Názvoslovná komisia – Bratislava

Predseda:

doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (01148)
Kontakt: martin.putala@uniba.sk
Pracovisko: KOCH PRIF UK

Členovia:

  1. Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD. (01254)
  2. Ing. Renáta Horáková, PhD. (01759)
  3. RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. (01459)
  4. doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (01148)
  5. Mgr. Slávka Saladiová (04299)
  6. RNDr. Erik Szabo, PhD. (00644)
  7. doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. (02155)