Sacharidy a glykokonjugáty – Bratislava

Predseda:

Ing. Ján Hirsch, DrSc. (02055)
Kontakt: chemhirs@savba.sk
Pracovisko: CHÚ SAV

Členovia:

 1. Ing. Anna Blšáková, PhD. (04364)
 2. Mgr. Patrícia Čmelová, PhD. (04242)
 3. Mgr. Richard Ďurana, PhD. (04195)
 4. Ing. Pavol Farkaš, PhD. (01737)
 5. Ing. Michal Híreš, PhD. (04407)
 6. Ing. Ján Hirsch, DrSc. (02055)
 7. Ing. Štefánia Hrončeková, PhD. (04374)
 8. Mgr. Jana Jakubčinová (04246)
 9. Mgr. Elena Karnišová Potocká, PhD. (04286)
 10. Ing. Kristína Kianičková (04366)
 11. M.Sc. Paras Kundalia (04413)
 12. doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (02090)
 13. Ing. Lucia Pažitná (04363)
 14. doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc. (02029)
 15. Ing. Andrea Pinkeová (04469)
 16. Ing. Mária Spišáková (04102)
 17. Mgr. Tomáš Vašíček (04289)
 18. Mgr. Zuzana Vivodova, PhD. (04257)