292)
 7. Mgr. Martina Kullová (04294)
 8. Ing. Iveta Lukáčová (04296)
 9. doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. (04080)
 10. doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. (04082)
 11. Ing. Anna Michalíková, CSc. (02225)
 12. Mgr. Jela Nociarová, PhD. (04147)
 13. Mgr. Matej Šuránek (04443)
 14. PharmDr. Jiří Zapletal (04367)