Chromatografia a elektroforéza – Bratislava

Predseda:

Členovia:

 1. RNDr. Jaroslav Blaško, PhD. (00721)
 2. RNDr. Róbert Bodor, PhD. (02373)
 3. Mgr. Iveta Boháčová, PhD. (04165)
 4. Mgr. Zuzana Bohušová (04440)
 5. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. (00097)
 6. RNDr. Erik Durkot (04048)
 7. RNDr. Renáta Górová, PhD. (01674)
 8. doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD. (02196)
 9. RNDr. Katarína Chovancová, PhD. (04335)
 10. Prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. (04356)
 11. RNDr. Helena Jurdáková, PhD. (00711)
 12. prof. RNDr. Marián Masár, PhD. (01560)
 13. Mgr. Dominika Pindjaková (04361)
 14. doc. Ing. Jozef Polonský, CSc. (00646)
 15. prof. MUDr. Ing. Viktor Romančík, DrSc. (01965)
 16. Ing. Igor Stupavský (03680)
 17. Ing. Roman Szucs, PhD., FRSC (04321)
 18. Mgr. Pavel Škvára (04275)
 19. Ing. Darina Tóthová, CSc. (04377)
 20. RNDr. Peter Troška, PhD. (04009)
 21. Mgr. Jozef Tuček (04353)
 22. Mgr. Zuzana Vivodova, PhD. (04257)
 23. doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD. (00741)
 24. Doc. RNDr. Mária Žemberyová, CSc. (00907)