História chémie – Bratislava

Predseda:

prof. Ing. Michal Uher, DrSc. (00837)
Kontakt: rosamichal@zoznam.sk
Pracovisko: dôchodca

Členovia:

 1. Ing. Janka Biskupičová (02306)
 2. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. (00097)
 3. doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (03675)
 4. RNDr. Dalma Gyepesová, CSc. (00194)
 5. Ing. Renáta Horáková, PhD. (01759)
 6. prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (01163)
 7. doc. Ing. Marta Chovancová, PhD. (01546)
 8. doc. Ing. Mária Linkešová, PhD. (01016)
 9. Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (00548)
 10. prof. Ing. Gregor Ondrejovič, DrSc. (00595)
 11. prof. MUDr. Ing. Viktor Romančík, DrSc. (01965)
 12. Ing. Igor Stupavský (03680)
 13. RNDr. Erik Szabo, PhD. (00644)
 14. prof. Ing. Michal Uher, DrSc. (00837)
 15. Mgr. Martin Venhart, PhD. (04470)