Vážení priatelia, členovia Slovenskej chemickej spoločnosti,
chceli by sme Vás poprosiť o zaslanie 2% z Vašich daní, ktoré našej spoločnosti pomáhajú realizovať rôzne aktivity, podujatia a organizovať súťaže, najmä pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Poukázaním 2% z Vašich daní tento rok máte automaticky uhradený členský príspevok na rok 2025 (nezabudnite zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov).

Naše údaje:
IČO: 00178900
Názov: Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: Radlinského 2101/9, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 81215

Výpis zo zoznamu oficiálnych prijímateľov 2 % nájdete tu.

Postup ako darovať

Ak ste zamestnanec

  1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 
  3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu – VIII. ODDIEL. (nezabudnite zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov)
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 1. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 01.07.2024 alebo 30.09.2024)

Ak ste právnická osoba

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu – VI. časť.
  2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 1. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 01.07.2024 alebo 30.09.2024)

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.