Polyméry, Bratislava

Myšlienka založiť OS Polyméry vznikla v roku 1968. Samotná skupina bola ustanovená v roku 1970 a jej prvým predsedom sa stal vtedajší riaditeľ ÚPo SAV Ing. Milan Lazár, DrSc.

Aktuálny členovia výboru OS

Mgr. Martin Danko, PhD. (martin.danko@savba.sk)– predseda
Mgr. Juraj Kronek, PhD. (juraj.kronek@savba.sk)– podpredseda
Ing. Mária Omastová, DrSc. (maria.omastova@savba.sk)– zástupkyňa EPF a SChemS
RNDr. Michal Procházka, PhD. (michal.prochazka@savba.sk )– zástupca EYCN EuChemS
Ing. Jozef Ryba, PhD. (jozef.ryba@stuba.sk)– referent pre kontakty s priemyslom a STU
RNDr. Agnesa Fiedlerová (agnesa.fiedlerova@savba.sk)– tajomníčka