Výučba chémie – Bratislava

Predseda:

doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. (04323)
Kontakt: katarina.kotulakova@truni.sk
Pracovisko: Katedra chémie PdF Trnavskej univerzity v Trnave

Členovia:

 1. Ing. Emil Adamkovič, CSc. (02298)
 2. Ing. Janka Biskupičová (02306)
 3. Mgr. Jana Braniša, PhD. (04400)
 4. Mgr. Jana Bronerská, PhD. (04322)
 5. RNDr. Eva Gregušová (01509)
 6. Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. (00215)
 7. Ing. Renáta Horáková, PhD. (01759)
 8. prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (01163)
 9. doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. (02466)
 10. Dr.habil., PaedDr. György Juhász, PhD. (03303)
 11. Mgr. Jana Kňazeová (04300)
 12. doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. (04067)
 13. Mgr. Dominika Koperová, PhD. (04500)
 14. doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. (04323)
 15. Ing. Bibiána Kožárová, PhD. (04503)
 16. RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. (01459)
 17. Ing. Alexandra Kucmanová, PhD. (04510)
 18. doc. Ing. Mária Linkešová, PhD. (01016)
 19. Mgr. Lucia Lintnerová, PhD. (01610)
 20. Ing. Anna Michalíková, CSc. (02225)
 21. doc. Ing. Jozef Polonský, CSc. (00646)
 22. doc. Ing. Ján Reguli, CSc. (02015)
 23. Diana Schlettová (04513)
 24. Ing. Igor Stupavský (03680)
 25. RNDr. Erik Szabo, PhD. (00644)
 26. Mgr. Katarína Szarka, PhD. (04315)
 27. doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. (02155)
 28. Ing. Marián Valentin, PhD (04018)
 29. prof. RNDr. Ľudmila Žúrková, CSc. (00912)