Environmentálna chémia a technológia – Bratislava

Webová stránka OS: analyzuj-slovensko.webnode.sk

Facebook skupina: Drogy a liečiva v životnom prostredí Slovenska

Predseda:

prof. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (04282)
Kontakt: mackulakt@azet.sk
Pracovisko:

Členovia:

 1. Ing. Rudolf Belko (01351)
 2. Ing. Michaela Benköová (04398)
 3. doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. (02243)
 4. Mgr. Jana Braniša, PhD. (04400)
 5. Ing. Andrea Červenková (04426)
 6. Ing. Anna Ďuricová, PhD. (04211)
 7. Ing. Anna Grenčíková (04283)
 8. prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (01163)
 9. Ing. Angela Kleinová (01992)
 10. prof. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (04282)
 11. Ing. Mária Maláčová, CSc. (01019)
 12. Ing. Anna Michalíková, CSc. (02225)
 13. doc. RNDr. Marianna Molnárová, PhD. (01856)
 14. Tomáš Palkovič (01788)
 15. Ing. Alžbeta Takáčová, PhD. (04276)
 16. Ing. Marián Valentin, PhD (04018)
 17. doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD. (00741)