Plasty a životné prostredie, ich minulosť, súčasnosť a budúcnosť

prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.

e-mail: pavol.alexy@stuba.sk

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien, Ústav prírodných a syntetických polymérov,

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia

online prednáška cez MS Teams
streda 12. apríla 2023 14:00 

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

Plasty, v počiatkoch ich vzniku ako syntetických materiálov, sa tešili veľkej obľube. No dnes sa spoločnosť na tieto materiály pozerá s dešpektom, často až s odporom, ako na niečo čo ničí naše životné prostredie. Ako to v skutočnosti je? Prispievajú plasty ku zlepšeniu či ku zhoršeniu celkového stavu nášho životného prostredia? V súčasnosti sa často skloňuje prítomnosť plastov a mikroplastov vo všetkých zložkách biosféry a považujeme to za ich obrovské negatívum bez ohľadu na to, že ich dopad na zdravie človeka doposiaľ nie je jednoznačne preskúmaný. Neodškriepiteľne však plastový odpad nielen v oceánoch spôsobuje ekologické problémy nižším živočíchom. Je potrebné sa zamýšľať, aké máme možnosti riešenia týchto problémov. Či je cestou zákaz všetkých plastov, alebo len niektorých. Či obmedziť využívanie plastov len v špecifických aplikáciách, ako to realizuje EÚ v legislatíve týkajúcej sa zákazu jednorazových plastov, alebo či existujú iné cesty ako prípadne nahradiť plasty inými materiálmi, ktoré by boli alebo už dokonca sú ekologickejšie. Na tieto ale aj iné otázky a aspekty existencie a využívania plastov ako materiálov modernej doby sa pokúsim zodpovedať počas mojej prednášky. Zároveň sa pokúsim priblížiť výsledky našej práce práve v oblasti vývoja alternatívnych,  plne ekologických plastov – bioplastov.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.